MR: Już ponad 8,27 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej

Ministerstwo Rozwoju informuje, że wartość przyznanej pomocy – według stanu na 13 maja – wynosi już 8 272 463 772 zł.

Czytaj więcej

Rozpowszechnianie audycji dotyczących powszechnego spisu powszechnego mieszkań i ludności

26 maja 2020 r. wchodzą w życie przepisy określające szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

Czytaj więcej

Zmiany w podatkach dochodowych od 1.7.2020 r.

Ustawę z 6.5.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw skierowano do Senatu. Zmiany w niej zawarte dotyczą przede wszystkim dostosowania z 1.1.2021 r. przepisów podatkowych regulujących podatki dochodowe […]

Czytaj więcej

Pracownik i pracodawca w czasie epidemii – obowiązki

Zwiększone bezpieczeństwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknięcie zakładu pracy – w skutek epidemii koronawirusa życie zawodowe uległo zmianie. Do czego zobowiązani są pracodawcy a do czego pracownicy w tej nietypowej sytuacji?

Czytaj więcej

Rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych nie jest zgodna z RODO

Przetwarzanie przez pracodawcę danych biometrycznych pracowników nie może służyć celowi, jakim jest ewidencja czasu pracy. Pracodawca legalnie przetwarza dane biometryczne swoich pracowników, jeżeli wynika to ze szczególnych przesłanek określonych w RODO oraz znajduje podstawę w obowiązujących przepisach prawa.

Czytaj więcej

Uchwały kierunkowe nie mogą być zbyt szczegółowe

Uchwały kierunkowe rady gminy nie mogą wprost mówić burmistrzowi, jak ma wykonywać swoje zadania. Mogą jedynie mieć charakter programowy, orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w wyroku z 5.3.2020 roku (sygn. akt II SA/Go 38/20, Legalis).

Czytaj więcej

ZUS. Nowe wzory wniosków o pomoc z instrumentów tarczy antykryzysowej

Zwiększone bezpieczeństwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknięcie zakładu pracy – w skutek epidemii koronawirusa życie zawodowe uległo zmianie. Do czego zobowiązani są pracodawcy a do czego pracownicy w tej nietypowej sytuacji?

Czytaj więcej

Łatwiejszy dostęp do kredytu na innowacje technologiczne

Nowe zasady przyznawania kredytu mają pomóc, mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Wśród zmian jest zniesienie limitu dofinansowania wynoszącego 6 000 000 zł, czy zniesienie wymogu innowacyjności w skali krajowej.

Czytaj więcej

Uchwały w sprawie wsparcia przedsiębiorców – Prezes RIO w Opolu wyjaśnia

Jednostki samorządu terytorialnego pomagają przedsiębiorcom w przezwyciężaniu skutków kryzysu, wywołanego epidemią COVID-19. Sposoby podejmowania uchwał mogą jednak budzić wątpliwości, dlatego prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej wysłał do wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast pismo z wyjaśnieniami.

Czytaj więcej

Formularze interaktywne o cenach transferowych i konsultacje podatkowe w zakresie wyjaśnień do nich

Na portalu podatkowym opublikowano formularze interaktywne: informacji o cenach transferowych dla osób prawnych – TPR-C(2) oraz informacji o cenach transferowych dla osób fizycznych – TPR-P(2).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych