Projekt rozporządzenia do nowego Prawa zamówień publicznych w sprawie regulaminu rozpoznawania odwołań przez KIO

Przedmiotem prac legislacyjnych jest projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (wersja z 5.11.2020 r.). Stanowi on wykonanie delegacji ustawowej z art. 544 ust. 4 PZP i zawiera regulacje odnoszące się do postępowania odwoławczego oraz wnoszenia odwołania do Prezesa KIO, a w związku z tym rozporządzenie […]

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie tzw. taryfikatora korekt finansowych za naruszenia nowego Prawa zamówień publicznych

W toku prac legislacyjnych znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Czytaj więcej

Podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego CIT pobieranego przez płatników od nierezydentów będą obsługiwać wyznaczone urzędy skarbowe

Trwają prace nad zmianami do rozporządzenia ministra finansów w sprawie właściwości organów podatkowych. Planowane zmiany mają na celu wyznaczenie jednego naczelnik urzędu skarbowego (tzw. wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu wojewódzkim), który będzie obsługiwał podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników od nierezydentów.

Czytaj więcej

Opublikowano program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2062 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 25.9.2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021.

Czytaj więcej

MF: Konsultacje podatkowe dotyczące faktur uproszczonych zakończone

Konsultacje podatkowe zakończyły się podjęciem decyzji o nieprocedowaniu zmian w fakturach uproszonych. W związku z obowiązują wytyczne sformułowane w objaśnieniach podatkowych z 16 października 2020 r.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów przypomina: Nowy JPK_VAT z deklaracją za październik 2020 r.

Od 1.10.2020 r. obowiązują nowe zasady – wszyscy czynni podatnicy VAT, składających dotychczas deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, składają jeden plik JPK_VAT z deklaracją.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji nowego Prawa zamówień publicznych

W dniu 19.11.2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 765). Projekt ma być procedowany w trybie pilnym zważywszy na fakt, że dotyczy zmiany przepisów nowego Prawa zamówień publicznych, które to mają zacząć obowiązywać od 1.1.2021 r.

Czytaj więcej

Na najbliższym posiedzeniu Senat zajmie się ustawą dotyczącą opodatkowania spółek komandytowych CIT

W środę 25 listopada br. Senat będzie pracował nad ustawą wprowadzającą zmiany do ustaw regulujących podatki dochodowe. Najistotniejsze zmiany dotyczą opodatkowania podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych.

Czytaj więcej

Kolejna Tarcza przeciw koronawirusowi

Posłowie przegłosowali Tarczę 6.0. Dla przedsiębiorców przewidziano zwolnienie ze składek ZUS, postojowe, dotacje i dopłaty pensji pracowników przez trzy miesiące. Ustawa trafiła do Senatu.

Czytaj więcej

Grupy taryfowe dla energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby funkcjonowania ogólnodostępnej stacji ładowania

4.12.2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące m.in. grup taryfowych dla odbiorców przyłączonych do sieci, którzy wykorzystują energię elektryczną wyłącznie na potrzeby funkcjonowania ogólnodostępnej stacji ładowania i świadczenia na niej usług ładowania zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych