Obwieszczenie o wynikach głosowania w wyborach prezydenckich 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie prezentujące wyniki głosowania oraz wynik wyborów w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Czytaj więcej

Wieloletnia prognoza finansowa – nowy wzór, uwzględniający czasy epidemii

Jest gotowy projekt rozporządzenia, który zmieni wzór wieloletniej prognozy finansowej samorządów. Po wprowadzeniu w życie nowelizacji jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wpisać ustawowe wyłączenia z limitu zadłużenia, które wprowadziła tarcza antykryzysowa

Czytaj więcej

Walka z oszustami: Polska i Ukraina zacieśniają współpracę

Służby celne i podatkowe obu krajów chcą skuteczniej walczyć z przestępstwami podatkowymi.

Czytaj więcej

Szykują się nowe uprawnienia do straży gminnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia, który rozszerzy uprawnienia strażników do nakładania mandatów. Funkcjonariusze mogliby nakładać grzywny za nieprzestrzeganie ograniczeń, związanych ze strefą czystego transportu.

Czytaj więcej

Przedłużenie terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Od 30.6.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 30.6.2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1162). W rozporządzeniu określono w jakich terminach korzystający, promotorzy i wspomagający mają wypełnić swoje obowiązki w zakresie schematów podatkowych.

Czytaj więcej

Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków

2 lipca 2020 r. podpisane został przez Głównego Inspektora Sanitarnego nowe wytyczne sanitarne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Czytaj więcej

Zasada bezpośredniości i jej ograniczenia w postępowaniu dowodowym prowadzonym przez organ podatkowy

Stosownie do zasady bezpośredniości i jej ograniczeń w postępowaniu dowodowym prowadzonym przez organ podatkowy dopuszczalne jest wykorzystanie w postępowaniu podatkowym dowodów i materiałów zgromadzonych w innych postępowaniach – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8.10.2019 r. (II FSK 906/19, Legalis).

Czytaj więcej

Wyznaczenie organu podatkowego prowadzącego system teleinformatyczny do przekazywania wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych lub informacji

30.7.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie, w którym wyznaczono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie do prowadzenia systemu teleinformatycznego, przy wykorzystaniu którego przekazuje się do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego wnioski egzekucyjne, tytuły wykonawcze lub informacje

Czytaj więcej

Dodatek solidarnościowy zwolniony od opodatkowania PIT

Ustawa z 19.6.2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1068) określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy został zwolniony od opodatkowania PIT.

Czytaj więcej

Republika Południowej Afryki obiera kurs na ochronę danych

1 lipca 2020 r. w RPA weszła w życie ustawa o ochronie danych osobowych (POPIA). Niektóre przepisy zaczną jednak obowiązywać dopiero od 30 czerwca 2021 r. Okres karencji wynosi 12 miesięcy.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych