Kodeks postępowania dla usług online będzie chronił dzieci w Internecie

Dane osobowe, w tym należące do dzieci, przetwarzane są nieustannie z wykorzystaniem licznych aplikacji, programów oraz przeglądarek internetowych. Informacje te wykorzystywane są następnie często w celu doboru reklam konkretnych usług na podstawie specjalnie opracowanego profilu użytkownika. Korzyści pochodzące z gospodarki cyfrowej nie idą jednak w parze z tworzeniem bezpiecznej przestrzeni dla dzieci w Internecie. Przygotowany […]

Czytaj więcej

Zmiany w zasadach wyliczania zaliczek na podatek dochodowy pracowników w 2020 roku

Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy płatnicy muszą pamiętać o obniżeniu najniższej stawki podatku z 18% do 17% oraz zwiększeniu zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Koszty w nowej wysokości obowiązują od 1.1.2020 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Ponadto konsekwencją obniżenia stawki podatku dochodowego jest obniżenie kwoty zmniejszającej podatek.

Czytaj więcej

Informacje i dane osobowe przekazywane w związku z imprezą masową

6.2.2020 r. wchodzą w życie przepisy określające zakres informacji, w tym danych osobowych, przekazywanych w związku z imprezami masowymi.

Czytaj więcej

Zryczałtowany zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych asystentowi rodziny

Kwota ryczałtu wypłacana asystentowi rodziny i kierownikowi środka pomocy społecznej z tytułu wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych nie korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku.

Czytaj więcej

PIT-11 za 2019 rok z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych

Ministerstwo Finansów przedstawiło instrukcję w jaki sposób sporządzić informację PIT-11 za 2019 r. w wersji 25 w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. ulgi dla młodych (tj. osób do 26. roku życia).

Czytaj więcej

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. prowadzili działalność gospodarczą przynajmniej 60 dni, i których przychód nie przekroczył 120 000 zł, mogą płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Składkę zdrowotną regulują jednak w standardowej wysokości.

Czytaj więcej

System wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w Internecie

29.1.2020 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia dotyczące funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w Internecie, czyli m.in. kto jest uczestnikiem takiego systemu, zasady jego wdrażania, przekazywania informacji, koordynacji działania systemu itd.

Czytaj więcej

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Resort edukacji chce zmienić tryb przyznawania nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Czytaj więcej

Zmienił się termin złożenia zeznań podatkowych PIT dla rozliczeń za rok 2019

Ministerstwo finansów informuje, że zmienia się termin złożenia zeznań podatkowych PIT dla rozliczeń za rok 2019. Termin do złożenia zeznania PIT trwa od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok – można go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r.

Czytaj więcej

500 tysięcy funtów kary za niezabezpieczenie danych 14 milionów osób

Brytyjski organ nadzoru (ICO) poinformował o nałożeniu kary finansowej na firmę DSG Retail Limited, w której doszło do incydentu bezpieczeństwa informacji. W styczniu ukarana została również kwotą 400 000 funtów firma Carphone Warehouse, która jest związana z DSG. Podstawą były podobne braki w zabezpieczeniach.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych