Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych

Nowe przepisy mają na celu zapewnienie podatnikowi ochrony wobec możliwości powstania problemu podwójnego lub wielokrotnego opodatkowania na gruncie działalności prowadzonej w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich, poprzez zapewnienie środków, dających możliwość rozstrzygnięcia sporu dotyczącego podwójnego opodatkowania.

Czytaj więcej

PPK: adres e-mail i numer telefonu można przekazać wybranej instytucji finansowej

Prezes UODO informuje, że pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z wybraną instytucją finansową, musi jej przekazać numer telefonu i adres e-mail pracownika – jeżeli dysponuje tymi danymi.

Czytaj więcej

Prace nad nowym wzorem informacji CIT/NZI

Trwają prace nad nowym wzorem informacji CIT/NZI. Wzór tego formularza stanowi załącznik do zeznania podatkowego i musi zostać dostosowany do nowych wzorów zeznań podatkowych CIT-8 i CIT-8AB.

Czytaj więcej

Niższe normy szacunkowe z działów specjalnych produkcji rolnej w 2020 r.

Podatnik osiągający dochody ze specjalnych działów produkcji rolnej może wybrać sposób opodatkowania dochodów (sposób szacunkowy albo rzeczywisty). Jeśli podatnik osiąga takie dochody i jednocześnie nie prowadzi ksiąg rachunkowych, to musi skorzystać z systemu norm szacunkowych.

Czytaj więcej

Objaśnienie dotyczące wyboru formy opodatkowania

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe w sprawie wyboru formy opodatkowania.

Czytaj więcej

Uwierzytelnianie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe doręczanych w formie dokumentów elektronicznych

Trwają prace nad zmianą do rozporządzenia w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Zmiany mają na celu dostosowanie regulacji ustawowych dotyczących uwierzytelniania zaświadczeń doręczanych w formie dokumentów elektronicznych.

Czytaj więcej

Nie można utrudniać wycofania zgody

Prezes UODO nałożył karę pieniężną w wysokości ponad 201 tys. zł m.in. za utrudnianie realizacji prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Czytaj więcej

Francuski organ zablokował rozpoznawanie twarzy w liceach

Na stronie Francuskiej Krajowej Komisji ds. Informatyki oraz Wolności (CNIL) pojawiła się informacja, dotycząca oceny przez organ projektu zastosowania urządzenia do rozpoznawania twarzy, m.in w celu zapewnienia bezpieczeństwa w dwóch francuskich liceach. CNIL uznał, że projekt taki nie jest proporcjonalny. Co ciekawe Komisja poinformowała również, że obecnie pracuje nad różnymi przypadkami zastosowania podobnych technologii i […]

Czytaj więcej

Wzór zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego

Od 1.11.2019 r. obowiązuje zmieniony wzór zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnych.

Czytaj więcej

Zaniechanie poboru PIT od świadczeń otrzymanych przez Powstańców Warszawskich

14.11.2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymanych przez Powstańców Warszawskich od samorządu stołecznego

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych