Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej już obowiązuje

Od 1.3.2017 r. obowiązuje ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947; dalej: KASU), która wprowadza istotne zmiany przede wszystkim w funkcjonowaniu i organizacji administracji skarbowej, natomiast zmiany dotyczące uprawnień organów przeprowadzających kontrole podatników, a także praw i obowiązków podatników w trakcie tych kontroli nie są znaczące.

Czytaj więcej

Średni stan techniczny budynku też może być podstawą do jego rozbiórki

Rozbiórka budynku nie tylko w przypadku jego złego stanu technicznego!

Czytaj więcej

Nawet 50 tys. złotych opłaty za legalizację dobudówki

Samowola budowlana w gminie – jak ustalić wysokość opłaty legalizacyjnej?

Czytaj więcej

Od 1.3.2017 r. nowy sposób wydawania interpretacji indywidualnych

Od 1.3.2017 r. składamy wnioski o interpretacje indywidualne do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Nowe wzory wniosków określają rozporządzenia. Dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej przejmuje Krajowa Informacja Skarbowa, numery telefonów dla klientów pozostają bez zmian.

Czytaj więcej

Rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem w 2017 r. nadal z korzyścią

W 2017 r. nadal istnieje możliwość wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych z żoną lub z dzieckiem. Podobnie jak w latach poprzednich, poinformowanie o takim zamiarze pracodawcy, wiąże się z korzyścią w postaci możliwości płacenia w trakcie roku niższych zaliczek podatkowych naliczanych mu przez płatnika.

Czytaj więcej

Rady miast będą mogły zakazać wyjazdu do centrum starych samochodów

Jak w praktyce będzie funkcjonował zakaz wjazdu starych aut do centrum miasta?

Czytaj więcej

Nowelizacja KPA: Będzie pewność orzecznictwa i ponaglenia organów administracji?

W projekcie nowelizacji ustawy z 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm., dalej: KPA) przewidziane są dwie niezwykle ważne zmiany, które wpłyną na sposób załatwiania spraw administracyjnych. Ważną rolę uzyskać ma linia orzecznicza. Planuje się także wprowadzenie ponagleń, które mają przyspieszyć kończenie postępowań.

Czytaj więcej

Przyjazna interpretacja prawa – projekt nowelizacji KPA

29.12.2016 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1183). Stanowi on część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Jedną ze zmian jest wprowadzenie tzw. przyjaznej interpretacji prawa dla strony postępowania administracyjnego.

Czytaj więcej

Nie będzie PIT od umorzonych czynszów komunalnych

Na jakich zasadach będzie przebiegało zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanych dochodów z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego?

Czytaj więcej

Publikacja danych o kosztach systemu odpadowego w gminie

Czy organy samorządowe mają obowiązek ujawniania danych o kosztach gospodarki odpadami komunalnymi?

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych