Zwolnienie od akcyzy dla olejów smarowych CN 2710 2090

Od 23.10.2019 r. weszły w życie przepisy, których celem jest wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla olejów smarowych o kodzie CN 2710 2090 oraz dla preparatów smarowych, objętych poz. CN 3403, analogicznego jak dla innych olejów smarowych.

Czytaj więcej

Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa

Od 23.10.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników jednostek, w ramach gospodarowania nabytym lub powierzonym tym organom lub jednostkom mieniem Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki

Od 18.10.2019 r. obowiązuje rozporządzenie wprowadzające zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych stypendiów i innych środków przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Czytaj więcej

Zmiany w zgłoszeniach celnych w zakresie operacji handlowych w zakresie tzw. handlu e-Commerce

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych. Zmiany uwzględniają dokonywanie operacji handlowych w zakresie tzw. handlu e-Commerce (małe przesyłki w sprzedaży wysyłkowej) dotyczących zbiorczych zgłoszeń kurierskich.

Czytaj więcej

Zmiana przepisów o spółkach giełdowych

Nowelizacja o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw wdraża 7 unijnych aktów prawnych dotyczących zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania, ofert przejęcia, harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, konsumenckich umów o kredyt […]

Czytaj więcej

Nowe Prawo zamówień publicznych opublikowane

Nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw RP w dniu 24.10.2019 r.

Czytaj więcej

Właściciel ma 5 lat na złożenie pozwu przeciw gminie o odszkodowanie za utratę wartości działki – najnowsze orzeczenie SN

W jakim terminie powinny być wytaczane sprawy sądowe przeciwko samorządom o odszkodowania za utratę wartości nieruchomości w związku z wprowadzeniem nowego lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Czytaj więcej

Przywrócenie niektórym podatnikom możliwości składania zeznań CIT-8 w wersji papierowej

Od 25.10.2019 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych znów mogą składać zeznania CIT-8 w wersji papierowej.

Czytaj więcej

Przedłużenie o kolejne 2 miesiące terminu złożenia zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-8 i CIT-8AB)

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiana ma na celu przedłużenie o kolejne 2 miesiące termin do złożenia zeznania podatkowego (CIT-8 i CIT-8AB), tj. do 31.12.2019 r. Zmianą są objęci podatnicy, […]

Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy ‒ Prawo geodezyjne

Rząd przyjął projekt zmian w przepisach ustawy z 17.5.1989 r. ‒ Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.; dalej: PrGeodKart). Zgodnie z założeniami nowe przepisy dotyczą ryczałtowego pobierania opłat za dokumenty geodezyjne, możliwości rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni, uproszczenia […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych