Zmiany w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Minister Rozwoju przedłożył Radzie Ministrów projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Czytaj więcej

Coraz więcej pracowników wraca z pracy zdalnej do biur. Pandemia zmieni model pracy i rynek najmu powierzchni biurowej

Po tygodniach pracy zdalnej biura przygotowują się na powrót pracowników. Kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa osób w biurze, czyli m.in. odpowiedniego dystansu i dezynfekcji miejsc wspólnych. Zarządców biur może też wspomóc technologia, np. aplikacje, które pozwalają na bezdotykowe otwieranie drzwi czy sprawdzające liczbę osób w danym pomieszczeniu. Wraz z powrotem pracowników do biur wraca też zainteresowanie […]

Czytaj więcej

Wniesienie odwołania: nie można się tłumaczyć urlopem

Jeśli ktoś planuje urlop, to powinien przewidzieć, że w tym czasie może mu zostać doręczone pismo w ramach postępowania administracyjnego i zabezpieczyć możliwość jego odbioru. Takie niedbalstwo uniemożliwia przywrócenie terminu na wniesienie odwołania – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.4.2020 r. (I OSK 11/19, Legalis).

Czytaj więcej

Od 29.5.2020 r. znów obniżenie stóp procentowych NBP

Od 29 maja 2020 r. obowiązuje uchwała nr 10/2020 Rady Polityki Pieniężnej z 28.5.2020 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w NBP. Rada po raz kolejny obniżyła stopy procentowe.

Czytaj więcej

Efekty pandemii widoczne w wyszukiwarce Google. Praca zdalna, zwolnienia i pomoc dla przedsiębiorców wśród najpopularniejszych haseł

W ostatnich tygodniach życie codzienne i zawodowe Polaków przeniosło się do sieci. Tam również szukamy informacji, jak sobie radzić z nową rzeczywistością. Statystyki wyszukiwarki Google pokazują, że wśród najpopularniejszych haseł są te związane z pracą zdalną, zwolnieniami czy zasiłkami dla bezrobotnych. Z kolei przedsiębiorcy masowo szukają informacji o rządowej pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej […]

Czytaj więcej

Ponowne przedłużenie terminu przekazania zapłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 wprowadzono ułatwienia w zakresie wywiązywania się przez płatników z ustawowego obowiązku wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników.

Czytaj więcej

Dostęp rodziców do danych z nagrań monitoringu w żłobku

Pozyskanie przez rodzica danych osobowych zawartych w nagraniach z monitoringu w żłobku jest możliwe, o ile spełniona jest co najmniej jedna z określonych w RODO przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych, a ich udostępnienie odbywa się z poszanowaniem wszystkich wskazanych w RODO zasad, w tym zgodności z prawem, celowości i adekwatności.

Czytaj więcej

E-dowód w dłoni, eDO App w telefonie

Właściciele e-dowodów od dziś nie potrzebują już czytnika, by móc zalogować się do usług e-administracji lub potwierdzić profil zaufany. Do sklepu Google Play trafiła właśnie aplikacja eDO App, która skutecznie go zastępuje.

Czytaj więcej

Wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Dnia 30 lipca 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzory trzech tytułów wykonawczych, które stosuje się w egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej

Wsparcie finansowe dla małych firm

Dostępne są już środki finansowe na wsparcie małych firm. Bez konieczności przedstawiania faktur rozliczeniowych, biznesplanu ani zaświadczeń. Uproszczone procedury oraz obniżone do minimum oprocentowanie właśnie weszły w życie.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych