Cyfryzacja podczas pandemii

Komunikat MC: Tylko w tym roku 3 352 227 Polaków założyło profil zaufany (PZ). To 42% wszystkich aktywnych PZtów. Ostatnie miesiące to jednak nie tylko rosnące zainteresowanie e-administracją, ale i nowe e-usługi, aplikacje oraz inne działania odpowiadające na cyfrowe potrzeby Polaków.

Czytaj więcej

Na razie nie ma przedłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Do 20.9.2020 r. obowiązywał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, z którego można było skorzystać w przypadku zamknięcia placówki przedszkolnej lub szkolnej z powodu koronawirusa. Do tej pory nie został jednak przedłużony.

Czytaj więcej

Nowy system szpitalny w związku z leczeniem COVID-19

Minister Zdrowia ogłosił strategię walki z pandemią COVID-19 – jesień 2020. Strategia określa najważniejsze zmiany kierunkowe w celu skutecznego przeciwdziałania epidemii COVID-19 dotyczące m.in. zmiany zabezpieczenia poziomu leczenia szpitalnego.

Czytaj więcej

Fundusz alimentacyjny. Co się zmieni od 1 października?

Od 1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co więcej, również od 1 października przy ustalaniu prawa do tych świadczeń funkcjonować będzie tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

Czytaj więcej

Nowe podejście do polityki rozwoju kraju

Po kilkumiesięcznym procesie legislacyjnym, 15.7.2020 r. Sejm uchwalił szereg zmian w podejściu do zarządzania rozwojem i do projektowania polityki rozwoju kraju. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378; dalej: UZZPPR) ustanawia ramy prawne dla przygotowania i wdrożenia nowego podejścia do zarządzania rozwojem kraju.

Czytaj więcej

MF: W kontaktach z KAS korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

Ministerstwo Finansów zachęca podatników do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy sprawy nie można załatwić elektronicznie, podatnicy będą zostaną obsłużenie stacjonarnie, w urzędach skarbowych.

Czytaj więcej

Aplikacja służąca zgłaszaniu przestępstw będzie śledzić COVID-19

Citizen to aplikacja służąca przekazywaniu – często niepotwierdzonych – raportów dotyczących przestępstw w okolicy. Jej nowym zastosowaniem stanie się śledzenie kontaktów w związku z pandemią koronawirusa.

Czytaj więcej

Koniec z korzystnymi regulacjami przejściowymi dotyczącymi odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Do 4.9.2020 r. obowiązywały szczególne regulacje tarczy antykryzysowej wyłączające m.in. odpowiedzialność sprawców za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku działań podejmowanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Czytaj więcej

Konsekwencje wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku będzie wynosiło 2800 zł, czyli będzie wyższe od tegorocznego o 200 zł. To oznacza także wzrost różnych świadczeń, których wysokość zależy od tej stawki.

Czytaj więcej

Okres przedawnienia opłaty egzekucyjnej – nowe orzeczenie Sądu Najwyższego

Stwierdzona prawomocnym postanowieniem komornika sądowego należność z tytułu opłat egzekucyjnych przedawnia się w terminie właściwym dla przedawnienia kosztów sądowych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych