Termin raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego przedłużony o 60 dni

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. przedłuża termin raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

W ramach prac legislacyjnych został przez Ministra Rozwoju zgłoszony projekt rozporządzenia w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach o odpadach w tarczy antykryzysowej 3.0

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która dotyczy m.in. przedłużenia ważności pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, prowadzenia ewidencji odpadów, audytu w związku z organizacją odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itd.

Czytaj więcej

Przesunięte terminy sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi!

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. przedłuża terminy sprawozdawcze, także w zakresie składanych przez wójtów oraz marszałków województwa sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna także dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – i inne zmiany w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w tarczy 3.0

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. dotyczy zmian w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Czytaj więcej

Pięć lat na analizę ryzyka dla niektórych właścicieli ujęć wody

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. dotyczy zmian w prawie wodnym w zakresie terminu przeprowadzenia analizy ryzyka przez właścicieli ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej.

Czytaj więcej

Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania

Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania określone w art. 258 § 2 KPK, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 249 § 1 i art. 257 § 1 KPK i przy braku przesłanek negatywnych określonych w art. 259 § 1 i 2 KPK, stanowią samodzielne przesłanki szczególne stosowania tego środka zapobiegawczego. Przepis art. 258 § 2 KPK wprowadza […]

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły w życie 1.4.2020 r. Kolejne obowiązują od 18 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Czytaj więcej

Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach do 6 czerwca

Resort edukacji zdecydował się na przedłużenie zawieszenia zajęć w jednostkach oświaty do 6 czerwca. Przy okazji umożliwiono przywrócenie prowadzenia zajęć w klasach I-III szkół podstawowych w formie stacjonarnej, a także prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Czytaj więcej

Posiadanie spółki zależnej w UE nie oznacza automatycznie istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności – wyrok TSUE w sprawie C-457/18

Przepisy art. 44 dyrektywy 2006/112/WE oraz art. 11 ust. 1 i art. 22 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 należy interpretować w ten sposób, że usługodawca nie może wywieść istnienia na terytorium państwa członkowskiego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej spółki z siedzibą w państwie trzecim z samego faktu, iż spółka ta posiada w […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych