Szacunek MRPiT: 6,4% wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2021 r.

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu 2021 r. 6,4%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc.

Czytaj więcej

Od kwietnia 2021 r. będą obowiązywały nowe zasady sporządzania JPK_VAT

W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi obowiązków ewidencyjnych resort finansów przygotował istotne propozycje zmian, które zostały przedstawione w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Pierwsze zmiany w sporządzaniu JPK_VAT mają dotyczyć […]

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o PPK. Nowe obowiązki PIP planowane od czerwca 2021 r.

Obecnie w Sejmie trwają prace związane z ustawą, która ma zlikwidować OFE. Zgodnie z harmonogramem prac ustawa powinna zostać najprawdopodobniej przyjęta na posiedzeniu Sejmu w 14.4.2021 r.

Czytaj więcej

Finansowe wsparcie na tworzenie infrastruktury społecznej

Od 1.4.2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające m.in. szczegółowy tryb i terminy rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, informacje, jakie zawiera wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, a także wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Czytaj więcej

Francuski organ nadzorczy kontroluje zgodność z polityką plików cookie

Od 1 kwietnia CNIL – francuski organ nadzorczy rozpoczął kontrole zgodności stron internetowych z wytycznymi dotyczącymi narzędzi do śledzenie reklam po upływie wyznaczonego terminu.

Czytaj więcej

Trwają prace nad wprowadzeniem rekompensaty za podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych

Na stronie internetowej Senatu pojawił się projekt ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych

Czytaj więcej

Składki ZUS płatne do 12 kwietnia

Przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali nowego zwolnienia z ZUS, zobowiązani są do zapłaty składek do 12 kwietnia. Przedstawiamy aktualne wartości składek ZUS obowiązujące na ten miesiąc.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie funduszu autobusowego

Z dniem 1.4.2021 r. weszło w życie rozporządzenie z 26.3.2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 582). Pierwszeństwo mają mieć wnioski organizatorów z terenów o mniejszej gęstości zaludnienia.

Czytaj więcej

Szczepienia przeciwko COVID-19 planowane w zakładach pracy

Pod koniec marca 2021 r. pojawiła się rządowa zapowiedź dotycząca rozszerzenia programu szczepień między innymi o apteki, punkty drive-thru oraz zakłady pracy. Jest to związane z planowanymi większymi dostawami szczepionek do Polski, a nowe punkty mają przyspieszyć proces zaszczepienia przeciwko COVID-19 jak największej grupy chętnych osób w II i III kwartale 2021 r.

Czytaj więcej

1 kwietnia 2021 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie wsparcia budowlanych inwestycji samorządowych

W dniu 1.4.2021 r. weszło w życie rozporządzenie z 25.3.2021 r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 595). Przewidziane w nim rozwiązania mogą wesprzeć gminy […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności