Poselski projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami

Minister Rozwoju przedłożył projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej

Informacje z zakresu gospodarowania wodami

13.10.2020 r. wchodzą w życie przepisy dwóch rozporządzeń dotyczące informacji z zakresu gospodarowania wodami.

Czytaj więcej

Projekt zmian wprowadzających spółki nieruchomościowe trafił do Sejmu

W ramach uszczelniania systemu podatkowego w podatkach dochodowych przewidziano szczególne zasady opodatkowania podmiotów nazwanych spółkami nieruchomościowymi, których definicję wprowadzono w obu ustawach podatkowych. Na te podmioty nałożono cały szereg nowych obowiązków podatkowych.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości w sprawie 50 proc. kosztów dla twórców

W interpretacji ogólnej Minister Finansów określił warunki stosowania kosztów uzyskania przychodów przez twórców. Odniósł się też do naliczania podwyższonych kosztów w praktyce. Ma to duże znaczenie dla wielu branż, a szczególnie specjalistów IT czy pracowników jednostek badawczo-rozwojowych.

Czytaj więcej

Można zgłaszać pomysły na Krajowy Plan Odbudowy

Plan ma dać impuls rozwojowy dla rodzimych firm, pomóc w modernizacji technologicznej gospodarki i podnieść poziom życia Polaków. Pomysły można zgłaszać na stronie internetowej planodbudowy.gov.pl.

Czytaj więcej

Planowane sprawozdania z realizacji strategii podatkowej

W projekcie zmian do ustaw podatkowych w zakresie podatków dochodowych znalazły się m.in. zmiany w zakresie wprowadzenia dla określonych podatników obowiązku sporządzenia sprawozdania z realizacji strategii podatkowej dotyczącego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej i wysokości ich zobowiązań podatkowych.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń

W toku prac legislacyjnych jest projekt aktu wykonawczego do art. 128 ust. 6 do PZP, tj. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Czytaj więcej

Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych

Od 22.9.2020 r. obowiązuje zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, która m.in. przewiduje załączanie do Krajowego Planu zatwierdzonych planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych.

Czytaj więcej

Krótszy okres ochronny łososia i troci w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu

Od 19.9.2020 r. obowiązuje krótszy okres ochronny dla łososi i troci w pasie wód o szerokości 4 mile morskie (Mm) od brzegu.

Czytaj więcej

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV

Od 19.9.2020 r. obowiązuje większość przepisów dotyczących m.in. wydawania warunków przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych