Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Decyzja administracyjna jest aktem administracyjnym, który składa się m.in. z rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Obie te części stanowią jedność w znaczeniu materialnym i formalnym, dlatego też powinny być wewnętrznie spójne. Komentarz pozwoli uniknąć najczęściej popełnianych błędów.Wadliwie sporządzone uzasadnienia decyzji administracyjnych stanowią jedną z przyczyn uchylenia decyzji przez sądy administracyjne. Praktyczne wskazówki uznanych ekspertów pomogą zbudować poprawne […]

Czytaj więcej

Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach samorządu terytorialnego

Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach samorządu terytorialnegoDo 30 marca 2016 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2015 r. Dlatego z końcem roku 2015 niezbędne było właściwe przeprowadzenie inwentaryzacji i zamknięcie ksiąg rachunkowych.Książka uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości z 23 września 2015 r., nowelizację Krajowych Standardów Rachunkowości oraz najnowsze wytyczne w zakresie badania […]

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym

W systemie dostępny jest poradnik pt. „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym”, który m.in. kompleksowo omawia zmiany w przepisach dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych