Zamiana wzorów formularzy PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11

Od 18.11.2020 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie wprowadzające zmiany w formularzach PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Konieczność zmian formularzy wynika z potrzeby ich dostosowania do zmian ustawowych.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów wyjaśnia kwestie związane z inwentaryzacją w okresie pandemii

Trwająca pandemia koronawirusa nie zwalnia firm z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji. Coraz więcej przedsiębiorców rozpoczyna właśnie przygotowania do przeprowadzenia całego procesu inwentaryzacji i zastanawia się, jak powinna teraz wyglądać inwentaryzacja, i czy można w jakiś sposób uprościć jej organizację. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców resort finansów dopuścił zastosowanie pewnych uproszczeń w tym zakresie.

Czytaj więcej

Szerszy krąg osób zwolnionych z podatku od spadków i darowizn

Ustawą o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn został rozszerzony krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nowe zasady obejmują rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki sprawowanej przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, definiowane w ustawie o pieczy zastępczej.

Czytaj więcej

MF: Szczelniejszy VAT w międzynarodowym e-handlu w konsultacjach

jak informuje Ministerstwo Finansów Polska implementuje rozwiązania unijne zawarte w tzw. pakiecie e-commerce, którego założeniem jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE. W efekcie ma to ułatwić rozliczania VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich i poprawić konkurencyjność unijnych przedsiębiorców względem tych […]

Czytaj więcej

Niższa kwota abolicyjna, czyli wyższe podatki dla pracujących za granicą

Zanosi się na to, że Polacy pracujący i płacący podatki w innych krajach, będą musieli nad Wisłą dopłacić różnicę. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest już w Senacie.

Czytaj więcej

Zwolnienie z opłaty targowej w 2021 roku i rekompensata dla gmin

W projekcie ustawy przewidującej kolejne wsparcie dla przedsiębiorców w związku z panującym COVID-19 przewidziano zwolnienie z opłaty targowej za cały przyszły rok oraz rekompensatę dla samorządów z tego tytułu.

Czytaj więcej

Gospodarowanie nieruchomościami przez SP ‒ jako właściciel i jako organ (wyr. NSA z 14.10.2020, I OSK 1696/20)

Czy właściwy organ gospodaruje nieruchomościami wyłącznie jako właściciel czy także, jako organ władczy?

Czytaj więcej

Wartości referencyjne jednostek kogeneracji w 2021 r.

10.11.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2021 r.

Czytaj więcej

Zarzut nieistnienia obowiązku określonego w tytule wykonawczym

W razie zarzutów zmierzających do wykazania, że obowiązek określony w tytule wykonawczym nie istnieje, organ egzekucyjny niekiedy jest zmuszony do zajęcia się merytoryczną stroną zobowiązania. Jest to jednak wyjątkowa sytuacja.

Czytaj więcej

Postępowanie przed sądami administracyjnymi na posiedzeniach niejawnych

W związku ze wzrostem zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Prezes NSA wydał zarządzenie w sprawie odwołania rozpraw i rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych. W związku z tym pojawiają się pytania o możliwość wnioskowania przesunięcia rozprawy.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych