Zastosowanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania od 1 czerwca 2020 r.

Od 1.6.2020 r. weszły w życie przepisy dwóch rozporządzeń dotyczące kas wirtualnych. Używanie takich kas nie jest obowiązkowe. Jest to jedynie alternatywa dla wskazanych w rozporządzeniu branż korzystających z kas rejestrujących.

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu do przesyłania informacji IFT-2R

Przedłużony został termin do przesłania informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 PDOPrU – do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 tej ustawy (wcześniej ww. termin był przedłużony do piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym).

Czytaj więcej

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania

W Dz.U. ogłoszono nowelizację m.in. Kodeksu postępowania cywilnego, która umożliwia sądowi wydanie postanowienia o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Czytaj więcej

Składki ZUS za maj 2020 płatne do 10 czerwca

Miesiąc maj jest ostatnim miesiącem zwolnienia ze składek ZUS dla znacznej części przedsiębiorców. Te osoby, którym zwolnienie nie przysługuje, zobowiązane są do zapłaty składek ZUS za maj w terminie do 10 czerwca.

Czytaj więcej

Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Kolejne zmiany w zakresie terminu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Czytaj więcej

Zasiłek opiekuńczy a działalność gospodarcza

Przedsiębiorcy, któremu zachoruje dziecko lub żona, ZUS wypłaci zasiłek opiekuńczy. Taki sam zasiłek przysługuje w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły czy przedszkola. Ponadto, w czasie sprawowania opieki nad członkiem rodziny, przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS.

Czytaj więcej

Nowy poradnik UOKiK dla samorządów

Prezes UOKiK przygotował nową wersję dokumentu, w którym wyjaśnia jednostkom samorządu terytorialnego, jak mają pomagać firmom, dotkniętym kryzysem wywołanym przez chorobę COVID-19

Czytaj więcej

Kolejne zmiany w Prawie budowlanym w związku z COVID-19

W dniu 22.05.2020 do Sejmu wpłynął i został skierowany do pierwszego czytania rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Prowadzenie przez szkoły podstawowe zajęć w okresie epidemii a możliwość uzyskiwania oświadczeń o stanie zdrowia – analiza przepisów RODO

Rozpoczęcie prowadzenia zajęć dla klas I–III w szkołach podstawowych, a także prowadzenie dobrowolnych konsultacji dla uczniów wiążę się z koniecznością zapewnienia uczniom przez szkołę bezpieczeństwa. Z tego względu wiele szkół zaczęło uzależniać możliwość udziału lub wstępu do szkoły od składania przez rodziców uczniów oraz pracowników i osób trzecich różnego rodzaju oświadczeń – dotyczących m.in. stanu […]

Czytaj więcej

Urlop wypoczynkowy. Czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, w porozumieniu z pracownikami i biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jak to wygląda w czasie epidemii? Kiedy pracodawca może wysłać pracownika bez jego zgody na urlop wypoczynkowy?

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych