Drobna umowa to też informacja publiczna

To, że umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy osobami fizycznymi a Prokuraturą Krajową nie podlegają normom prawa zamówień publicznych z uwagi na ich stosunkowo niską wartość, nie oznacza, że nie stanowią one informacji publicznej i dostęp do tych umów jest wykluczony – orzekł NSA.

Czytaj więcej

Od 11 sierpnia obowiązują przepisy ratujące przedsiębiorców w kłopotach

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat dla przedsiębiorców w kłopotach – taki będzie efekt ustawy dot. Polityki Nowej Szansy. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli również uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie.

Czytaj więcej

Optymistyczne dane z polskiej gospodarki

Jak podał unijny urząd statystyczny, Eurostat sprzedaż detaliczna w czerwcu w Polsce wzrosła o 2 proc., licząc rok do roku.

Czytaj więcej

MF: Już 900 mln zł dla OPP. Kolejny rekord pobity

Jak informuje Ministerstwo Finansów w 2020 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP) już blisko 900 mln zł. To o 25 mln zł więcej niż rok wcześniej i kolejny rekord w ramach wspierania OPP 1% z deklaracji PIT.

Czytaj więcej

Bon turystyczny zachęca do założenia profilu w ZUS

Jednego dnia na Platformie Usług Elektronicznych ZUS zarejestrowało się 100 tysięcy użytkowników – wszystko dzięki bonowi turystycznemu.

Czytaj więcej

Informacje przekazywane przez dłużników do organu egzekucyjnego

Od 30.7.2020 r. obowiązuje rozporządzenie, które określa szczegółowy zakres informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia środków pieniężnych przekazanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności, a także sposób przekazywania organowi egzekucyjnemu informacji.

Czytaj więcej

Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Od 30.7.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające wzory 12 dokumentów wykorzystywanych w egzekucji należności pieniężnych.

Czytaj więcej

Opodatkowanie odszkodowań za składniki majątku znajdujące się na likwidowanych ogródkach działkowych

Otrzymane odszkodowania za składniki majątkowe znajdujące się na likwidowanych ogródkach działkowych dla celów publicznych korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach o gospodarce nieruchomościami w oparciu o rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Na stronach Sejmu umieszczony został rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, który ma status projektu rządowego. Nowelizacja m.in. poszerza rozumienie ustawowych zwrotów „wspólnoty mieszkaniowe” oraz „towarzystwa budownictwa społecznego”

Czytaj więcej

Rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych wpłacane przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych