Zdalne uczestnictwo w organach kolegialnych spółek

Od 31.3.2020 r. obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych, które umożliwiają uczestniczyć w posiedzeniach organów kolegialnych spółek przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Czytaj więcej

Zmiana terminu wniesienia opłaty przekształceniowej za 2020 rok

Regulacje związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziły zmiany terminów ustawowych składania różnych sprawozdań, zeznań oraz wnoszenia opłat, w tym m.in. opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo jej własności.

Czytaj więcej

Ograniczenie działalności jednostek oświaty w okresie epidemii – zmiana przepisów

Z dniem 6.4.2020 r. zmienione zostały przepisy dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ograniczono m.in. funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, których nie dotyczyły dotychczas wprowadzane obostrzenia w sposobie działania

Czytaj więcej

Wydatki budżetu JST – zmiany wprowadzone specustawą

Od 31.3.2020 r. obowiązują przepisy specustawy mające na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 dotyczące m.in. dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatków bieżących JST w 2020 r.

Czytaj więcej

Wykonywanie obowiązków przewidzianych w Prawie łowieckim umożliwia przemieszczanie się w ramach ograniczeń

Od 31.3.2020 r. obowiązuje zmiana zasad przemieszczania się w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa. Ograniczenia mają obowiązywać do do 11.4.2020 r.Od 31.3.2020 r. obowiązuje zmiana zasad przemieszczania się w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa. Ograniczenia mają obowiązywać do do 11.4.2020 r.

Czytaj więcej

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

Od 4.4.2020 r. obowiązują zmiany zasad kierowania przez lekarzy osób do izolatorium oraz opieki w nim.

Czytaj więcej

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej – zmiany wprowadzone specustawą

31.3.2020 r. obowiązują przepisy specustawy dotyczące przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19, m.in. w zakresie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej bez wywiadu środowiskowego.

Czytaj więcej

Uproszczony tryb tworzenia nowych podmiotów leczniczych oraz zmiany w świadczeniach dotyczące osób wykonujących zawód medyczny

Od 1.4.2020 r. wprowadzono uproszczony tryb tworzenia nowych podmiotów leczniczych oraz zmiany w świadczeniach dotyczące osób wykonujących zawód medyczny w podmiocie leczniczym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czytaj więcej

Przedłużenie terminów ważności orzeczeń i decyzji dotyczących osób niepełnosprawnych – zmiany wprowadzone specustawą

Od 31.3.2020 r. obowiązują przepisy specustawy dotyczące przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19, m.in. w zakresie przedłużenia orzeczeń i decyzji dotyczących osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Zmiana sposobu podejmowania uchwał przez organy wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych w związku z przepisami tzw. „tarczy antykryzysowej”

Jakie są nowe zasady podejmowania uchwał przez zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, rady nadzorcze spółdzielni, jak również obradowania właścicieli lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe w obliczu stanu pandemii?

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych