Ponowne przedłużenie terminu przekazania zapłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 wprowadzono ułatwienia w zakresie wywiązywania się przez płatników z ustawowego obowiązku wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników.

Czytaj więcej

Dostęp rodziców do danych z nagrań monitoringu w żłobku

Pozyskanie przez rodzica danych osobowych zawartych w nagraniach z monitoringu w żłobku jest możliwe, o ile spełniona jest co najmniej jedna z określonych w RODO przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych, a ich udostępnienie odbywa się z poszanowaniem wszystkich wskazanych w RODO zasad, w tym zgodności z prawem, celowości i adekwatności.

Czytaj więcej

E-dowód w dłoni, eDO App w telefonie

Właściciele e-dowodów od dziś nie potrzebują już czytnika, by móc zalogować się do usług e-administracji lub potwierdzić profil zaufany. Do sklepu Google Play trafiła właśnie aplikacja eDO App, która skutecznie go zastępuje.

Czytaj więcej

Wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Dnia 30 lipca 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzory trzech tytułów wykonawczych, które stosuje się w egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej

Stawka VAT na dostawę wody

Jaką stawkę VAT na dostawę wody powinna zastosować gmina, jeśli dostawa jest dokonywana w ramach zarządzania kryzysowego przez straż pożarną do wspólnoty mieszkaniowej, w skład której wchodzi szkoła podstawowa?

Czytaj więcej

Odszkodowanie dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład

Pasażerowi posiadającemu jedną rezerwacją na lot łączony, w sytuacji gdy ta rezerwacja została zmieniona wbrew jego woli i nie został on przyjęty na pokład na pierwszy lot, ale mimo tego dotarł do miejsca docelowego o pierwotnie planowanej godzinie przylotu – nie przysługuje odszkodowanie.

Czytaj więcej

Wsparcie finansowe dla małych firm

Dostępne są już środki finansowe na wsparcie małych firm. Bez konieczności przedstawiania faktur rozliczeniowych, biznesplanu ani zaświadczeń. Uproszczone procedury oraz obniżone do minimum oprocentowanie właśnie weszły w życie.

Czytaj więcej

Zastosowanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania od 1 czerwca 2020 r.

Od 1.6.2020 r. weszły w życie przepisy dwóch rozporządzeń dotyczące kas wirtualnych. Używanie takich kas nie jest obowiązkowe. Jest to jedynie alternatywa dla wskazanych w rozporządzeniu branż korzystających z kas rejestrujących.

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu do przesyłania informacji IFT-2R

Przedłużony został termin do przesłania informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 PDOPrU – do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 tej ustawy (wcześniej ww. termin był przedłużony do piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym).

Czytaj więcej

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania

W Dz.U. ogłoszono nowelizację m.in. Kodeksu postępowania cywilnego, która umożliwia sądowi wydanie postanowienia o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych