Kwalifikacja rynkowa „Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami” włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Kolejną kwalifikację rynkową włączono do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (dalej: ZSK).

Czytaj więcej

Wzór informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (CIT-ISN)

Przygotowano nowy wzór informacji o wpłaconej przez podatnika zaliczce na podatek CIT od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (CIT-ISN). Informacje tę stosuje się do dochodów osiągniętych od 1.1.2021 r.

Czytaj więcej

Nadzór i kontrola w pomocy społecznej – ważne zmiany!

Dnia 2.1.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające m.in. organizację i tryb przeprowadzania kontroli i sprawowania nadzoru w pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Informacje dotyczące ruchów masowych ziemi

18.2.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie informacji dotyczących masowych ruchów ziemi.

Czytaj więcej

Aplikacja „Etykiety Prywatności” od Apple dużym krokiem naprzód

Trudno obecnie przewidzieć jaka będzie skuteczność ostrzeżeń. Bez względu na powyższe samo podjęcie próby jest obiecujące.

Czytaj więcej

Zmiana w zakresie identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju

1.1.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie wprowadzające zmiany w zakresie identyfikatorów miejscowości w sześciu województwach.

Czytaj więcej

Informowanie ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Od 1.1.2021 r. każdy płatnik składek, a nawet osoba fizyczna, będzie miał obowiązek zgłoszenia do ZUS informacji o zawarciu każdej umowy o dzieło zawartej nie z własnym pracownikiem. Zgłoszenie ma być dokonywane na określonym w rozporządzeniu formularzu.

Czytaj więcej

Z ulgi mieszkaniowej ze sprzedaży nieruchomości w 2018 r. można skorzystać do końca 2021 roku

Przygotowano projekt rozporządzenia, w którym wydłużono termin na wydatkowanie przychodu uzyskanego w 2018 r. ze sprzedaży nieruchomości mieszkaniowej do 31.12.2021 r.

Czytaj więcej

Od dziś obowiązują przepisy Tarczy branżowej dla przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysową tarczę branżowej. Przepisy ustawy wchodzą w życie od 19 grudnia 12.2020 roku.

Czytaj więcej

W 2021 r. nadal będzie możliwość zwolnienia przedsiębiorców z opłat za sprzedaż alkoholu

Na stronie internetowej www.sejm.gov.pl pojawił się niedawno rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 828, druk nr 828-A). Projekt przewiduje wiele zmian dotyczących różnych sfer życia publicznego. Jedna z proponowanych regulacji może […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności