ITPP2/443-538/10/KT – Interpretacja indywidualna z dnia 30-08-2010

Interpretacja indywidualna z dnia 30-08-2010

Czytaj więcej

ILPB3/423-477/10-4/EK – Interpretacja indywidualna z dnia 30-08-2010

Interpretacja indywidualna z dnia 30-08-2010

Czytaj więcej

ITPP2/443-559/10/AW – Interpretacja indywidualna z dnia 30-08-2010

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci niezabudowanych nieruchomości

Czytaj więcej

IPPB2/415-529/10-4/AK – Interpretacja indywidualna z dnia 30-08-2010

Interpretacja indywidualna z dnia 30-08-2010

Czytaj więcej

ILPP2/443-871/10-5/EN – Interpretacja indywidualna z dnia 30-08-2010

W związku z likwidacją działalności Wnioskodawca zamierza odsprzedać nieruchomość – budynek wraz z gruntem, czy powinien naliczyć podatek VAT w wysokości 22% od tej transakcji?

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Środki pieniężne w drodze

W jednostce budżetowej rachunek dochodów własnych prowadzony jest w NBP. Zgodnie z umową zawartą z NPB, Bank Spółdzielczy prowadzi zastępczą obsługę kasową, między innymi realizuje czeki. W dniu 28.12.2009 r. wypłaciliśmy gotówkę czekiem poprzez Bank Spółdzielczy.

Czytaj więcej

IPPP2/443-265/10-4/JW – Interpretacja indywidualna z dnia 30-07-2010

Sprzedaż działek, nabytych w drodze dziedziczenia, stanowi majątek osobisty i nie podlega VAT

Czytaj więcej

IBPP4/443-1119/10/JP – Interpretacja indywidualna z dnia 30-07-2010

Brak prawa do odliczenia VAT od realizowanego przez straż pożarną projektu edukacyjno-kulturalnego

Czytaj więcej

IBPP4/443-958/10/EJ – Interpretacja indywidualna z dnia 30-07-2010

Brak prawa do odliczenia przez gminę VAT naliczonego przy budowie sieci światłowodowej szerokopasmowej

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych