Projekt rozporządzenia do nowego PZP dotyczący ogłoszeń w BZP

W ramach rządowych prac legislacyjnych skierowano 23.7.2002 r. do uzgodnień projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Podstawę do jego wydania stanowi art. 272 ust. 2 PZP, a w związku z tym rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem 1.1.2021 r.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia do nowego PZP dotyczący planu postępowań

W toku uzgodnień w ramach prac legislacyjnych znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Podstawę do jego wydania stanowi art. 23 ust. 6 PZP. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1.1.2021 r., a więc z dniem wejścia w życie PZP.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podmiotów VAT – ZAW-NR

Minister finansów ogłosił nowy wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 VATU.

Czytaj więcej

Stosowanie od 1 lipca 2020 r. Nomenklatury scalonej do towarów

Od 1 lipca 2020 r. zmianie uległ sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.

Czytaj więcej

Świadectwo dla funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Sąd Najwyższy – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 19.2.2020 r. (III PZP 7/19) wydał uchwałę, zgodnie z którą funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, którego stosunek służbowy uległ przekształceniu w stosunek pracy otrzymuje świadectwo służby zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 505 […]

Czytaj więcej

MR: Już ponad 121 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju wartość przyznanej pomocy, która trafiła do przedsiębiorców – według stanu na 23 lipca – wynosi 121,30 mld zł.

Czytaj więcej

MF: Elektroniczne tytuły wykonawcze – klucz publiczny do szyfrowania przesyłek

Ministerstwo Finansów, w nawiązaniu do publikacji adresu URL interfejsu API, dot. systemu do przekazywania elektronicznych tytułów wykonawczych (eTW), załączyło certyfikat klucza publicznego do szyfrowania przesyłek wychodzących do eTW z systemów zintegrowanych.

Czytaj więcej

Do sejmu wpłynął poselski projekt zmiany ustawy KPA

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje zmianę w zakresie możliwości stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych.

Czytaj więcej

UE – Wietnam: 1 sierpnia wchodzi w życie umowa o wolnym handlu

Dla przedsiębiorców w naszym kraju będzie to bardzo ważna data. Wietnam jest największym partnerem handlowym Polski spośród krajów grupy ASEAN.

Czytaj więcej

Nowy pakiet inicjatyw podatkowych przedstawiony przez Komisję Europejską

Komisja Europejska przedstawiła nowe inicjatywy podatkowe, które w założeniu mają prowadzić do zwiększenia sprawiedliwości podatkowej i poprawić prostotę podatków. Celem przyjętego pakietu przez Komisję jest m.in. walka z nadużyciami podatkowymi i uproszczenie przepisów i procedur.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych