Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Minister Infrastruktury na stronach Rządowego Centrum Legislacji przedstawił do konsultacji projekt zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Czytaj więcej

Wyrażenie zgody przez radę gminy na ustanowienie służebności przechodu

Rada gminy ma możliwość wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomości gminy na rzecz właściciele innych nieruchomości. Nie może jednak tego uczynić nieodpłatnie – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 27.8.2021 r. (PN-II.4131.250.2021; źródło: https://www.lublin.uw.gov.pl).

Czytaj więcej

Plan przeciwdziałania skutkom suszy

Dnia 18 września 2021 r. wchodzi w życie przyjęty Plan przeciwdziałania skutkom suszy. Jest to ponad stustronicowy dokument określający m.in. propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, a także katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Czytaj więcej

Forma projektu regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego. Jednak rada gminy nie powinna podejmować odrębnej uchwały w formie prawa miejscowego – w sprawie projektu ww. regulaminu, który wymaga opinii  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 2.9.2021 r. (nr 116/2021; źródło: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski).

Czytaj więcej

Stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na 2022 r.

Ogłoszono obwieszczenie określające wysokość stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na 2022 r.

Czytaj więcej

Spółdzielnia mieszkaniowa nie otrzyma dotacji od gminy na tereny zielone i roślinność

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach ukazało się ciekawe stanowisko tej Izby z 26.8.2021 r. (znak WA-023/71/21). Dotyczy ono stosowania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i aspektu braku możliwości finansowania z dotacji udzielanej przez gminę wydatków spółdzielni mieszkaniowych ponoszonych na cele zagospodarowania terenów zielonych, np. kosztów nasadzeń drzew, krzewów, ich pielęgnacji, kosztów kwiatów

Czytaj więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Grupa posłów PIS i Kukiz15 przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Czytaj więcej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii organizuje konferencję poświęconą prostej spółce akcyjnej

Prosta spółka akcyjna jest nową formą działalności gospodarczej, dedykowaną w szczególności start-upom. Do 14 września można zgłosić swój udział w konferencji on-line, która odbędzie się 15 września.

Czytaj więcej

Budynki i lokale mieszkalne nie będą podlegać amortyzacji podatkowej

Zawarte w Polskim Ładzie propozycje zmian podatkowych przewidują, że od nowego roku nie będzie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rodzaj prowadzonej działalności nie ma na w tym zakresie znaczenia. Ponadto przychody z tzw. najmu prywatnego będą mogły być opodatkowane tylko ryczałtem ewidencjonowanym.

Czytaj więcej

Zmiany w Polskim Ładzie po konsultacjach – niższa składka zdrowotna i nowy podatek od dużych korporacji

Podatkowy pakiet Polski Ład został 8.9.2021 r. przyjęty przez Rząd i następnie skierowany do Sejmu. Do projektu po konsultacjach społecznych zostały wprowadzone pewne zmiany, które dotyczą przede wszystkim obniżenia składki zdrowotnej podatników rozliczających się podatkiem liniowym, a także wprowadzenia nowego podatku o dużych korporacji. Ponadto zmiany w projekcie dotyczą: podatku estońskiego CIT, terminu wpłacania składek […]

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności