Zezwolenia na działalność w zakresie akcyzy – nowe rozporządzenie

Od 1.5.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 12.4.2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 745). Zmiana w odniesieniu do wcześniejszego rozporządzenia dotyczy przede wszystkim załączników do rozporządzenia określających wnioski o wydanie zezwoleń na działalność w zakresie akcyzy.

Czytaj więcej

Przesyłanie od 1.7.2019 r. informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny drogą elektroniczną

Z 1.7.2019 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, ma być zapewniona powszechna możliwość składania formularzy w zakresie podatku leśnego, podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przy jednoczesnym zachowaniu prawa do składania formularzy w formie […]

Czytaj więcej

Wzór zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

Od 1.7.2019 r. ma obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Rozporządzenie określa wzór zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (deklaracja PCC-4) oraz załączników do tej deklaracji: Informacji o pozostałych podatnikach (PCC-4/A) i Informacji o wysokości podatku według poszczególnych gmin (PCC-4/B).

Czytaj więcej

III KO 36/19 – postanowienie SN – Izba Karna z dnia 30-05-2019

Czytaj więcej

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji

Do 31.5.2019 r. podatnicy mają obowiązek odebrać od pracowników obsługujących kasy fiskalne oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami w zakresie prowadzenia ewidencji i grożących konsekwencji za ich nieprzestrzeganie.

Czytaj więcej

Nowy wzór zawiadomienia naczelnika US o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – VAT-21

Od 1.6.2019 r. będzie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Rozporządzenie zastąpi rozporządzenie obowiązujące w tym zakresie dotychczas. Różnica między obecnym rozporządzeniem a nowym rozporządzeniem ma charakter głównie techniczny i polega na zmianie […]

Czytaj więcej

Nowy wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu VAT-23

Od 1.6.2019 r. zacznie obwiązywać rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu. Rozporządzenie zastąpi rozporządzenie obowiązujące w tym zakresie dotychczas. Różnica między obecnym rozporządzeniem a nowym rozporządzeniem ma charakter głównie techniczny i polega na zmianie wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu.

Czytaj więcej

Nowy wzór dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium RP na terytorium innego państwa członkowskiego – VAT-22

Od 1.6.2019 r. będzie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego. Rozporządzenie zastąpi rozporządzenie obowiązujące w tym zakresie dotychczas. Różnica między obecnym rozporządzeniem a nowym rozporządzeniem ma charakter głównie techniczny i polega na zmianie wzoru dokumentu potwierdzającego […]

Czytaj więcej

Orzeczenie sądowe zastąpi świadectwo pracy

Sąd może uznać żądanie o sprostowanie świadectwa pracy, zobowiązanie pracodawcy do jego wydania albo ustalenie uprawnienia pracownika do otrzymania tego dokumentu. Jego rozstrzygnięcie będzie miało moc świadectwa pracy.

Czytaj więcej

Rozporządzenie dotyczące listy ustrukturyzowanych dokumentów przesyłanych za pomocą PEF

Od 24.5.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 25.4.2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz.U. poz. 856).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych