Łączenie na jednej nieruchomości różnych placówek pomocy społecznej jako sposób na ograniczenie kosztów JST

Na stronie Sejmu ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk 1324). Jak z samej nazwy projektu wynika, zmiany będą dotyczyły obu wspomnianych ustaw. Nowe rozwiązania pozwolą na łączenie organizacyjne określonych form opieki społecznej, co może wpłynąć na zmniejszenie wydatków budżetowych gmin

Czytaj więcej

Krajowy system wdrażania Funduszu Modernizacyjnego – nowelizacja przepisów o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Weszła w życie nowelizacja przepisów o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, która wprowadza m.in. Krajowy system wdrażania Funduszu Modernizacyjnego, w ramach którego przeznacza się środki na dofinansowanie realizacji na terytorium Polski inwestycji mających na celu modernizację krajowego systemu energetycznego oraz poprawę efektywności energetycznej.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Nowe regulacje dotyczące zasad dopłacania przez gminy do systemu gospodarowania odpadami

Na stronie Sejmowej pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Jest to rządowy projekt ustawy wprowadzający lub modyfikujący wiele regulacji prawnych ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe regulacje dotyczą zasad dopłacania przez gminy do systemu gospodarowania odpadami

Czytaj więcej

Nowe możliwości różnicowania stawek opłaty za odpady komunalne

Na stronie Sejmu pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Jest to bardzo obszerny projekt, który przewiduje modyfikację wielu regulacji prawnych ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt zawiera również korzystne z perspektywy gmin rozwiązania

Czytaj więcej

Wniosek Komisji Europejskiej do TSUE przeciw Polsce za nieprzestrzeganie przepisów unijnych w zakresie zamówień publicznych

Komisja Europejska podjęła 9.6.2021 r. decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Polsce do TSUE, uznając, że polskie przepisy transponujące dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE, 2014/25/UE i 2014/23/UE) nie są w pełni zgodne z prawodawstwem UE.

Czytaj więcej

Nowe obowiązki starostów w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w ramach przyznanych środków

Na stronie Sejmu ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk 1266). Wskazany projekt zawiera wiele istotnych regulacji prawnych z punktu widzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa sprawowanej przez starostów

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów.

Czytaj więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju rolnym

Do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju rolnym.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności