IBPP4/443-144/10/EJ – Interpretacja indywidualna z dnia 03-02-2010

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „…”

Czytaj więcej

ILPB3/423-1014/09-2/GC – Interpretacja indywidualna z dnia 03-02-2010

Czy podatkowa grupa kapitałowa może pomniejszyć dochód uzyskany w roku podatkowym następującym po roku, w którym poniosła stratę

Czytaj więcej

ILPP2/443-1535/09-3/BA – Interpretacja indywidualna z dnia 03-02-2010

Interpretacja indywidualna z dnia 03-02-2010

Czytaj więcej

IBPP4/443-1584/09/JP – Interpretacja indywidualna z dnia 03-02-2010

Możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT związku z realizacją projektu pn. „…”

Czytaj więcej

IPPB3/423-868/09-2/AG – Interpretacja indywidualna z dnia 03-02-2010

Według jakiej wartości Spółka powinna wprowadzić ŚT oraz WNiP (w tym Znaki Towarowe) do ewidencji ŚT i WNiP?

Czytaj więcej

ITPB2/415-911/09/MU – Interpretacja indywidualna z dnia 03-02-2010

Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz nieruchomości budynkowych nabytych w drodze spadku

Czytaj więcej

ILPP2/443-1655/09-2/EWW – Interpretacja indywidualna z dnia 03-02-2010

Interpretacja indywidualna z dnia 03-02-2010

Czytaj więcej

ILPP2/443-1535/09-4/BA – Interpretacja indywidualna z dnia 03-02-2010

Interpretacja indywidualna z dnia 03-02-2010

Czytaj więcej

ILPP1/443-1421/09-2/BD – Interpretacja indywidualna z dnia 03-02-2010

Prawo do odliczenia (czynności niepodlegające i podlegające przepisom ustawy

Czytaj więcej

ITPB3/423-679b/09/MT – Interpretacja indywidualna z dnia 02-02-2010

Kwestia uznania niezarejestrowanego znaku towarowego za wartość niematerialną i prawną

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych