Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Wzory decyzji z wyjaśnieniami

W poradniku krok po kroku omówiono procedury postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych), najczęściej występujące trudności z tym związane oraz gotowe rozwiązania takich sytuacji (wraz z przykładami przedstawiającymi zasady liczenia dochodów dla celów przyznania prawa do zasiłku, zasady obliczania wysokości wypłaconych świadczeń oraz obliczania terminów).Wyjaśniono trudności związane z […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – wrzesień 2016

System Informacji Prawnej Legalis Administracja we wrześniu 2016 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 8 117 aktów prawnych (w tym: 393 z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego; 7 181 aktów prawa miejscowego) oraz 5 841 orzeczeń (w tym 379 orzeczeń organów administracji).Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe […]

Czytaj więcej

Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Unikatowa pozycja dla osób, które w praktyce zajmują się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – sierpień 2016

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w sierpniu 2016 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 13 717 aktów prawnych (w tym: 326 z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego; 12 605 aktów prawa miejscowego) oraz 12 826 orzeczeń (w tym 825 orzeczeń organów administracji).Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe […]

Czytaj więcej

Alimenty. Komentarz

Komentarz stworzony przez praktyków – z myślą o praktykach. Ma za zadanie dostarczyć im przydatnego i wszechstronnego narzędzia pracy. Znalazły się w nim poza klasycznym, kodeksowym omówieniem zagadnień zawiązanych z alimentami takie zagadnienia, jak: administracyjne środki dyscyplinowania dłużnika, fundusz alimentacyjny, egzekucja krajowa i zagraniczna świadczeń alimentacyjnych oraz jurysdykcja w sprawach o alimenty.Składa się z komentarza […]

Czytaj więcej

Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń (odszkodowania i zadośćuczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych

Komentarz do części prawa medycznego, ważnej zarówno dla prawników, personelu medycznego, jak i dla pacjentów.W publikacji omówiono m.in. prawa pacjenta oraz procedurę postępowania działającej w każdym województwie komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, która ocenia, czy przedstawione przez wnioskodawcę zdarzenie wywołujące szkodę jest zdarzeniem medycznym w rozumieniu ustawy, czy też nim nie jest. Przestawiono krok […]

Czytaj więcej

Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego

Pierwszy komentarz do przepisów rozporządzenia z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, który w całości poświęcony jest wyłącznie projektom aktów prawa miejscowego (APM).Uwzględnia zmiany dokonane nowelą z 5.11.2015 r., które weszły w życie 1.3.2016 r., dotyczące, m.in.: poprzedzenia podjęcia decyzji o przygotowaniu projektu APM, elementów obligatoryjnych jego uzasadnienia, przepisów o karach pieniężnych oraz o […]

Czytaj więcej

Ustawa o systemie oświaty. Ustawa o systemie informacji oświatowej

Książka uwzględnia nowelizację z 11.7.2014 r. ustaw z: 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz 15.4.2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 45). Jej celem jest zapewnienie lepszej jakości kształcenia przy uwzględnieniu autonomii programowej uczelni. Nowelizacja weszła w życie 1.1.2016 […]

Czytaj więcej

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określa zasady ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, ich wysokości oraz zasad ich wypłacania ubezpieczonym.Unikalna na rynku propozycja dla praktyków zajmujących się ustalaniem prawa do zasiłków oraz wypłacających te świadczenia.Dzięki przejrzystej, komentarzowej formule i przystępnemu, zrozumiałemu językowi praktycy szczegółowo poznają przepisy niezbędne […]

Czytaj więcej

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Od 4.4.2016 r. obowiązuje nowela, wprowadzona ustawą z 28.1.2016 r. – Prawo o prokuraturze, która w zakresie Kodeksu postępowania karnego wprowadza zmiany związane z likwidacją wojskowych jednostek organizacyjnych oraz dotyczące uprawnienia Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego do wnoszenia kasacji.Komentarz (w wydaniu 7) szczegółowo wyjaśnia, m.in.: obowiązek rejestrowania rozpraw za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, […]

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności