Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca

Rodzice dłużej będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie na mocy którego dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 25 czerwca. Nie zmieniają się zasady przyznawania zasiłku – będzie on przysługiwał m.in. w przypadku zamknięcia żłobka czy przedszkola lub w sytuacji, kiedy placówka nie będzie mogła zapewnić opieki dzieciom.

Czytaj więcej

Około 90 tys. cudzoziemców pracuje w Polsce na podstawie ustaw covidowych

Koniec pandemii w Polsce będzie dla niektórych cudzoziemców oznaczał konieczność przedłużenia ważności pozwoleń na pracę i zalegalizowania pobytu. Również pracodawcy będą mieli tylko 30 dni na załatwienie formalności w urzędach. Eksperci radzą, by nie czekać z tym do ostatniej chwili, bo niedopełnienie obowiązków legalizacyjnych może oznaczać utratę części załogi i koszty związane z poszukiwaniem nowych […]

Czytaj więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na mocy którego dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 25 czerwca. Nie zmieniają się zasady przyznawania zasiłku – będzie on przysługiwał m.in. w przypadku zamknięcia żłobka czy przedszkola lub w sytuacji, kiedy placówka nie będzie mogła zapewnić opieki dzieciom.

Czytaj więcej

10 ustaw na 100 dni. Zapowiedź dotycząca realizacji założeń Polskiego Ładu

Prezentujemy 10 projektów, które przedstawił Premier podczas konferencji 2.6.2021 r. jako zapowiedź realizacji założeń Polskiego Ładu, czyli przekazania projektu do Sejmu albo opracowanie finalnego brzmienia ustawy, w ciągu najbliższych 100 dni.

Czytaj więcej

Za nami trzy lata z RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to akt, który bezpośrednio obowiązuje od 25 maja 2018 roku, we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. RODO określa zarówno podstawowe prawa osób, których dane są przetwarzane, jak i obowiązki ciążące na administratorach danych.

Czytaj więcej

Projekt nowej ustawy o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów – gminy mogą być zobowiązane do wypłaty odszkodowań

Na stronie Sejmu ukazał się nowatorski projekt ustawy o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów. Wejście w życie nowych przepisów może spowodować konieczność wyasygnowania przez gminy dodatkowych środków na spłatę roszczeń o odszkodowanie wobec jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku, gdy na nieruchomości „przejętej” przez spółdzielnię mieszkaniową wygasną różne roszczenia podmiotów trzecich

Czytaj więcej

Pracodawca zweryfikuje czy pracownik jest pod wpływem alkoholu

Na stronach rządowych opublikowano rządowy projekt nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na mocy którego pracodawcy mają uzyskać uprawnienie do wprowadzenia prewencyjnej oraz wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub innych środków odurzających.

Czytaj więcej

Emerytury stażowe. Obywatelski projekt ustawy

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w temacie emerytur stażowych. W związku z tym utworzony został komitet inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych. Zgodnie z informacjami NSZZ „Solidarność” rozpocznie zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy mającej na celu zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych […]

Czytaj więcej

Jaka przyszłość czeka Polskę w perspektywie kilkudziesięciu lat na europejskim rynku cyfrowym?

Polski Instytut Ekonomiczny publiczny think thank, tworzący analizy i ekspertyzy do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opublikował pod koniec 2020 r. raporty pokazujące w jakim kierunku mogą rozwinąć się polskie firmy na europejskim rynku cyfrowym i od czego jest to zależne. Instytut w swoim raporcie „Foresight cyfrowy 2035. 12 scenariuszy dla Polski” przedstawił pozytywne […]

Czytaj więcej

Od 3.6.2021 r. nowe przepisy unijne ws. przewożenia pieniędzy przez granicę

Dnia 3.6.2021 r. wchodzą w życie przepisy UE, które rozszerzają obowiązki m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę. Jeśli będzie to kwota co najmniej 10 000 euro, to przy wjeździe i wyjeździe z UE trzeba będzie złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Środek lokomocji nie ma tu znaczenia.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności