Program ochrony środowiska nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym

Gmina ma prawny obowiązek przyjęcia regulaminu ochrony środowiska, lecz musi tego dokonać z uwzględnieniem odpowiednich wymogów w zakresie publikacji tego aktu prawnego ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 6.5.2022 r. (Nr 73/2022; http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/).

Czytaj więcej

Termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających realizację zadań związanych z CEP i CEK określi komunikat rządowy

Opublikowano nowelizację przepisów ustaw dotyczącą wdrożenia rozwiązań technicznych związanych z centralną ewidencją pojazdów (CEP) i centralną ewidencją kierowców (CEK). Termin tego wdrożenia określi komunikat ogłoszony przez właściwych ministrów.

Czytaj więcej

Pracownik urzędu gminy jako członek komisji społecznej przy wynajmie lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

W ramach zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu komunalnego rada gminy nie może wskazywać pracownika urzędu gminy jako członka komisji społecznej. Rada gminy ustalając zasady wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy musi przestrzegać upoważnienia ustawowego. Nie może jednak wkraczać w uprawnienia pracownicze wójta wobec pracowników urzędu gminy ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 11.5.2022 […]

Czytaj więcej

Kogo obciąża remont balkonu w budynku wielomieszkaniowym?

Remont balkonu obciąża wspólnotę mieszkaniową, gdyż wchodzi ona w skład nieruchomości wspólnej ‒ wyr. NSA z 10.3.2022 r., II OSK 835/19.

Czytaj więcej

Powołanie komisji mieszkaniowej a ustalenie zasad wynajmowania lokali z zasobu komunalnego

W ramach zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu komunalnego nie można delegować na wójta gminy powołania komisji mieszkaniowej. Rada gminy ustalając zasady wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy musi przestrzegać upoważnienia ustawowego. Powinna m.in. uregulować kwestie związane z funkcjonowaniem komisji mieszkaniowej ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 5.5.2022 r. (Nr PN.4131.213.2022; http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/actbymonths).

Czytaj więcej

Obowiązkowy rejestr umów JSFP – planowane zmiany, w tym terminu początku obowiązywania rejestru

W toku prac legislacyjnych znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2186). Ze sprawozdania Komisji Finansów Publicznych (druk sejmowy nr 2239) o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2186) […]

Czytaj więcej

Zmiana przepisów ustawy o drogach publicznych dotycząca zmian w zakresie możliwości przenoszalności decyzji administracyjnych

Do Senatu wpłynął przyjęty przez Sejm poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Niedopuszczalne jest różnicowanie przez radę powiatu stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rada powiatu nie może zróżnicować wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego w zależności od tego, czy zajęto część drogi w obszarze zabudowanym, czy poza nim. Ustawa o drogach publicznych nie daje możliwości JST swobodnego różnicowania wysokości tych opłat ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 6.5.2022 r. (Nr 69/20222; opubl. w dzienniku urzędowym województwa śląskiego 11.5.2022 […]

Czytaj więcej

Pozbawienie kategorii drogi gminnej

Pozbawienie kategorii drogi samorządowej (gminnej) i wyłączenie z użytkowania z uwagi na zamiar jej remontu z pominięciem warunków technicznych jest nielegalne. Podstawy do tego nie może stanowić niespełnianie przez nią parametrów technicznych, ani stan techniczny i związane z tym koszty utrzymania, o ile nadal będzie ona pełnić funkcję jej przypisaną ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego […]

Czytaj więcej

2-krotna nieuzasadniona odmowa przyjęcia oferty zawarcia najmu oznacza skreślenie z listy oczekujących na lokal

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu: 2-krotna nieuzasadniona odmowa przyjęcia oferty zawarcia najmu oznacza skreślenie z listy oczekujących na lokal. Rada gminy ustalając zasady wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy musi przestrzegać upoważnienia ustawowego. Zapisy nielegalne unieważni wojewoda ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 6.5.2022 r. (Nr 75/2022; http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/).

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności