Prawo pocztowe. Komentarz

Omówienie najnowszych zmian w ustawie z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), które weszły w życie w lipcu 2017 r. Pierwsza tak obszerna publikacja na rynku wydawniczym, która w szczegółowy sposób wyjaśnia zagadnienia związane z stosowaniem ustawy w praktyce. Komentarz omawia, m.in.: zasady funkcjonowania rynku pocztowego w Polsce, w […]

Czytaj więcej

Reforma oświaty. Szkolnictwo niepubliczne, statuty, dotacja podręcznikowa

Omówienie zmian w oświacie, które wprowadza ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) w okresie od czerwca do listopada 2017 r. Poradnik odpowiada, m.in.: jak cofnąć zezwolenie na założenie szkoły/placówki, co powinien zawierać statut szkoły lub placówki publicznej, kto wypłaca dotację szkole, która w wyniku przekształcenia została włączona do […]

Czytaj więcej

Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury

Poradnik uwzględnia zmiany obowiązujące od 25.1.2017 r. dotyczące, m.in.: leasingu, księgowania różnic inwentaryzacyjnych, odliczania podatku naliczonego, obowiązków związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Publikacja praktycznie odpowiada na pytania, m.in.: jak rozliczyć wydatki instytucji kultury, w jaki sposób wyceniać aktywa i pasywa, jak przeprowadzić czynności inwentaryzacyjne oraz w jaki sposób prowadzić ewidencję dotacji otrzymanych z budżetu JST. […]

Czytaj więcej

Kodeks postępowania administracyjnego. Dowody. Komentarz

Reforma postępowania administracyjnego wprowadzona ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) spowodowała liczne zmiany w KPA, począwszy od 1.6.2017 r. Zmiany objęły także działu KPA dotyczący dowodów w postępowaniu administracyjnym. Publikacja omawia procedurę dotyczącą przeprowadzania postępowania dowodowego, z uwzględnieniem najnowszych zmian […]

Czytaj więcej

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

Reforma postępowania administracyjnego wprowadzona 8.6.2017 r. spowodowała liczne zmiany w KPA. Publikacja przedstawia nowelizację przepisów w formie porównania dotychczasowych i nowych regulacji prawnych. Publikacja omawia, m.in.: nowe regulacje w zakresie polubownego i uproszczonego załatwiania spraw, nowe zasady wymierzania kar administracyjnych i przesłanki ich miarkowania oraz zmiany w zakresie terminu do uzupełnienia braków formalnych i liczenia […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

Zmiany w zamówieniach publicznych uchwalone w 2016 r. są istotne dla systemu zamówień publicznych w instytucjach kultury. Poradnik odpowiada, m.in.: jak poprawnie określić przedmiot zamówienia, czy dana dostawa lub usługa może zostać zakwalifikowana do zakresu działalności kulturalnej, jak poprawnie oszacować wartość przedmiotu zamówienia, aby nie spotkać się z zarzutem zaniżenia wartości zamówienia, jaka zmieniła się […]

Czytaj więcej

Prawo wodne. Pozwolenia wodnoprawne. Komentarz

Omówienie najnowszych zmian w ustawie z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), które weszły w życie w lipcu 2017 r. Zmiany dotyczą, m.in.: procedury wydawania, cofania i odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego w gminie. Publikacja podzielona jest na części zawierające praktyczny komentarz, tezy z orzecznictwa, odpowiedzi na pytania oraz praktyczne […]

Czytaj więcej

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) z 7.7.2017 r., dotyczącą postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji oraz ustawy z 10.2.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659), która weszła w życie 28.4.2017 r. Poradnik odpowiada, m.in.: jak dochodzić zwrotu od beneficjenta dotacji na drodze postępowania […]

Czytaj więcej

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego. Komentarz

Omówienie przepisów ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) odnoszących się do procedury sporządzania studium, z szczegółowym uwzględnieniem zasad określonych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego województw oraz strategii rozwoju gmin. Komentarz zawiera również zestawienie orzecznictwa oraz najczęściej zadawanych […]

Czytaj więcej

Samorząd gminny. Nadzór nad działalnością gminną. Komentarz

Praktyczne omówienie nowelizacji przepisów ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), dotyczących sprawowania nadzoru nad działalnością gminną. Komentarz pozwoli zapoznać się z wybranymi tezami orzecznictwa do art. 85-102a, szczegółowo omawia procedurę nadzorczą w samorządzie gminnym. Każdy artykuł zawiera praktyczne ujęcie najważniejszych kwestii oraz odpowiedzi na trudne […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych