93% Amerykanów zmieniłoby firmy z uwagi na poziom dbania o prywatność

Jak twierdzi Ben Brook pełniący funkcję prezesa firmy Transcend – od roku 2017 można odnotować trend związany z kładzeniem nacisku na prawo do prywatności wśród klientów w USA. Coraz powszechniejszym zjawiskiem stało się m.in. lustrowanie firm pod kątem nadużywania danych osobowych.

Czytaj więcej

Czynności gminy w zakresie edukacji i pomocy społecznej a VAT

W zakresie organizowania stołówki szkolnej (wyżywienie), opieki nad dziećmi w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową, wydawania duplikatów świadectw i legitymacji oraz świadczenia usług opiekuńczych za pośrednictwem domu pomocy społecznej, gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT i jest nie podatnikiem VAT.

Czytaj więcej

Data wejścia w życie uchwały rady gminy

Wyznaczając datę wejścia w życie swojej uchwały rada gminy powinna pamiętać, że zasadniczo akty prawne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt (uchwała) określi termin dłuższy.

Czytaj więcej

Przewodnik RODO dla programistów

Przygotowywany przez CNIL, czyli francuski organ nadzoru do spraw ochrony danych osobowych, poradnik skupia się na przybliżeniu programistom głównych zasad wynikających z RODO. Zwraca również uwagę na najważniejsze kwestie w zakresie prywatności użytkowników podczas tworzenia oraz wdrażania aplikacji.

Czytaj więcej

Treść klauzuli egzekucyjnej

Tytuł wykonawczy powinien zawierać klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej. Ustawodawca nie wskazuje natomiast kształtu klauzuli ani jej treści. Nie nakazuje umieszczenia w niej podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu organu egzekucyjnego.

Czytaj więcej

Jak JST mogą udzielać pomocy przedsiębiorcom – Minister Rozwoju wyjaśnia

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapytał ministra w jaki sposób samorządy mogą pomagać firmom, dotkniętym skutkami kryzysu, wywołanego przez epidemię COVID-19?

Czytaj więcej

Nowy wzór rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu (PIT-40A/11A) dla organów rentowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.7.2020 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1343) zacznie obowiązywać od 20.8.2020 r.

Czytaj więcej

mObywatel – najlepszy towarzysz podróży

Komunikat MC: Sejm zdecydował: prawo jazdy będziemy mogli mieć też w telefonie, a dokładnie w aplikacji mObywatel. Warto pobrać ją już dziś, bo już dziś się przyda.

Czytaj więcej

Pracodawco, chcesz sprawdzać pocztę elektroniczną pracownika? Musisz go o tym poinformować

Coraz częściej pracodawcy decydują się na wprowadzenie kontroli służbowej poczty elektronicznej pracownika. Zgodnie z kodeksem pracy, trzeba poinformować pracownika o prowadzeniu monitoringu poczty.

Czytaj więcej

Przekazanie przez gminę na własność mieszkańcom przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków a przychód podatkowy

Jeżeli zasady skorzystania z finansowania przez gminę budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla wszystkich mieszkańców były takie same, to nie powstał u nich przychód opodatkowany podatkiem dochodowym, ponieważ nie wystąpiło przysporzenie majątkowe po stronie mieszkańców.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych