Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych

• Uwzględnienia i szczegółowo prezentuje najnowsze zmiany z 2.9.2017 r. w przepisach o finansach publicznych, dotyczące środków europejskich i zasad ich zwrotu, uchylenia obowiązku sporządzania sprawozdań dotyczących wydatków strukturalnych. • Komentarz w praktyczny sposób pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi, m.in.: odpowiedzialności kierownika jednostki obsługującej JST, kompetencjami zarządu JST w zakresie zmiany uchwały budżetowej i […]

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne. Świadczenia dla opiekunów. Komentarz

• Praktyczny komentarz z wybranymi tezami orzecznictwa do art. 16, 16a, 17, 17a i 17b ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.). Omówienie procedury postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz występujących trudności z tym związanych. • Publikacja odpowiada […]

Czytaj więcej

Vademecum ABI. Część II – Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych

Publikacja prezentuje czynności, które musi podjąć Administrator Bezpieczeństwa Informacji, przyszły Inspektor Ochrony Danych, wspierając Administratora Danych Osobowych, aby do 25.5.2018 r. organizacja była gotowa na wejście w życie przepisów ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych. Pozycja przygotowana w celu omówienia zagadnień organizacyjnych, technicznych i prawnych, które należy brać pod uwagę przygotowując organizację do RODO, […]

Czytaj więcej

Decyzja w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Poradnik omawia zmiany, które weszły w życie 1.6.2017 r. do ustawy z 14.6.1960 r. –Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), dotyczące bezpośrednio procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nowelizacja KPA wprowadzają nowe elementy upraszczające postępowanie. Poradnik odpowiada na pytania dotyczące, m.in.: ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego, przeznaczenia gruntów […]

Czytaj więcej

Fundusz świadczeń socjalnych. Kadry – Podatki – Księgowość

Omówienie zmian dotyczących regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad administrowania tego funduszu, które weszły w życie 1.1.2017 r. Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z, m.in.: tworzeniem regulaminu ZFŚS, zasadami administrowania, obowiązkami stosowania równych świadczeń dla pracowników i emerytów zakładu, sposobem ustalania kwoty odpisu rocznego i jej wyrównywania na zakończenie roku. Pozycja ułatwi prowadzenie spraw związanych […]

Czytaj więcej

Osoby prawne kościoła katolickiego – opodatkowanie podatkiem od nieruchomości

Omawia szczegółowo kwestię opodatkowania przedmiotów, w stosunku do których za podatnika uznawane są kościelne osoby prawne. Uwzględnia zmiany w przepisach podatkowych, które obowiązują w tym zakresie od: 1.1.2017 r., 1.3.2017 r., 1.7.2017 r. Zawiera obszerne wyjaśniania zagadnień podatkowych związanych z osobami prawnymi kościoła katolickiego, wzbogacone o orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych. Praktycy zajmujący się zawodowo […]

Czytaj więcej

Prawo pocztowe. Komentarz

Omówienie najnowszych zmian w ustawie z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), które weszły w życie w lipcu 2017 r. Pierwsza tak obszerna publikacja na rynku wydawniczym, która w szczegółowy sposób wyjaśnia zagadnienia związane z stosowaniem ustawy w praktyce. Komentarz omawia, m.in.: zasady funkcjonowania rynku pocztowego w Polsce, w […]

Czytaj więcej

Reforma oświaty. Szkolnictwo niepubliczne, statuty, dotacja podręcznikowa

Omówienie zmian w oświacie, które wprowadza ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) w okresie od czerwca do listopada 2017 r. Poradnik odpowiada, m.in.: jak cofnąć zezwolenie na założenie szkoły/placówki, co powinien zawierać statut szkoły lub placówki publicznej, kto wypłaca dotację szkole, która w wyniku przekształcenia została włączona do […]

Czytaj więcej

Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury

Poradnik uwzględnia zmiany obowiązujące od 25.1.2017 r. dotyczące, m.in.: leasingu, księgowania różnic inwentaryzacyjnych, odliczania podatku naliczonego, obowiązków związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Publikacja praktycznie odpowiada na pytania, m.in.: jak rozliczyć wydatki instytucji kultury, w jaki sposób wyceniać aktywa i pasywa, jak przeprowadzić czynności inwentaryzacyjne oraz w jaki sposób prowadzić ewidencję dotacji otrzymanych z budżetu JST. […]

Czytaj więcej

Kodeks postępowania administracyjnego. Dowody. Komentarz

Reforma postępowania administracyjnego wprowadzona ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) spowodowała liczne zmiany w KPA, począwszy od 1.6.2017 r. Zmiany objęły także działu KPA dotyczący dowodów w postępowaniu administracyjnym. Publikacja omawia procedurę dotyczącą przeprowadzania postępowania dowodowego, z uwzględnieniem najnowszych zmian […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności