Ordynacja podatkowa dla gmin 2016

Od 1.1.2016 r. i 1.7.2016 r. obowiązują ważne zmiany w Ordynacji podatkowej m.in. w zakresie istoty zobowiązania podatkowego oraz postępowania podatkowego, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa.Pracownik gminy zajmujący się podatkami znajdzie porównanie stanu prawnego przed i po zmianie przepisów w formie tabel.Poradnik odpowie na pytania m.in.: jak wydać interpretację indywidualną w zakresie podatków lokalnych; […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – kwiecień 2016

Legalis Administracja w kwietniu 2016 r. wzbogacony został aż o 609 odautorskich treści praktycznych. Wśród nich oprócz Aktualności są gotowe odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez jednostki publiczne (Praktyczne wyjaśnienia).Zwracamy także uwagę na 10 038 nowych wzorów dokumentów (także pism, umów, dokumentów procesowych z zakresu prawa pracy, finansów, podatków, prawa administracyjnego, procesowego). Wybrane z […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – marzec 2016

Legalis Administracja w marcu 2016 r. wzbogacony został aż o 708 odautorskich treści praktycznych. Wśród nich oprócz Aktualności są gotowe odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez jednostki publiczne (Praktyczne wyjaśnienia).Zwracamy także uwagę na 468 nowych wzorów dokumentów (także pism, umów, dokumentów procesowych z zakresu prawa pracy, finansów, podatków, prawa administracyjnego, procesowego). Wybrane z nich […]

Czytaj więcej

Błędy w procesie udzielania zamówień publicznych. Odpowiedzialność zamawiającego

Książka przybliża cały proces kontroli zamówień publicznych oraz konsekwencje jej przeprowadzania.Lektura książki pozwoli, zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, zapoznać się ze specyfiką wybranych błędów popełnianych na etapie przygotowania postępowania oraz w toku procedury.Zamawiający szczegółowo zapozna się z zagadnienia odpowiedzialności: dyscyplinarnej – w szczególności ze względu na dyscyplinę finansów publicznych, finansowej – z uwzględnieniem kar finansowych […]

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym

Książka wyjaśnienia wszystkie zawiłości związane z wejściem w życiem przepisów związanych z ochroną danych osobowych.Książka skupia się na zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz systemach teleinformatycznychPoradnik to zbiór gotowych dokumentów, praktycznych wskazówek i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.Zamów książkę w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck >>Pytanie: Czy ośrodek pomocy społecznej może uzależnić wypłatę zasiłku od […]

Czytaj więcej

Uprawnienia PIP a prawa i obowiązki pracodawców

Komentarz pozwala szczegółowo zapoznać się z zasadami organizacji PIP, jej zadaniami i zakresem działania organów PIP, odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną inspektorów oraz obowiązującymi procedurami.Zarówno kontrolowany jak i kontrolujący szczegółowo zapozna się z zakresem obowiązków i praw zawartych w ustawie, jakie wzajemnie wobec siebie mają strony uczestniczące w kontroli.Inspektor pracy zyska informacje, dzięki którym może skuteczniej […]

Czytaj więcej

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Decyzja administracyjna jest aktem administracyjnym, który składa się m.in. z rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Obie te części stanowią jedność w znaczeniu materialnym i formalnym, dlatego też powinny być wewnętrznie spójne. Komentarz pozwoli uniknąć najczęściej popełnianych błędów.Wadliwie sporządzone uzasadnienia decyzji administracyjnych stanowią jedną z przyczyn uchylenia decyzji przez sądy administracyjne. Praktyczne wskazówki uznanych ekspertów pomogą zbudować poprawne […]

Czytaj więcej

Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach samorządu terytorialnego

Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach samorządu terytorialnegoDo 30 marca 2016 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2015 r. Dlatego z końcem roku 2015 niezbędne było właściwe przeprowadzenie inwentaryzacji i zamknięcie ksiąg rachunkowych.Książka uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości z 23 września 2015 r., nowelizację Krajowych Standardów Rachunkowości oraz najnowsze wytyczne w zakresie badania […]

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym

W systemie dostępny jest poradnik pt. „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym”, który m.in. kompleksowo omawia zmiany w przepisach dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji.

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności