Warunki udzielania pomocy publicznej na działania służące ochronie środowiska

Od 1.4.2021 r. obowiązuje rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚGW) oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Czytaj więcej

Wniosek o dofinansowanie przewozów autobusowych

Od 1.4.2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające szczegółowy sposób oceny i wyboru wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej składanych do wojewody przez organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Czytaj więcej

Termin ustalenia nowych obwodów łowieckich

Przesunięto do końca roku termin ustalenia nowych obwodów łowieckich.

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach ustawy o KRK w zakresie informacji z KRK w postaci dokumentu elektronicznego

Od 12.2.2021 r. obowiązują zmiany wprowadzone do ustawy z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1158 ze zm., dalej KRKU), mające znaczenie zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dotyczy to w szczególności zmiany dokonanej w art. 2 pkt 3 lit. d ustawy z 21.1.2021 r. […]

Czytaj więcej

Dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie elektronicznej deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Określono dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających elektroniczne złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Czytaj więcej

Finansowe wsparcie na tworzenie infrastruktury społecznej

Od 1.4.2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające m.in. szczegółowy tryb i terminy rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, informacje, jakie zawiera wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, a także wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Czytaj więcej

Trwają prace nad wprowadzeniem rekompensaty za podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych

Na stronie internetowej Senatu pojawił się projekt ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie funduszu autobusowego

Z dniem 1.4.2021 r. weszło w życie rozporządzenie z 26.3.2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 582). Pierwszeństwo mają mieć wnioski organizatorów z terenów o mniejszej gęstości zaludnienia.

Czytaj więcej

1 kwietnia 2021 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie wsparcia budowlanych inwestycji samorządowych

W dniu 1.4.2021 r. weszło w życie rozporządzenie z 25.3.2021 r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 595). Przewidziane w nim rozwiązania mogą wesprzeć gminy […]

Czytaj więcej

Nowa spółdzielnia nie zawsze partycypuje w opłatach za użytkowanie wieczyste

Jaki jest los zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w razie podziału spółdzielni mieszkaniowych? Czy nieprawidłowe zarządzanie środkami przeznaczonymi na opłaty z tego tytułu, prowadzące do powstania długu wobec Skarbu Państwa daje dotychczasowej spółdzielni prawo żądania od nowej spółdzielni, powstałej po podziale, partycypowania w kosztach tych opłat?

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności