Nowe treści w Legalis Administracja – maj 2019

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w maju 2019 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 13 575 aktów prawnych (w tym: 927 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 12 191 aktów prawa miejscowego) oraz 12 297 orzeczeń (w tym 10 252 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – kwiecień 2019

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w kwietniu 2019 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 14 020 aktów prawnych (w tym: 566 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 12 690 aktów prawa miejscowego) oraz 8 532 orzeczeń (w tym 5 994 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – marzec 2019

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w marcu 2019 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 22 058 aktów prawnych (w tym: 458 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 20 804 aktów prawa miejscowego) oraz 9 884 orzeczeń (w tym 6 591 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – luty 2019

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w lutym 2019 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 14 738 aktów prawnych (w tym: 974 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 12 771 aktów prawa miejscowego) oraz 12 159 orzeczeń (w tym 7 636 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – styczeń 2019

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w styczniu 2019 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 13 730 aktów prawnych (w tym: 307 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 12 771 aktów prawa miejscowego) oraz 4 909 orzeczeń (w tym 3 982 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę […]

Czytaj więcej

Vademecum głównego księgowego

Vademecum głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych W książce przedstawiamy „fundamenty” księgowe i finansowe, które pozwolą księgowym zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (np. plan finansowy, klasyfikacja budżetowa, przychody i rozchody itp.). Publikacja w sposób jasny i kompleksowy przedstawia sektor publiczny z perspektywy głównego księgowego, kładąc akcent na […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – grudzień 2018

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w grudniu 2018 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 13 849 aktów prawnych (w tym: 1397 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 11 659 aktów prawa miejscowego) oraz 13 933 orzeczeń (w tym 12 970 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę […]

Czytaj więcej

Praktyczny komentarz do przepisów do ustaw samorządowych

Ustawy samorządowe. Komentarz   Praktyczny komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy  i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Komentarz ten stanowi pierwsze na rynku opracowanie, które zawiera […]

Czytaj więcej

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz 9. wydanie

Prezentowana publikacja została zaktualizowana i uzupełniona o nowe orzecznictwo oraz o wszystkie zmiany uchwalone od ukazania się poprzedniego wydania wprowadzone m.in. przez: ustawę z 22.6.2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1442); ustawę z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, […]

Czytaj więcej

Praktycznie o budownictwie mieszkaniowym w trybie specprzepisów

Celem publikacji jest przede wszystkim ujęcie problematyki przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z perspektywy praktycznej. Czytelnik uzyskuje kompleksową wiedzę, jak powinno zostać prawidłowo i skutecznie przeprowadzone postępowanie mające na celu: podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz towarzyszących, wydanie decyzji administracyjnych, niezbędnych w procesie przygotowania inwestycji z uwzględnieniem modyfikacji trybów działania […]

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności