Skarga na uchwałę rady gminy w przedmiocie uznania bezzasadności wniosku dotyczącego wykonywania mandatu radnego

Skarga wniesiona do WSA na uchwałę rady gminy stwierdzająca bezzasadność wniosku dotyczącego wykonywania mandatu radnego podlega oddaleniu.

Czytaj więcej

Najnowsze stanowisko Związku Gmin Wiejskich RP – komentarz eksperta

Związek Gmin Wiejskich RP zapowiada wystąpienie do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy ryczałtowej, a w razie potrzeby – również skargę do TK. W swoim wystąpieniu samorządowcy domagają się m.in. wprowadzenia rekompensaty ubytku w dochodach JST.

Czytaj więcej

Różnicowanie płac ze względu na płeć pracowników ma być mobbingiem

Rozszerzenie definicji mobbingu uprawni pracownice, które są niżej wynagradzane tylko z tego powodu, że są kobietami, do żądania rekompensaty finansowej od pracodawcy.

Czytaj więcej

Zostało jeszcze kilka dni na złożenie sprawozdania do PFRON

Epidemia COVID-19 spowodowała w tym roku wydłużenie terminu na złożenie przez beneficjentów sprawozdania do właściwego terytorialnie oddziału PFRON. Niedopełnienie formalności spowoduje wstrzymanie wypłaty wsparcia przez Fundusz.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

Sejm przesłał do Senatu uchwaloną ustawę o doręczeniach elektronicznych. Ustawa dokonuje nowelizacji szeregu ustaw, w tym także KPA.

Czytaj więcej

Określanie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w okresie epidemii COVID-19

W związku z trwającą epidemią COVID-19 przedstawiamy rozwiązania, które pozwolą wprowadzić odpowiednie modyfikacje w mechanizmach procedowania nad projektem uchwały budżetowej na 2021 r.

Czytaj więcej

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2021 r.

Kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przewidziane w KKS są wyznaczane w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1.1.2021 r. będzie wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę, zatem wzrosną też kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Czytaj więcej

Bilans Ministerstwa Rozwoju: tarcza antykryzysowa, Mały ZUS Plus, Polityka Nowej Szansy, bon turystyczny, tarcza turystyczna, pakiet mieszkaniowy

Tarcza antykryzysowa, Polityka Nowej Szansy, bon turystyczny, tarcza turystyczna, pakiet mieszkaniowy, nowelizacja Prawa budowlanego, w tym cyfryzacja procesu budowlanego, czy Mały ZUS Plus – to niektóre ustawy przeprowadzone w tej kadencji przez Ministerstwo Rozwoju.

Czytaj więcej

MF: Prezydent RP podpisał ustawę dotyczącą przeciwdziałania skutkom COVID-19

Dnia 8.10.2020 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, której celem jest – jak informuje Ministerstwo Finansów – ustabilizowanie budżetu państwa oraz umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu.

Czytaj więcej

Europejski Inspektor Ochrony Danych wypowiedział się w kwestii biometrii

Wojciech Wiewiórowski pełniący funkcję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) zabrał głos w trakcie dorocznego Kongresu Instytutu Biometrii. W trakcie swojego wystąpienia poruszył kwestie dotyczące zwiększenia ilości danych biometrycznych podlegających przetwarzaniu. Podkreślił również istotność budowania zaufania w celu zwiększenia komfortu społeczeństwa związanego z takim przetwarzaniem.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności