IBPBII/2/415-588/10/CJS – Interpretacja indywidualna z dnia 27-07-2010

Opodatkowanie wypłaconego na podstawie wyroku sądu odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Czytaj więcej

IPPP2/443-355/10-5/AO – Interpretacja indywidualna z dnia 27-07-2010

Brak prawa do odliczenia VAT, związanego z realizacją remontu i zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej

Czytaj więcej

IPPB2/415-590/10-4/AS – Interpretacja indywidualna z dnia 27-07-2010

Zwolnienie w wypadku wydatkowania przychodu ze zbycia nieruchomosci na nabycie lokalu mieszkalnego lub gruntu pod budowę budynku mieszkalnego

Czytaj więcej

IBPP4/443-662/10/AŚ – Interpretacja indywidualna z dnia 27-07-2010

Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu szkoleniowego nie stanowi obrotu

Czytaj więcej

ITPP2/443-617/10/AJ – Interpretacja indywidualna z dnia 27-07-2010

Odzyskanie podatku związanego z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE

Czytaj więcej

IBPP3/443-320/10/PK – Interpretacja indywidualna z dnia 27-07-2010

Możliwość wypowiedzenie się podatnika co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji

Czytaj więcej

IBPBI/1/415-490/10/BK – Interpretacja indywidualna z dnia 27-07-2010

Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w latach 2005-2009 ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii

Czytaj więcej

IBPBII/2/415-587/10/HS – Interpretacja indywidualna z dnia 27-07-2010

Zwolnienie z PIT dofinansowania przez wnioskodawcę z ZFŚS zakupu biletów wstępu do kina i teatru

Czytaj więcej

IBPBI/2/423-653/10/BG – Interpretacja indywidualna z dnia 27-07-2010

Przychody uzyskane przez podmiot zagraniczny tytułem świadczonych usług na rzecz zakładu położonego w innym państwie nie podlegają opodatkowaniu w Polsce

Czytaj więcej

ITPP2/443-492/10/AJ – Interpretacja indywidualna z dnia 27-07-2010

Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją działania współfinansowanego z funduszy UE

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych