ITPB2/415-799/10/TJ – Interpretacja indywidualna z dnia 01-12-2010

Opodatkowanie sprzedaży gospodarstwa rolnego

Czytaj więcej

IPPB2/415-788/10-2/AS – Interpretacja indywidualna z dnia 01-12-2010

Zapłata składek i odsetek za zwłokę, a powstanie przychodu

Czytaj więcej

IBPBI/2/423-1131/10/MO – Interpretacja indywidualna z dnia 01-12-2010

CIT, a wyodrębniony oddział spółki

Czytaj więcej

IBPP2/443-708/10/ASz – Interpretacja indywidualna z dnia 01-12-2010

Ujmowanie w fakturach VAT usługi dzierżawy oraz podatku od nieruchomości

Czytaj więcej

ITPP3/443-146/10/ZG – Interpretacja indywidualna z dnia 01-12-2010

Możliwości wystawienia oryginału faktury w formie papierowej i przechowywania kopii tej faktury w formie elektronicznej

Czytaj więcej

IPPB4/415-682/10-4/MP – Interpretacja indywidualna z dnia 01-12-2010

Pomoc materialna wypłacana na podstawie ustawy o systemie oświaty, a PIT

Czytaj więcej

IBPP4/443-1351/10/JP – Interpretacja indywidualna z dnia 01-12-2010

Prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od poniesionych przez wspólnotę mieszkaniową nakładów inwestycyjnych

Czytaj więcej

IBPP3/443-498/10/KO – Interpretacja indywidualna z dnia 06-10-2010

Interpretacja indywidualna z dnia 06-10-2010

Czytaj więcej

IBPP4/443-1216/10/KG – Interpretacja indywidualna z dnia 06-10-2010

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wdrożeniem systemu informatycznego – to nie ona będzie nabywcą towarów i usług

Czytaj więcej

ITPB1/415-567h/10/TK – Interpretacja indywidualna z dnia 04-10-2010

Interpretacja indywidualna z dnia 04-10-2010

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych