Zmiany dotyczące ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych od 1.7.2021 r.

Od 1.7.2021 r. podwyższono współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy. Zmieniono także termin co do wymogu osiągnięcia przez podmioty lecznicze minimalnych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej oraz termin mechanizmu gwarantującego niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi na odrębnych strumieniach […]

Czytaj więcej

Łączenie na jednej nieruchomości różnych placówek pomocy społecznej jako sposób na ograniczenie kosztów JST

Na stronie Sejmu ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk 1324). Jak z samej nazwy projektu wynika, zmiany będą dotyczyły obu wspomnianych ustaw. Nowe rozwiązania pozwolą na łączenie organizacyjne określonych form opieki społecznej, co może wpłynąć na zmniejszenie wydatków budżetowych gmin

Czytaj więcej

E-doręczenia dopiero od października 2021 r.

E-doręczenia to usługa publiczna w formie cyfrowej, która ma stanowić domyślną formę komunikacji obywateli i przedsiębiorców z administracją, będąc wygodną alternatywą dla tradycyjnej formy papierowej, która miała zostać uruchomiona 1.7.2021 r. Niestety Sejm RP przesunął termin wdrożenia tej formy komunikacji na 5.10.2021 r. Dodatkowo zmianie uległ terminu stosowania e-doręczeń dla administracji rządowej termin przesunięto z […]

Czytaj więcej

Telegram

Jeszcze niedawno wydawało się, że telegram – tekst przesłany telegraficznie albo blankiet z tym tekstem, niedługo będzie archaizmem. Jednak obecnie, Telegram czyli darmowy komunikator internetowy bazujący na chmurze obliczeniowej jest na wielu językach.

Czytaj więcej

Unijny Certyfikat COVID w aplikacji mObywatel – już dostępny

Unijny Certyfikat COVID (nazywany również paszportem covid) już dostępny w aplikacji mObywatel, którą można ściągnąć sobie na telefon.

Czytaj więcej

Resort edukacji proponuje zmiany w programie „Aktywna tablica”

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji przepisów dotyczących realizowania rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”. Konsultacje mają potrwać do 9 lipca

Czytaj więcej

Poziom partycypacji PPE zwalniający z obowiązku prowadzenia PPK

Ustawa o PPK przewiduje możliwość zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK w sytuacji partycypacji pracowników w PPE w odpowiednim udziale procentowym przy określonej składce podstawowej finansowanej przez pracodawcę.

Czytaj więcej

Nowe regulacje dotyczące zasad dopłacania przez gminy do systemu gospodarowania odpadami

Na stronie Sejmowej pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Jest to rządowy projekt ustawy wprowadzający lub modyfikujący wiele regulacji prawnych ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe regulacje dotyczą zasad dopłacania przez gminy do systemu gospodarowania odpadami

Czytaj więcej

Wystąpienie UODO w sprawie trwającego narodowego spisu powszechnego i mieszkań 2021

Z licznych sygnałów docierających do UODO wynika, że pojawiają się wątpliwości dotyczące procesu pozyskiwania danych w ramach trwającego narodowego spisu powszechnego i mieszkań, a dokładnie podstawy prawnej pozyskiwania przez Główny Urząd Statystyczne (GUS) numeru PESEL od osób wykonujących obowiązek tzw. samospisu internetowego. Dlatego też UODO wystąpił do GUS w niniejszej sprawie.

Czytaj więcej

Wkrótce kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej

Na stronie RCL pojawił się bardzo istotny z punktu widzenia m.in. jednostek samorządu terytorialnego projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności