Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej w PIT

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia w ramach ulgi może wynieść nawet 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich działań termomodernizacyjnych realizowanych we wszystkich budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Szczegóły stosowania ulgi są zamieszczone w objaśnieniach na stronie […]

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Od 30.11.2019 r. obowiązują przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Czytaj więcej

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zmiany wprowadzone ustawą z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.2070) poza przewidzianymi w ustawie wyjątkami, obowiązywać 30.7.2020 r. Wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie i usprawnienie procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej

Postępowanie z wodami balastowymi i osadami

1.1.2020 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów m.in. ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki. Zmiany dotyczą m.in. postępowania z wodami balastowymi i osadami.

Czytaj więcej

Projekt zmian do ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Do Sejmu wpłynął rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Zakłada on kontynuację zawieszenia podatku do końca czerwca 2020 r.

Czytaj więcej

Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT) można złożyć tylko elektronicznie

Wiążąca informacja taryfowa (WIT) jest jednym ze środków wprowadzonych do prawa celnego, w celu uzyskania przez podmioty gospodarcze oficjalnej informację o klasyfikacji taryfowej towarów. WIT dotyczy towarów, wobec których przewidziane są operacje przywozu lub wywozu, ma formę decyzji i może być wydana przed zadeklarowaniem tych towarów do procedur celnych.

Czytaj więcej

Znaczne braki we wdrożeniu RODO w dolnosaksońskich przedsiębiorstwach

Krajowy Rzecznik ds. Ochrony Danych Dolnej Saksonii (jeden z 17 organów nadzorczych w rozumieniu Rozporządzenia 679/2016/UE, istniejących na poziomie niemieckich państw związkowych/„landów”), przeprowadził badanie stopnia dostosowania tamtejszych przedsiębiorstw do RODO. Pani Rzecznik Barbara Thiel określiła jego wynik jako: „taki sobie”. Aż w 41 z 50 przebadanych przedsiębiorstw wykazano większe lub mniejsze braki, związane z wdrożeniem […]

Czytaj więcej

Sankcje w przypadku niezastosowania mechanizmu podzielonej płatności

Od 1.11.2019 r. obowiązuje w VAT mechanizm podzielonej płatności (MPP) odnośnie określonych towarów i usług. Za niezastosowanie MPP grożą sankcje w VAT w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego, w podatkach dochodowych utrata prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, a także kary określone w Kodeksie karnym skarbowym.

Czytaj więcej

Mikrorachunek podatkowy od 1.1.2020 r. do wpłat PIT, CIT i VAT

Mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek podatkowy, od 1.1.2020 r. będzie służyć podatnikom i płatnikom do wpłat PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego. Rachunek ten można już sprawdzić na stronach Ministerstwa Finansów.

Czytaj więcej

Wynajem krótkoterminowy: biała księga przygotowana przez ministerstwo

Resort turystyki przygotował Białą Księgę dotyczącą wynajmu krótkoterminowego mieszkań. Dokument zawiera konkretne propozycje, które mają służyć uregulowaniu tego, coraz mocniej rozwijającego się rynku.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych