Przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z zakładu budżetowego do spółki komunalnej a VAT

Czynność polegająca na przeniesieniu własności zespołu składników majątku spełniających definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega przepisom o VAT (interpretacja Dyrektora KIS)

Czytaj więcej

Planowane rozwiązanie bankowego bufora ryzyka systemowego

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenie uchylającego rozporządzenie w sprawie bufora ryzyka systemowego. W konsekwencji nastąpiłoby rozwiązanie bufora ryzyka systemowego. W ocenie ministerstwa ma to na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa na sektor bankowy.

Czytaj więcej

Od 18.3.2020 r. obniżenie stóp procentowych i niższe odsetki ustawowe

Od 18.3.2020 r. obowiązuje uchwała nr 1/2020 Rady Polityki Pieniężnej z 17.3.2020 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w NBP. W związku z sytuacją ekonomiczną zostały obniżone po raz pierwszy od pięciu lat stopy procentowe w NBP. Obniżono też odsetki ustawowe wynikające z […]

Czytaj więcej

Realizacja i rozliczanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej w związku z COVID-19

Centrala NFZ wydała komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazując na możliwość wykorzystania systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Czytaj więcej

Inwestycje budowlane dotyczące linii kolejowych – nowe przepisy

17.4.2020 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące m.in. realizacji inwestycji budowlanych na drogach publicznych w celu realizacji inwestycji dotyczących linii kolejowych, a także zagospodarowania gruntami po likwidacji linii kolejowej.

Czytaj więcej

Europejskie organy nadzorcze w dobie pandemii

Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 stanowi najpoważniejsze wyzwanie dla ludzi, gospodarki i państwa, przed jakim stanęliśmy w ostatnich kilkudziesięciu latach[1]. Ekstremalna sytuacja jest również dużym wyzwaniem dla administratorów danych. Stanowisko w kwestii przetwarzania wrażliwych danych osobowych w związku z walką z epidemią oraz możliwych środków prewencyjnych zajęły niektóre europejskie organy nadzorcze. [1] https://gdpr.pl/czy-rodo-rzeczywiscie-utrudnia-walke-z-koronawirusem

Czytaj więcej

Profilaktyczne badania lekarskie zawieszone w czasie pandemii koronawirusa

Pracodawca musi wystawić skierowanie na okresowe badania w wymaganym terminie, ale pracownik wykona je dopiero po odwołaniu zagrożenia epidemicznego. W okresie oczekiwania na nowe orzeczenie lekarskie taka osoba może pracować.

Czytaj więcej

Gmina może odliczyć podatek naliczony w związku z realizacją inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii

Kupione i montowane przez gminę w ramach projektu instalacje mają służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, ponieważ gmina otrzyma wynagrodzenie za świadczone mieszkańcom usługi, w związku z czym zostanie wygenerowany podatek należny. W konsekwencji gmina spełni warunek do odliczenia podatku naliczonego, czyli wystąpi związek nabywanych i montowanych instalacji z wykonywaniem czynności opodatkowanych

Czytaj więcej

Nowy JPK_VAT przesunięty

W związku z pandemią korona wirusa Ministerstwo Finansów przesuwa terminy podatkowe. Zmianie ulegnie również termin złożenia nowego JPK_VAT z deklaracją oraz termin na zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego.

Czytaj więcej

Apel prezydentów 12 miast Unii Metropolii Polskich w sprawie epidemii koronawirusa

18 marca prezydenci 12 największych miast wezwali Rząd do podjęcia działań zmierzających do przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych