Od 1 listopada obowiązują nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy wprowadza wzór deklaracji podatkowej mającej zastosowanie do preparatów smarowych. Zacznie obowiązywać od 1.11.2019 r.

Czytaj więcej

Rejestr akcjonariuszy od 1.1.2021

1.1.2021 r. wejdzie w życie większość przepisów nowelizujących Kodeks spółek handlowych, które dotyczą m.in. rejestru akcjonariuszy.

Czytaj więcej

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2020 r.

Kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przewidziane w KKS są wyznaczane w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1.1.2020 r. będzie wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę, zatem wzrosną też kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Czytaj więcej

Od 1 października rozpoczynamy prace inwentaryzacyjne

Od początku października podmioty mogą rozpoczynać prace inwentaryzacyjne. Wymagają one dużego nakładu czasu oraz dobrej organizacji pracy i dlatego warto je rozpocząć odpowiednio wcześnie. W praktyce spisy z natury oraz potwierdzenia sald przygotowuje się na koniec miesiąca (31.10.2019 r., 30.11.2019 r., 31.12.2019 r.). Inwentaryzację w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja […]

Czytaj więcej

Zmiany w VAT wprowadzane od 1.4.2020 r.

Z 1.4.2020 r. wejdą w życie bardzo ważne zmiany w ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU). Zmiany te wprowadzą przepisy dwóch ustaw nowelizujących, tj. ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych […]

Czytaj więcej

Zgłoszenie rachunków rozliczeniowych do urzędu skarbowego

Ministerstwo Finansów przypomina podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, że od 1.1.2020 r. będzie istnieć obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w Wykazie podatników VAT. Jednocześnie zachęca do sprawdzenia czy wykorzystywane do działalności gospodarczej rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika zostały zgłoszone do urzędu skarbowego.

Czytaj więcej

Informacje dotyczące Wykazu podatników VAT

Od 1.1.2020 r. wprowadzony zostanie obowiązek zapłaty kontrahentowi na rachunek wskazany w „Wykazie podatników VAT”. Od tej daty, jeśli podatnik, dokona zapłaty na rachunek spoza Wykazu, będzie podlegał negatywnym konsekwencjami w podatku dochodowym oraz z odpowiedzialności solidarnej w VAT.

Czytaj więcej

Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych – zmiany w zakresie kryterium zagrożenia klimatycznego

18.10.2019 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Zmiany dotyczą określania kryterium wystąpienia zagrożenia klimatycznego.

Czytaj więcej

Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Uzyskanie WIS ma stanowić dodatkową gwarancję prawidłowości stosowanych stawek VAT. Rozporządzenie wejdzie w życie 1.11.2019 r.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie wymiany informacji z innymi państwami

Projekt ustawy z 22.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw jest na etapie prac rządowych. Projekt wprowadza m.in. do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami nowe przepisy dotyczące informowania o transgranicznych schematach podatkowych. Zmiany miałyby wejść w życie od […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych