Nowe treści w Legalis Administracja – grudzień 2018

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w grudniu 2018 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 13 849 aktów prawnych (w tym: 1397 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 11 659 aktów prawa miejscowego) oraz 13 933 orzeczeń (w tym 12 970 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę […]

Czytaj więcej

Praktyczny komentarz do przepisów do ustaw samorządowych

Ustawy samorządowe. Komentarz   Praktyczny komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy  i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Komentarz ten stanowi pierwsze na rynku opracowanie, które zawiera […]

Czytaj więcej

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz 9. wydanie

Prezentowana publikacja została zaktualizowana i uzupełniona o nowe orzecznictwo oraz o wszystkie zmiany uchwalone od ukazania się poprzedniego wydania wprowadzone m.in. przez: ustawę z 22.6.2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1442); ustawę z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, […]

Czytaj więcej

Praktycznie o budownictwie mieszkaniowym w trybie specprzepisów

Celem publikacji jest przede wszystkim ujęcie problematyki przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z perspektywy praktycznej. Czytelnik uzyskuje kompleksową wiedzę, jak powinno zostać prawidłowo i skutecznie przeprowadzone postępowanie mające na celu: podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz towarzyszących, wydanie decyzji administracyjnych, niezbędnych w procesie przygotowania inwestycji z uwzględnieniem modyfikacji trybów działania […]

Czytaj więcej

Praktycznie o prawie cywilnym

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 Tom I obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące: przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia retroakcji ustaw, zasady domniemania dobrej wiary, zakazu nadużycia prawa podmiotowego; osób fizycznych: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; dóbr osobistych […]

Czytaj więcej

Praktycznie o ochronie danych osobowych

Klauzule RODO. Wzory klauzul z praktycznym komentarzem   Książka została przygotowana z myślą o podmiotach, które nie dokonały jeszcze wdrożenia RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) i potrzebują gotowych rozwiązań lub chcą zweryfikować  poprawność lub ergonomikę stosowanych przez siebie rozwiązań dotyczących spełniania  obowiązków informacyjnych, stosowanych podstaw prawnych i konieczności pozyskiwania zgody. W książce Autorka daje […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – listopad 2018

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w listopadzie 2018 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 9739 aktów prawnych (w tym: 589 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 8805 aktów prawa miejscowego) oraz 9588 orzeczeń (w tym 8655 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi […]

Czytaj więcej

Kodeks wyborczy. Komentarz

Kodeks wyborczy. Komentarz Publikacja stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień omawianej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny, włącznie ze zmianami. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto, uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz […]

Czytaj więcej

Kodeks pracy. Komentarz

Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz zawiera dogłębną analizę przepisów regulujących takie kwestie jak: stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy pracownicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe pracy, rozpatrywanie sporów […]

Czytaj więcej

Praktycznie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 21.10.2016 r. – ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielenia koncesji. Zastąpiła ona, wcześniej obowiązującą – ustawę o […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych