Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Z dniem 14.3.2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzono m.in. ograniczenia dotyczące transportu kolejowego oraz zakazy działalności dotyczące m.in działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, organizowania konferencji, kongresów, wystaw oraz zakaz wywozu z Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów i kardiomonitorów.

Czytaj więcej

Stosowanie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych do zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Z dniem 28.2.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27.2.2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 325). W rozporządzeniu sprecyzowano, że zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Czytaj więcej

Komunikat MR: Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR – we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym – przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru PIT od tzw. frankowiczów

Ministerstwo Finansów poinformowało o tym, że finalizowane są prace nad rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów, związanych z kredytem mieszkaniowym udzielonym na cele mieszkaniowe. Dotyczy to m.in. umorzenia w 2019 r. kwoty wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe. Osoby, które już […]

Czytaj więcej

Komunika MF: Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.

Czytaj więcej

Finansowanie z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Z dniem 13.3.2020 r. z mocą obowiązującą od 8.3.2020 r weszło w życie rozporządzenie określające sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Czytaj więcej

Ulga mieszkaniowa przysługuje również wówczas, gdy umowa zbycia zostanie zawarta później niż umowa nabycia

Kwota zadatku (zaliczki) otrzymana przy zawarciu przedwstępnej umowy odpłatnego zbycia nieruchomości wydatkowana na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1387; dalej jako: PDOFizU), korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 PDOFizU, […]

Czytaj więcej

Zmiana w zakresie postępowań koncesyjnych dotyczących niektórych kopalin

24.3.2020 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów precyzująca zakres stosowanych przepisów do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 31.12.2014 r. dotyczących koncesji na wykonywanie działalności w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż niektórych kopalin, m.in. węgla kamiennego i brunatnego, metanu, soli, kamieni szlachetnych, gazów szlachetnych.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych a katalog celów publicznych

Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad projektem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która będzie miała bezpośrednie przełożenie na zapisy ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.; dalej: GospNierU).

Czytaj więcej

Komunikat MC: Narodowy Plan Szerokopasmowy – zaktualizowany

Rada Ministrów przyjęła 10.3.2020 r. aktualizację Narodowego Planu Szerokopasmowego (NPS). Dokument określa najważniejsze cyfrowe cele rządu na najbliższe 5 lat, w tym m.in. powszechny dostęp do szybkiego internetu i rozwój sieci 5G.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych