Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2020 r.

Kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przewidziane w KKS są wyznaczane w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1.1.2020 r. będzie wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę, zatem wzrosną też kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Czytaj więcej

Od 1 października rozpoczynamy prace inwentaryzacyjne

Od początku października podmioty mogą rozpoczynać prace inwentaryzacyjne. Wymagają one dużego nakładu czasu oraz dobrej organizacji pracy i dlatego warto je rozpocząć odpowiednio wcześnie. W praktyce spisy z natury oraz potwierdzenia sald przygotowuje się na koniec miesiąca (31.10.2019 r., 30.11.2019 r., 31.12.2019 r.). Inwentaryzację w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja […]

Czytaj więcej

Zmiany w VAT wprowadzane od 1.4.2020 r.

Z 1.4.2020 r. wejdą w życie bardzo ważne zmiany w ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU). Zmiany te wprowadzą przepisy dwóch ustaw nowelizujących, tj. ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych […]

Czytaj więcej

Zwiększenie środków na realizację Karty Dużej Rodziny

Dnia 23.10.2019 r. wchodzi w życie większość przepisów nowelizacji wprowadzającej m.in. zwiększenie środków na realizację większości zadań przewidzianych w ramach Karty Dużej rodziny, a także zmianę zasad ustalania wysokości odpisów na ZFŚS w 2019 r.

Czytaj więcej

Wieloletnia prognoza finansowa JST – zmiana wzoru prognozy

23.10.2019 r. wchodzą w życie zmiany rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST, które m.in. zmieniają wzór tej prognozy stanowiący załącznik do rozporządzenia

Czytaj więcej

Realizowanie usług społecznych przez centra usług społecznych

Dnia 1.1.2020 r. wchodzą z życie przepisy ustawy określającej zasady: przyjmowania przez gminę programów usług społecznych, tworzenia, zadania, organizację oraz zasady działania centrum usług społecznych, a także realizowania programów usług społecznych przez centrum.

Czytaj więcej

Do 31 października 2019 r. trzeba dopłacić do zfśs

Pracodawcy muszą przeliczyć kwotę na zfśs za 2019 r. – za pierwszych siedem miesięcy według starej podstawy, za kolejne pięć zgodnie z podwyższoną. Różnicę między otrzymanym wynikiem a dotychczasowymi wpłatami mają przelać do końca października.

Czytaj więcej

Zmiany w VAT wchodzące w życie 1.1.2020 r.

Z 1.1.2020 r. po raz kolejny znowelizowana zostanie ustawa o VAT. Zmiany w przepisach wprowadzą przynajmniej dwie ustawy nowelizujące.

Czytaj więcej

Dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r.

Od 1.10.2019 r. obowiązuje część zmian, dotycząca stawek podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kosztów uzyskania przychodów, w okresie od października do końca grudnia 2019 r. W konsekwencji w 2019 r. podatek dochodowy rozlicza się według dwóch stawek. Cześć zmian dotycząca skali podatkowej i kosztów podatkowych wejdzie w życie od 1.1.2020 r. i dotyczy przychodów […]

Czytaj więcej

Obwody głosowania na polskich statkach morskich

Od 24.9.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające obwody głosowania na polskich statkach morskich w październikowych wyborach do Sejmu i Senatu.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych