Dokumenty publiczne

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 53 opublikowano ustawę z 22.11.2018 r. o dokumentach publicznych.

Dla potrzeb ustawy dokument publiczny to taki dokument, który służy do identyfikacji osób, rzeczy lub potwierdza stan prawny lub prawa osób posługujących się takim dokumentem, zabezpieczony przed fałszerstwem i:

1) wytwarzany według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo

2) którego wzór graficzny i forma zostały zatwierdzone przez podmiot realizujący zadania publiczne uprawniony na podstawie odrębnych przepisów i który jest zgodny z wymogami dla blankietu tego dokumentu określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Natomiast blankiet dokumentu publicznego to niespersonalizowany lub niezindywidualizowany dokument publiczny, a emitent dokumentu publicznego to upoważniony do tego organ administracji publicznej.

Ustawa reguluje kwestie związane z:

1) kategoriami dokumentów publicznych i minimalne zabezpieczenia tych dokumentów przed fałszerstwem;

2) zasadami opracowywania wzoru dokumentu publicznego;

3) wytwarzaniem blankietów dokumentów publicznych;

4) kontrolą wytwórców blankietów dokumentów publicznych;

5) obowiązkami emitenta dokumentu publicznego i funkcjonariusza publicznego;

6) przechowywaniem blankietów dokumentów publicznych oraz dokumentów publicznych;

7) Rejestrem Dokumentów Publicznych;

8) komisją oceniającą jakość wydawanych dokumentów publicznych na podstawie dokumentów publicznych otrzymywanych od emitentów tych dokumentów, zwróconych przez ich posiadaczy wskazujących na uszkodzenie w wyniku wady technicznej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności