Duże pieniądze dla popegeerowskich gmin

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce wesprzeć inwestycje w gminach, w których wcześniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Czytaj więcej

Kontrola korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Od 16.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, a także wzory: upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i protokołu kontroli.

Czytaj więcej

Praca zdalna na kwarantannie

Coraz więcej pracowników jest kierowanych na kwarantannę, co powoduje nie tylko coraz większą dezorganizację pracy w zakładach pracy, ale i niezadowolenie samych pracowników, którzy w czasie kwarantanny otrzymują niepełne wynagrodzenie, tj. wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, w wysokości 80% wynagrodzenia, mimo że nie są chorzy.

Czytaj więcej

Jak ułatwić biznes: Dziesiątka Rzecznika MŚP

Przedstawiciele przedsiębiorców i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców proponują zmiany w prawie, które mają uprościć prowadzenie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości

Na stronie legislacyjnej Senatu pojawił się senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Propozycja ma na celu uszczegółowienie zasad zwalniania od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej, tak by uniemożliwić niekorzystną dla samorządów interpretację przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Czytaj więcej

20–30 % zatrudnionych Polaków pracuje na umowach czasowych i cywilnoprawnych

Polska jest jednym z europejskich krajów o najwyższym udziale zatrudnionych na podstawie innej niż umowa o pracę. Sposobem na walkę z tym zjawiskiem może być jednolity kontrakt na pracę. Eksperci przekonują, że takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować nierówne traktowanie pracowników. Na podstawie umów cywilnoprawnych pracuje obecnie ok. 1,1 mln Polaków.

Czytaj więcej

Co wybór Bidena na prezydenta USA będzie oznaczał dla prywatności oraz cyberbezpieczeństwa?

Po emocjonującej kampanii Joe Biden został wybrany na urząd 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zmiana władzy w USA może mieć wpływ na podejście do federalnego prawa regulującego kwestie ochrony prywatności, agencje rządowe, a także współpracę na linii UE-USA w zakresie transferu danych po wyroku „Schrems II”.

Czytaj więcej

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt

Zaproponowano zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt. Ma to być zachęta dla osób do podejmowania działań przyczyniających się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt.

Czytaj więcej

Rząd planuje wydłużyć termin na podjęcie uchwał budżetowych przez JST

Z zapowiedzi rządu wynika, że planowane jest wydłużenie ostatecznego terminu na podjęcie uchwały budżetowej z 31.1.2021 r. na 31.3.2021 r. Rozwiązanie to pozwoliłoby m.in. uniknąć ewentualnych nieprawidłowości, które mogą być stwierdzane przez regionalne izby obrachunkowe w trakcie weryfikowania zapisów uchwał budżetowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego

Czytaj więcej

Prace nad tzw. podatkiem estońskim w Senacie

Dalsze prace nad ustawą z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw będą prowadzone przez Senat. Nowelizacja dotyczy tzw. podatku estońskiego, który w ustawie nazwano ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Proponowane zmiany zakładają, zarówno przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego, jak i szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach podatkowych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych