Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Komunikat MSWiA: Wiceminister Paweł Szefernaker wraz z Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu współprzewodniczyli październikowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Czytaj więcej

Zarzut nieistnienia obowiązku określonego w tytule wykonawczym

W razie zarzutów zmierzających do wykazania, że obowiązek określony w tytule wykonawczym nie istnieje, organ egzekucyjny niekiedy jest zmuszony do zajęcia się merytoryczną stroną zobowiązania. Jest to jednak wyjątkowa sytuacja.

Czytaj więcej

Postępowanie przed sądami administracyjnymi na posiedzeniach niejawnych

W związku ze wzrostem zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Prezes NSA wydał zarządzenie w sprawie odwołania rozpraw i rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych. W związku z tym pojawiają się pytania o możliwość wnioskowania przesunięcia rozprawy.

Czytaj więcej

Emerytura minimalna w 2021 roku

Od przyszłego roku wartość emerytury minimalnej wzrośnie o 4%. To istotna wiadomość m.in. dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Czytaj więcej

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od wartości świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego, podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie otrzymanych w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Został w tym zakresie przygotowany projekt rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatku dochodowego.

Czytaj więcej

Zwiększona dotacja dla zakładu budżetowego walczącego z COVID-19 – komentarz eksperta dotyczący stanowiska RIO w Opolu

Stanowisko RIO w Opolu dotyczyło możliwości udzielenia w 2020 r. przez gminę zakładowi budżetowemu dotacji podmiotowej, która będzie wyższa niż 50% kosztów działalności zakładu, w sytuacji zmiany (rozszerzenia) zakresu planowanej realizacji przez jednostkę zadań o związane z przeciwdziałaniem COVID -19 oraz nieosiągnięcia z powodu panującego stanu epidemii zaplanowanych w planie finansowym na 2020 r. przychodów

Czytaj więcej

Do skarbówki umówisz się przez internet

Ruszyła nowa usługa dla podatników – od 26 października na wizytę w urzędzie skarbowym można się umówić przez internet. Od 16 listopada ten model obsługi będzie dostępny w całej Polsce.

Czytaj więcej

Nowe obwieszczenie w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych

W dniu 26.10.2020 r. ukazało się w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski obwieszczenie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z 8.10.2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002)

Czytaj więcej

Wynagrodzenie inkasenta a płatność podatku kartą – komentarz eksperta dotyczący stanowiska RIO w Gdańsku

W swoim stanowisku z 28.9.2020 r. RIO w Gdańsku udzieliło wyjaśnień na temat wynagradzania inkasentów w przypadku zapłaty podatku przy użyciu karty płatniczej

Czytaj więcej

Czy można domniemywać swoje kompetencje?

Czy rada gminy może przyjąć domniemanie swoich kompetencji do regulowania pewnych spraw, jeśli nie zostało to ujęte w upoważnieniu ustawowym? Czy publicznoprawny charakter opłaty daje po temu możliwości? Sprawę rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt I OSK 985/20, Legalis).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych