Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz do nowelizacji

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596), która weszła w życie 9.9.2017 r. Komentowana ustawa w radykalny sposób przebudowała reguły rządzące spółdzielczością mieszkaniową w Polsce. Celem komentarza jest wyjaśnienie znaczenia wprowadzonych zmian […]

Czytaj więcej

Praktycznie o samorządzie

Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów W książce Autor szczegółowo komentuje wprowadzone do ustaw samorządowych nowe instytucje takie jak: obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, budżet obywatelski, raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego, indywidualne uprawnienia kontrolne radnego, komisja skarg, wniosków i petycji. W książce w pogłębiony sposób omówiono także nowe regulacje dotyczące obsługi organu […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – październik 2018

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w październiku 2018 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 9018 aktów prawnych (w tym: 709 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 7460 aktów prawa miejscowego) oraz 8303 orzeczeń (w tym 7543 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi […]

Czytaj więcej

Praktyczny poradnik o ochronie danych osobowych medycznych

Ochrona danych osobowych medycznych Prawidłowa ochrona danych osobowych jest bardzo ważna. Ma to jeszcze większe znaczenie wtedy, gdy same dane mają szczególne znaczenie z punktu widzenia ochrony prywatności – jest tak zwłaszcza w przypadku danych medycznych, czyli danych dotyczących stanu zdrowia. Przetwarzanie takich szczególnych danych osobowych zasadniczo jest zakazane. Wyjątkiem jest przetwarzanie ich w celu […]

Czytaj więcej

Praktycznie o prawie cywilnym

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowe omówienie zagadnień poświęconych: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany wierzyciela lub dłużnika, ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, umów nazwanych (m.in. sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa, pożyczka, zlecenie), prawa spadkowego (zostały omówione zagadnienia takie jak: forma testamentu, zapis i […]

Czytaj więcej

Praktycznie o ochronie danych

Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz   Komentarz omawia przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Opracowanie polskiej regulacji w tej materii jest wynikiem konieczności zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, […]

Czytaj więcej

Praktycznie o organizacji wyborów

Organizacja wyborów samorządowych – wybrane zagadnienia Publikacja przedstawia zadania, jakie stoją przed podmiotami zaangażowanymi w proces wyborów, w szczególności przed wójtem, burmistrzem, prezydentem, a w praktyce zazwyczaj wykonywane będą przez urzędników administracji samorządowej. Opracowanie to wskazuje i wyjaśnia zmiany prawne i ich konsekwencje praktyczne wynikające z ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych […]

Czytaj więcej

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Zostało w niej zamieszczonych wiele nowych (w stosunku do poprzedniego wydania) wzorów, które dotyczą wciąż aktualnych dla JSFP problemów, np.: instrukcja odliczania VAT z zastosowaniem prewspółczynnika. instrukcja odliczania VAT z zastosowaniem współczynnika. instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – wrzesień 2018

System Informacji Prawnej Legalis Administracja we wrześniu 2018 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 7 873 aktów prawnych (w tym: 675 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 6 549 aktów prawa miejscowego) oraz 6 394 orzeczeń (w tym 5 080 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę […]

Czytaj więcej

Szczególne świadczenia zdrowotne. System prawa medycznego

System Prawa Medycznego to sześciotomowe dzieło kompleksowo omawiające polski system prawa medycznego. Autorzy – najwybitniejsi znawcy prawa medycznego w Polsce – przeprowadzili analizę zagadnień tej gałęzi prawa, nurtujących zarówno teoretyków, jak i praktyków. W drugim już tomie Systemu prawa medycznego omówiono pojęcie i podstawy prawne szczególnych świadczeń zdrowotnych (pojęcie świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy o […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych