Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 398 opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23.8.2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1339; dalej: rozporządzenie).

Z nowelizacji rozporządzenia wynika, że:

1) składany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) do właściwego miejscowo wojewody wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, zawiera także średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku;

2) taką samą informację zawierać ma zgłaszane przez wojewodę zapotrzebowanie na dotację przekazywane ministrowi rozwoju wsi;

3) wspomniane zapotrzebowanie (a także dodatkowe zapotrzebowanie na dotację) wojewoda przesyła również w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa, o którym mowa w § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 15.1.2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 2225);

4) w przypadku zapotrzebowania na dotację składanego we wrześniu danego roku, zapotrzebowanie na dotację składa się nie później niż 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym września danego roku;

5) zmieniono treść załączników nr 2, 4, 6 i 8 do rozporządzenia dotyczących wzorów sprawozdań.

Do trybu przekazywania gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę za lata poprzedzające 2019 r., w zakresie dodatkowego wniosku oraz dodatkowego zapotrzebowania (§ 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia) stosuje się:

1) § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 rozporządzenia (dotyczące informacji zawartych we wniosku o zwrot oraz zapotrzebowaniu na dotację) - w brzmieniu dotychczasowym;

2) § 4 ust. 2 rozporządzenia (dotyczący dodatkowego zapotrzebowania na dotację) - w brzmieniu nowelizacją.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności