Młodzieżowa rada gminy – nowe przepisy

Dnia 23 czerwca 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustaw o samorządzie terytorialnym wprowadzająca przepisy o młodzieżowych radach odpowiednio: gmin, powiatów i województwa. Nowelizacja rozszerza zakres regulacji dotyczących powoływania i funkcjonowania młodzieżowej rady w jednostce samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej

Reforma rynku pracy w ramach Polskiego Ładu

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęło konsultacje nad założeniami do ustaw mających na celu przygotowanie kompleksowego zestawu aktów normatywnych, których efektem będzie poprawa funkcjonowania rynku pracy. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez resort pracy obecnie to nie stopa bezrobocia, która jest najniższa w całej UE jest wyzwaniem, tylko zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej oraz umożliwienie zdobycia jak […]

Czytaj więcej

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Od 1 czerwca swoją działalność rozpoczęła Prokuratura Europejska, która otrzymała uprawnienia do prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej. Czy jest jakiś organ, który nadzoruje działalność tej i innych instytucji unijnych w zakresie danych osobowych.

Czytaj więcej

Nowe rozwiązania dla starostów w zakresie mechanizmów wsparcia z tarczy antykryzysowej

Na stronie Senatu zamieszczona została ustawa z 20.5.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych. Niebawem będzie procedowana przez Senat. Jest to kolejna nowelizacja tzw. tarczy antykryzysowej. Nowe rozwiązania będą dotyczyć również organów administracji samorządowej

Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników

Trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który ma na celu przede wszystkim umożliwienie pracodawcom prowadzenie prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników, a także kontroli pracowników pod kątem używania przez nich innych substancji odurzających.

Czytaj więcej

Czym ma być tożsamość cyfrowa zaproponowana przez Komisję Europejską?

Jeszcze we wrześniu 2020 r. państwa członkowskie zwracały uwagę Komisji Europejskiej na potrzebę opracowania ogólnoeuropejskiego e-dokumentu tożsamości. Pandemia tylko wzmocniła priorytet prac nad cyfrową tożsamością w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Planowany wzrost dotacji na wykonywanie zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej

Na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9.6.2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. Podwyższenie kwoty bazowej ma znaczenie dla możliwości wykonywania przez powiaty zadań zleconych związanych z nieodpłatnym poradnictwem prawnym

Czytaj więcej

Potwierdzanie tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego oraz odbierającej dowód osobisty

Dnia 2 sierpnia 2021 r. wchodzi nowelizacja przepisów o dowodach osobistych dotycząca m.in. potwierdzania przez organ gminy tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego oraz odbierającej dowód osobisty.

Czytaj więcej

Wniesienie ponaglenia przed skargą na bezczynność organu

Z obowiązujących przepisów wynika obowiązek wniesienia ponaglenia a dopiero następnie skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego. Ponaglenie jest więc warunkiem formalnym skargi, a jego brak powoduje konieczność odrzucenia skargi.

Czytaj więcej

Szacunek MRPiT: 6,1% wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2021 r.

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2021 r. wyniosła 6,1%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,2 punktu proc.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności