Nowe treści w Legalis Administracja – lipiec 2016

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w lipcu 2016 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 13 125 aktów prawnych (w tym: 451 z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego; 11 715 aktów prawa miejscowego) oraz 17 040 orzeczeń (w tym 325 orzeczeń organów administracji).Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe […]

Czytaj więcej

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Od 15.4.2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące dozoru elektronicznego, zmiana koncentruje się głównie na wprowadzeniu przepisów regulujących szczególny charakter postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.Komentarz (w wydaniu 2) stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, uwzględniono w nim m.in. znowelizowane przepisy ustawy z 10.9.2015 r. (obowiązujące […]

Czytaj więcej

Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony

Od 22.2.2016 r. obowiązują znaczące zmiany w zakresie umów o pracę, z których najważniejsze i najszersze odnoszą się do umowy zawieranej na czas określony. W miejsce dotychczasowego jednego limitu tych umów pojawiają się dwa – ilościowy i czasowy wraz z nowym katalogiem przypadków, w których limity te nie znajdują zastosowania.Książka prezentuje krok po kroku, jak […]

Czytaj więcej

Polityka rachunkowości 2016

Od 1.1.2016 r. obowiązują ważne zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Rozszerzone zostają opisy kont 760 „Pozostałe przychody operacyjne” i 761 „Pozostałe koszty operacyjne” oraz […]

Czytaj więcej

Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

Zawiera najnowsze zmiany wprowadzone od 1.4.2016 r. ustawą z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), która dotyczy ułatwienia przekazywania danych między organami administracji publicznej.Komentarz (w wydaniu 4) szczegółowo wyjaśnia m.in.: praktyczne problemy związane z codziennym stosowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym przez podmioty należące […]

Czytaj więcej

Kadry i płace w instytucjach kultury

Zatrudnianie w instytucjach kultury to połączenie ogólnych przepisów wynikających z kodeksu pracy ze specyfiką zatrudniania w tych jednostkach wynikającą z przepisów szczególnych zawartych m.in. w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Do tego dochodzą uregulowania wewnętrzne.Osoby w instytucjach odpowiedzialnych za powołanie i prowadzenie jednostek kulturalnych poznają szczegółowe zasady zatrudniania dyrektorów tych instytucji i ich […]

Czytaj więcej

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2016

Od 1.4.2016 r. weszły w życie zmiany wprowadzone nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmiany dotyczą m.in.: ewidencji księgowej i klasyfikacji budżetowej. Poradnik wyjaśnia szczegółowo, jak sporządzać sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych występujące w jednostkach samorządowych.Poradnik stanowi przydatne narzędzie w codziennej pracy księgowej. W swojej treści zawiera m.in.: zaktualizowane opisy i wzory sprawozdań […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – czerwiec 2016

Legalis Administracja w czerwcu 2016 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 7256 aktów prawnych (w tym: 216 z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego; 6579 aktów prawa miejscowego) oraz 7165 orzeczeń (w tym 1757 orzeczeń organów administracji).Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę treści praktycznych. Wśród nowych treści 578 odautorskich porad (gotowe […]

Czytaj więcej

Klasyfikacja budżetowa 2016

W 2016 r. zaczęły obowiązywać cztery nowelizacje rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (w tym uchwalona 23.2.2016 r., której przepisy zaczęły obowiązywać 1.4.2016 r.), od tego momentu zmieniają się nazwy paragrafów wydatkowych i dochodowych w zakresie dotacji celowych i innych transferów dla związków powiatowo-gminnych.Poradnik przedstawia […]

Czytaj więcej

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 Komentarz pozwala zapoznać się z:Zawiera najnowsze zmiany wprowadzone od 1.4.2016 r. ustawą z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), która dotyczy ułatwienia przekazywania danych między organami administracji publicznej.Komentarz (w wydaniu 4) szczegółowo wyjaśnia m.in.: praktyczne problemy związane z codziennym stosowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych