Uwierzytelnianie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe doręczanych w formie dokumentów elektronicznych

Trwają prace nad zmianą do rozporządzenia w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Zmiany mają na celu dostosowanie regulacji ustawowych dotyczących uwierzytelniania zaświadczeń doręczanych w formie dokumentów elektronicznych.

Czytaj więcej

Od 1.1.2020 r. planowane są nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych w PIT

Trwają prace nad nowym rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprowadzenie nowych wzorów wynika ze zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1.1.2020 r.

Czytaj więcej

Wzór zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego

Od 1.11.2019 r. obowiązuje zmieniony wzór zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnych.

Czytaj więcej

Strategiczne mapy hałasu oraz kary za uchybienia w ich sporządzaniu – nowelizacja przepisów!

14.11.2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa ochrony środowiska wprowadzająca m.in. kary za uchybienia w zakresie sporządzania strategicznych map hałasu i programów ochrony środowiska przed hałasem.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt zmiany rozporządzenia z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.).

Czytaj więcej

Zmiany w wykazie towarów do celów poboru VAT w imporcie

Od 1.11.2019 r. wchodzą w życie nowe regulacje, które dostosowują wykazy towarów do celów poboru VAT w imporcie. Wynikają one ze zmian w ustawie o VAT a odnoszą się przede wszystkim do opodatkowania książek i czasopism.

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku składanego celem otrzymania wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało projekt rozporządzenia regulującego aktualny wzór wniosku o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Czytaj więcej

VAT-7 i VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M – zmiany od 1.11.2019 r.

Wchodzące od 1.11.2019 r. przepisy dostosowują wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7 i VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M oraz objaśnień do nich do zmian w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności dla niektórych podatników.

Czytaj więcej

Nieruchomości ‒ co nowego w judykaturze? Przegląd najnowszego orzecznictwa

Tezy orzecznictwa z zakresu prawa nieruchomości dotyczą kwestii związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, możliwości dokonywania oceny, przez organ wydający zaświadczenie na gruncie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, legalności zabudowy, podwyższania stawki procentowej opłaty rocznej po oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Czytaj więcej

Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2020 r.

Od 1.1.2020 r. będą obowiązywały nowe stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, w porównaniu z 2019 r. wyższe o 1,8%.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych