Gospodarka ściekowa w gminie

Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, omówienie dobrych praktyk oraz zbiór aktów prawnych związanych z gospodarka ściekową. Najważniejsze zalety prezentowanej publikacji, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów […]

Czytaj więcej

Umowa o roboty budowlane

Publikacja stanowi szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzględniające nowelizację, która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r. oraz przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących tej tematyki. Niniejsza publikacja ma na celu ułatwienie zawierania umów o roboty budowlane o treści uwzględniającej rzeczywiste potrzeby uczestników procesu budowlanego. Celem autorów komentarza […]

Czytaj więcej

Praktycznie o decyzjach środowiskowych

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Publikacja przybliża rolę organów, na których spoczywa jej wydanie, jak i organów współdziałających. Wskazuje na różne znaczenie funkcji tych organów w toku postępowania, jak i pokazuje na praktycznych przykładach różnice pomiędzy wydawanymi przez nie opiniami, a uzgodnieniami. W publikacji uwzględniono: zmiany ustawy z dnia 3 […]

Czytaj więcej

Instrukcje księgowe i podatkowe 2018

Zmiany w zakresie CIT oraz PIT. W dniu 1.1.2018 r. weszła w życie ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). Jest to najobszerniejsza […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – sierpień 2018

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w sierpniu 2018 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 11 397 aktów prawnych (w tym: 660 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 10 119 aktów prawa miejscowego) oraz 12 793 orzeczeń (w tym 11 702 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad […]

Czytaj więcej

Praktycznie o prawie administracyjnym

Praktycznie o prawie administracyjnym Publikacja została poświęcona osobom pełniących służbę publiczną, w szczególności administracji publicznej, a także zagadnieniom z zakresu określanego na ogół jako etyka (etyka służby publicznej, etyka w administracji publicznej, etyka urzędnicza itp.). Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, a w sprawach dyscyplinarnych sędziów właściwych w ich […]

Czytaj więcej

Praktycznie o prawie rodzinnym i opiekuńczym

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz W piątym wydaniu komentarza przystępnie i praktycznie omówiono kwestie dotyczące m.in.: małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa (pochodzenie dziecka i władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem), obowiązku alimentacyjnego, małżeńskich ustrojów majątkowych, opieki i kurateli oraz rozwodu i separacji. Uwzględniono tekst jednolity z 9.3.2017 r. oraz wszystkie nowelizacje kodeksu (od momentu ukazania […]

Czytaj więcej

Praktycznie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W publikacji zostały omówione kwestie dotyczące: etapów planowania w gminie, województwie na szczeblu krajowym oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy, regulacji z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa geodezyjnego, ochrony środowiska, postępowania administracyjnego, cywilnych i konstytucyjnych regulacji prawa własności, norm prawa międzynarodowego, ustaw samorządowych, a także rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Komentarz łączy […]

Czytaj więcej

Wynagrodzenia w oświacie 2018

Wynagrodzenia w oświacie 2018 to pierwsza publikacja na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparta na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. Nauczycielski system płac to złożony proces aktywności prawodawczej i decyzyjnej niezależnych od siebie podmiotów administracji centralnej i samorządowej. Po 17 latach od wprowadzenia systemu ustawodawca dokonał istotnej jego modernizacji. Niniejsza publikacja […]

Czytaj więcej

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w układzie poszczególnych sprawozdań sporządzanych przez te jednostki z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych