Aplikacja „Kwarantanna domowa” funkcjonalności, regulamin i przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie osoby objęte kwarantanną domową w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem mają obowiązek zainstalowania na urządzeniu mobilnym aplikacji „Kwarantanna domowa”. Umożliwia ona weryfikację, czy osoba, która powinna zostać w domu, faktycznie w nim pozostaje, jak również wysłanie formularza z zapotrzebowaniem do MOPS-u (w celu otrzymania np. posiłku czy pomocy psychologicznej) czy bezpośredni kontakt ze służbami […]

Czytaj więcej

95% firm z powodu pandemii zmieniło priorytety technologiczne

Jeszcze nigdy nacisk na osoby zarządzające działami IT na całym świecie nie był większy niż w czasie pandemii. To od ekspertów technologicznych zależy, czy firmy poradzą sobie z kryzysem wywołanym przez koronawirusa. Aż 81% z nich twierdzi, że SARS-CoV-2 stworzył największą presję technologiczną dla ich firm – wynika z badania AppDynamics. Organizacje potrzebują technologów, aby […]

Czytaj więcej

Utworzenie obwodów wyborczych za granicą

Od 8.6.2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające obwody wyborcze za granicą w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Czytaj więcej

Nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Od 30.7.2020 r. będą obowiązywać nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej

Do przedsiębiorców w poważnych tarapatach trafi 120 mln złotych

Sejm przyjął ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Skorzystają firmy stojące na skraju bankructwa.

Czytaj więcej

Nauczanie zdalne będzie prowadzone do rozpoczęcia ferii letnich

4 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy przedłużające prowadzenie kształcenia na odległość do 26.6.2020 r. Wprowadzono również inne zmiany organizacyjna związane z funkcjonowaniem jednostek oświaty w okresie epidemii.

Czytaj więcej

Zmiany w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Minister Rozwoju przedłożył Radzie Ministrów projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Czytaj więcej

Coraz więcej pracowników wraca z pracy zdalnej do biur. Pandemia zmieni model pracy i rynek najmu powierzchni biurowej

Po tygodniach pracy zdalnej biura przygotowują się na powrót pracowników. Kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa osób w biurze, czyli m.in. odpowiedniego dystansu i dezynfekcji miejsc wspólnych. Zarządców biur może też wspomóc technologia, np. aplikacje, które pozwalają na bezdotykowe otwieranie drzwi czy sprawdzające liczbę osób w danym pomieszczeniu. Wraz z powrotem pracowników do biur wraca też zainteresowanie […]

Czytaj więcej

Wniesienie odwołania: nie można się tłumaczyć urlopem

Jeśli ktoś planuje urlop, to powinien przewidzieć, że w tym czasie może mu zostać doręczone pismo w ramach postępowania administracyjnego i zabezpieczyć możliwość jego odbioru. Takie niedbalstwo uniemożliwia przywrócenie terminu na wniesienie odwołania – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.4.2020 r. (I OSK 11/19, Legalis).

Czytaj więcej

Od 29.5.2020 r. znów obniżenie stóp procentowych NBP

Od 29 maja 2020 r. obowiązuje uchwała nr 10/2020 Rady Polityki Pieniężnej z 28.5.2020 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w NBP. Rada po raz kolejny obniżyła stopy procentowe.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych