Komisja Europejska czeka na opinie ws. standardowych klauzul umownych

Do 10 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjmuje opinie do projektów dwóch decyzji wykonawczych dotyczących standardowych klauzul umownych.

Czytaj więcej

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS – informacja

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zmieniono 31 wniosków. Nowe wnioski są w formacie HTML i mają uproszczoną formę. Zmieniły się też ich symbole, a w niektórych przypadkach nazwy.

Czytaj więcej

Wykaz gmin uprawnionych do części rekompensującej subwencji ogólnej za 2019 r.

Od 14.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za 2019 r., które w roku podatkowym 2019 nie uzyskały dochodów na skutek zwolnienia niektórych przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej

Izolacja domowa a praca zdalna

Ostatnio wyrażane są wątpliwości dotyczące zlecania pracy zdalnej podczas izolacji domowej. W celu ich wyjaśnienia należy przeanalizować przepisy ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy zasiłkowej.

Czytaj więcej

Duże pieniądze dla popegeerowskich gmin

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce wesprzeć inwestycje w gminach, w których wcześniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Czytaj więcej

Kontrola korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Od 16.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, a także wzory: upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i protokołu kontroli.

Czytaj więcej

Praca zdalna na kwarantannie

Coraz więcej pracowników jest kierowanych na kwarantannę, co powoduje nie tylko coraz większą dezorganizację pracy w zakładach pracy, ale i niezadowolenie samych pracowników, którzy w czasie kwarantanny otrzymują niepełne wynagrodzenie, tj. wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, w wysokości 80% wynagrodzenia, mimo że nie są chorzy.

Czytaj więcej

Jak ułatwić biznes: Dziesiątka Rzecznika MŚP

Przedstawiciele przedsiębiorców i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców proponują zmiany w prawie, które mają uprościć prowadzenie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości

Na stronie legislacyjnej Senatu pojawił się senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Propozycja ma na celu uszczegółowienie zasad zwalniania od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej, tak by uniemożliwić niekorzystną dla samorządów interpretację przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Czytaj więcej

20–30 % zatrudnionych Polaków pracuje na umowach czasowych i cywilnoprawnych

Polska jest jednym z europejskich krajów o najwyższym udziale zatrudnionych na podstawie innej niż umowa o pracę. Sposobem na walkę z tym zjawiskiem może być jednolity kontrakt na pracę. Eksperci przekonują, że takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować nierówne traktowanie pracowników. Na podstawie umów cywilnoprawnych pracuje obecnie ok. 1,1 mln Polaków.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności