Prosta spółka akcyjna

Począwszy od marca 2021 r. w polskim systemie prawnym będzie możliwość założenia nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej.

Czytaj więcej

Dematerializacja akcji coraz bliżej

Już 1.3.2021 roku z mocy prawa wygaśnie moc dokumentów wydanych przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Od tego dnia będą obowiązywały jedynie wpisy do rejestru akcjonariuszy.

Czytaj więcej

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne nie podlegają egzekucji

Dnia 19.1.2021 r. wchodzą w życie przepisy wyłączające z egzekucji administracyjnej i z egzekucji sądowej dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.

Czytaj więcej

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa – zmiany w przepisach dotyczących mieszkalnictwa

19.1.2021 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), do których zalicza się także towarzystwa budownictwa mieszkaniowego (TBS) utworzone przed 19.1.2021 r.

Czytaj więcej

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do działalności wydobywczej węglowodorów

Od 14.1.2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, a także wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Czytaj więcej

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w III kwartale 2020 r.

Opublikowano obwieszczenie określające wskaźnik zmian cen dla lokali mieszkalnych w III kwartale 2020 r. dla poszczególnych województw.

Czytaj więcej

Zmiany w podatku od nieruchomości i opłacie targowej w 2021 r.

Od 1.1.2021 r. obowiązują korzystne zmiany w zakresie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej mające ograniczyć dla podatników skutki pandemii. Gminy mogą nadal stosować zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużać terminy płatności rat tego podatku. Gminy nie pobierają też opłaty targowej i otrzymają rekompensatę z tytułu braku wpływów z opłaty targowej.

Czytaj więcej

Nowe kompetencje dla rady gminy w zakresie ustalania wzorów wniosków o dodatek mieszkaniowy

19 stycznia 2021 r. wejdzie w życie ustawa z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11). Ustawa ta zmienia wiele różnych aktów prawnych powiązanych z ogólną problematyką budownictwa mieszkaniowego. Wśród zmian są akty prawne począwszy od rangi kodeksów po zwykłe ustawy. Co istotne, z niektórymi z tych […]

Czytaj więcej

Projekt zmian ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Senat rozpatruje projekt ustawy o zmianie ustawy z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2243 ze zm.).

Czytaj więcej

Pieniądze dla mikro i małych przedsiębiorców z tarczy branżowej

Przedsiębiorcy zatrudniający do 50 pracowników mogą się ubiegać o 5 tysięcy złotych dotacji, ale muszą mieć wpisany na dzień 30.9.2020 roku jeden z kodów PKD, wymienionych w ustawie.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności