Decyzja nakazująca rozbiórkę pomostu na jeziorze skierowana do Wód Polskich – wyrok WSA

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: PGWWP) nie może być adresatem decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu, np. pomostu, umiejscowionego na jeziorze.

Czytaj więcej

Pandemia koronawirusa a gospodarowanie neruchomościami

Rządowy projekt zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – zmiany i rozwiązania szczególne w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Czytaj więcej

Zmiana przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek oświaty w okresie epidemii

25 marca 2020 r. zmienione zostały przepisy regulujące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania, spowodowanego zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nowe regulacje mają w jeszcze większym stopniu przygotować system oświaty do pracy w okresie epidemii.

Czytaj więcej

PARP: dłuższe terminy przyjmowania wniosków

Światowa pandemia koronawirusa może mieć też wpływ na realizowanie wniosków dofinansowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dlatego Agencja wdrożyła działania, które mają pomóc w ich realizacji.

Czytaj więcej

Zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych odroczone do 13.7.2020 r.

Obowiązujące przepisy przewidują, że 13.4.2020 r. upłynie termin na zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jednak w pakiecie działań tarczy antykryzysowej Ministerstwo Finansów przewidziało odroczenie do 13.7.2020 r. zgłoszeń do CRBR.

Czytaj więcej

Utworzenie sołectwa bez konsultacji społecznych

Chociaż w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych gminy, np. sołectw, konsultacje społeczne w tej sprawie nie są wiążące dla rady gminy, to ich brak powoduje stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy.

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu na złożenie zeznania CIT-8 dla niektórych podatników

W związku z pandemią ministerstwo finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Termin złożenia CIT-8 i zapłaty podatku dla niektórych podatników zostanie przedłużony do 31 lipca 2020 r.

Czytaj więcej

MR: Pakiet dot. tarczy antykryzysowej przyjęty przez rząd

Ministerstwo Rozwoju opublikowało na swojej stronie główne założenia pakietu dotyczącego tzw. tarczy antykryzysowej, na który składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie […]

Czytaj więcej

Nowe matryce VAT dopiero od 1 lipca

Ministerstwo Finansów odsuwa w czasie moment wprowadzenia nowych matryc podatku od towarów i usług. Ma to ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstwom, które i tak mają problemy spowodowane epidemią koronawirusa.

Czytaj więcej

Raportowanie schematów podatkowych przez korzystających (MDR-3) trzeba złożyć do 31.3.2020 r.

Podmioty, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, muszą do 31.3.2020 r. złożyć MDR-3. Za brak raportu zarządy spółek i przedsiębiorcy mogą odpowiadać jak za przestępstwo skarbowe.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych