Więcej gmin objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Poszerzono grono gmin, do których adresowane jest wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotyczy to gmin, na terenie których działały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

Czytaj więcej

Wojsko amerykańskie kupuje dane lokalizacyjne ze zwykłych aplikacji

Jedną z nich jest muzułmańska aplikacja modlitewna, która została pobrana ponad 98 milionów razy.

Czytaj więcej

Brak uzupełnienia PESEL spowoduje odrzucenie skargi wniesionej do WSA

Jeżeli wnoszący skargę do WSA nie poda swojego PESEL, a następnie nie uzupełni go w wyznaczonym terminie, sąd oddali skargę.

Czytaj więcej

Nowe wzory zeznań podatkowych za 2020 rok

Przygotowano zmianę formularzy zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2020 roku. Nowe formularze zostały dostosowane do zmian ustawowych.

Czytaj więcej

Zmiany w udziałach JST w podatkach dochodowych – projekt nowelizacji

Na stronie Senatu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 246). Projekt stanowi w istocie rzeczy propozycję zmiany tylko kilku regulacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, lecz kluczowych dla funkcjonowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.

Czytaj więcej

Projekt zmian w dyscyplinie finansów publicznych – nowe obowiązki ogłoszeniowe dotyczące zamówień publicznych

Na stronie RCL pojawił się projekt ustawy z 26.10.2020 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje rozwiązania prawne o różnym charakterze, od przepisów doprecyzowujących dotychczasowe regulacje ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, po zupełnie nowe regulacje powiązane zakresowo z regulacjami innych aktów […]

Czytaj więcej

Komisja Europejska czeka na opinie ws. standardowych klauzul umownych

Do 10 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjmuje opinie do projektów dwóch decyzji wykonawczych dotyczących standardowych klauzul umownych.

Czytaj więcej

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS – informacja

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zmieniono 31 wniosków. Nowe wnioski są w formacie HTML i mają uproszczoną formę. Zmieniły się też ich symbole, a w niektórych przypadkach nazwy.

Czytaj więcej

Wykaz gmin uprawnionych do części rekompensującej subwencji ogólnej za 2019 r.

Od 14.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za 2019 r., które w roku podatkowym 2019 nie uzyskały dochodów na skutek zwolnienia niektórych przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej

Izolacja domowa a praca zdalna

Ostatnio wyrażane są wątpliwości dotyczące zlecania pracy zdalnej podczas izolacji domowej. W celu ich wyjaśnienia należy przeanalizować przepisy ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy zasiłkowej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych