Kara upomnienia za przetwarzanie danych uczniów

Prezes UODO nałożył karę upomnienia za przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osobowych uczniów przez szkołę w związku z przeprowadzeniem wśród nich w roku szkolnym 2019/2020 wywiadów pod nazwą „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”. Badania ankietowe dotyczyły ich sytuacji osobistej.

Czytaj więcej

Uchwała rady gminy w sprawie zaopiniowania zmiany granic gminy – możliwość wniesienie skargi do WSA

Uchwały rady gminy w przedmiocie zaopiniowania zmiany granic gminy oraz wystawienia do właściwego ministra z wnioskiem o zmianę granic gminy nie stanowią aktu z zakresu administracji publicznej, w związku z czym nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Czytaj więcej

MF: Już 900 mln zł dla OPP. Kolejny rekord pobity

Jak informuje Ministerstwo Finansów w 2020 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP) już blisko 900 mln zł. To o 25 mln zł więcej niż rok wcześniej i kolejny rekord w ramach wspierania OPP 1% z deklaracji PIT.

Czytaj więcej

Bon turystyczny zachęca do założenia profilu w ZUS

Jednego dnia na Platformie Usług Elektronicznych ZUS zarejestrowało się 100 tysięcy użytkowników – wszystko dzięki bonowi turystycznemu.

Czytaj więcej

Informacje przekazywane przez dłużników do organu egzekucyjnego

Od 30.7.2020 r. obowiązuje rozporządzenie, które określa szczegółowy zakres informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia środków pieniężnych przekazanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności, a także sposób przekazywania organowi egzekucyjnemu informacji.

Czytaj więcej

Przeniesienie na własność mieszkańca zamontowanych instalacji odnawialnych źródeł energii

Jeżeli zasady korzystania ze świadczeń są jednakowe dla wszystkich odbiorców (w tym przypadku przejęcie zamontowanych instalacji odnawialnych źródeł energii), to po stronie beneficjenta takiego świadczenia nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Czytaj więcej

Stres pracowników wywołany przez pandemię wpływa na obniżenie poziomu cyberbezpieczeństwa firm

Pandemia koronawirusa przyczynia się do natężenia problemu stresu w pracy. W rezultacie pracownicy częściej popełniają błędy, w wyniku których zachwiane zostaje cyberbezpieczeństwo całej firmy. Dodatkowo hakerzy wykorzystują w swoich atakach niepokój społeczny związany z pandemią.

Czytaj więcej

Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Od 30.7.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające wzory 12 dokumentów wykorzystywanych w egzekucji należności pieniężnych.

Czytaj więcej

USA: Ograniczenie wykorzystywania technologii rozpoznawania twarzy

Dane biometryczne pracowników oraz konsumentów nie będą mogły zostać wykorzystane przez prywatne firmy bez wyraźnej zgody osób, których dotyczą.

Czytaj więcej

Opodatkowanie odszkodowań za składniki majątku znajdujące się na likwidowanych ogródkach działkowych

Otrzymane odszkodowania za składniki majątkowe znajdujące się na likwidowanych ogródkach działkowych dla celów publicznych korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych