Nowe zasady rozliczania energii elektrycznej ‒ już wkrótce wchodzą w życie zmiany!

1.12.2020 r., a także 1.1.2021 r., wchodzą w życie przepisy wprowadzające zmiany m.in. w zakresie rozliczeń związanych z energią elektryczną.

Czytaj więcej

Podatek od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych

Do Sejmu został złożony poselski projekt ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych. W projekcie proponuje się objęcie podatkiem dużych koncernów cyfrowych (np. Facebook i Google). Nowe regulacje miałyby wejść w życie w 2022 r.

Czytaj więcej

Wykaz beneficjentów dotacji celowych i podmiotowych

Opublikowano wykaz jednostek, które otrzymały dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji. Wykaz dotyczy dziedziny budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa, gospodarki oraz turystyki.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia do PZP w sprawie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa

W toku uzgodnień legislacyjnych znajduje się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (PIBP). Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15 PZP. Określa tryb postępowania w sprawie oceny występowania PIBP oraz wskazuje podmiot właściwy do kwalifikacji zadań jako zadań o podstawowym znaczeniu dla interesu bezpieczeństwa […]

Czytaj więcej

Nowe przepisy wyłączające stosowanie ZamPublU w związku z COVID

W ustawie z 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (podpisanej 3.11.2020 r. przez Prezydenta RP), w art. 20 pkt 3 prowadzono do KoronawirusU zmiany polegające na wyłączeniu stosowania przepisów ZamPublU.

Czytaj więcej

Uchylenie zamówień bagatelnych

W dniu 17.11.2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw. Wbrew nazwie ustawa ta dotyczy przede wszystkim zmiany nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, która została uchwalona 11.9.2019 r. i znajduje się w vacatio legis. Ustawa ma wejść w życie 1.1.2021 […]

Czytaj więcej

Projekt zmian w dyscyplinie finansów publicznych – nowe obowiązki ogłoszeniowe dotyczące zamówień publicznych

Na stronie RCL pojawił się projekt ustawy z 26.10.2020 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje rozwiązania prawne o różnym charakterze, od przepisów doprecyzowujących dotychczasowe regulacje ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, po zupełnie nowe regulacje powiązane zakresowo z regulacjami innych aktów […]

Czytaj więcej

Obliczanie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1.1.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające szczegółowy sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu.

Czytaj więcej

KE przewiduje: deficyt budżetowy Polski na poziomie prawie 9% PKB w 2020 roku

Z jednej strony finansami państw UE wstrząsnęła epidemia COVID-19, a z drugiej nadszarpnęły je plany ratunkowe. Tak było w przypadku Polski, co zauważa KE w swojej analizie „European Economic Forecast. Autumn 2020.” Dlatego deficyt Polski ma wynieść około 8,75% PKB, a dodatkowo wpływy z podatków spadną w porównaniu do 2019 roku.

Czytaj więcej

Duże pieniądze dla popegeerowskich gmin

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce wesprzeć inwestycje w gminach, w których wcześniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych