MF: Elektroniczne tytuły wykonawcze – zmiana adresu API

W związku z planowaną zmianą sposobu przekazywania wniosków i tytułów wykonawczych Ministerstwo Finansów informuje o zmianie adresu udostępnionego interfejsu API wraz ze środowiskiem testowym.

Czytaj więcej

Przygotowania do wdrożenia elektronicznych tytułów wykonawczych

Minister Finansów wydał komunikat w sprawie systemu teleinformatycznego przy wykorzystaniu którego wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze lub informacje będą przekazywane do naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego. Obecnie trwają prace nad systemem eTW, który umożliwi wierzycielom m.in. sporządzanie i przekazywanie tytułów wykonawczych do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych.

Czytaj więcej

Kontrola musi być przeprowadzona w pełnym zakresie

Prezes UODO po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej nałożył na Głównego Geodetę Kraju karę pieniężną w kwocie 100 tys. złotych.

Czytaj więcej

NSA: Choroba zawodowa – przyczyn szukamy tylko u ostatniego pracodawcy

Jeśli choroba zawodowa pojawia się kilka lat po zatrudnieniu pracownika, to nie ma potrzeby sprawdzania, czy w poprzednim miejscu praca była wykonywana w warunkach narażenia zawodowego – wynika z orzeczenia NSA II OSK 527/19.

Czytaj więcej

Polski Bon Turystyczny

Od 18.7.2020 r. obowiązuje ustawa regulująca zasady funkcjonowania Polskiego Bonu Turystycznego. Nowe przepisy dotyczą m.in. organizacji pożytku publicznego.

Czytaj więcej

Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego w dwóch trybach

Pracodawca decyduje, kiedy pracownik pójdzie na urlop niewykorzystany w poprzednich latach. Ale tylko w czasie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 i wyłącznie do 30 dni. Potem obowiązują go kodeksowe reguły.

Czytaj więcej

Przechowywanie i sprzedaż zajętych ruchomości

30.7.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające szczególny tryb postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności.

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwom powiązanym z krajami z unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych państwa UE nie powinny udzielać wsparcia

Komisja Europejska wydała zalecenie, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej nie udzielały wsparcia finansowego przedsiębiorstwom, które mają powiązania z krajami które znajdują się w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Czytaj więcej

Dodatek solidarnościowy powinien być rozwiązaniem tymczasowym. Czas pomyśleć o ubezpieczeniu od bezrobocia

Świadczenie solidarnościowe po utracie pracy przysługuje pracownikom, którym po 15 marca pracodawca rozwiązał umowę o pracę w następstwie pandemii koronawirusa lub ich umowa wygasła. Przez trzy miesiące – czerwiec, lipiec, sierpień – jest wypłacane świadczenie w wysokości 1400 zł, a przysługujący zasiłek dla bezrobotnych zostanie w tym czasie zawieszony.

Czytaj więcej

SLIM VAT – propozycje MF w zakresie uproszczenia rozliczeń VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet SLIM VAT, który zawiera propozycje uproszczenia i unowocześnienia rozliczeń VAT. W pakiecie proponuje się zmiany w zakresie: prostego fakturowania, ułatwień dla eksporterów, wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych