Odraczanie obowiązku szkolnego 6-latków po nowemu

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 20.4.2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 642), podpisana już przez Prezydenta wprowadza nowe zasady, według których rodzice będą mogli opóźnić pójście swojego dziecka do szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Nowe zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Od 1maja z mocy ustawy zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zmianie ulegają regulacje dotyczące wysokości świadczeń pielęgnacyjnych unormowanych w ustawie z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456). Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym z rodzajów świadczeń opiekuńczych (obok zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego) i przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej z tytułu […]

Czytaj więcej

Nowe zasady działania centrów powiadamiania ratunkowego

Organizacja centrów powiadamiania ratunkowego, ogólne procedury obsługi zgłoszeń alarmowych, maksymalną liczbę operatorów numerów alarmowych to główne założenia rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 28.4.2014 r. w sprawie w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego, które wchodzi w życie 20 maja 2014 r.

Czytaj więcej

Badania lekarskie i psychologiczne kierowców

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Czytaj więcej

Odszkodowania za wypadek w związku ze służbą i chorobę związaną ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby dla mundurowych

Unormowanie pojęcia choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, rozszerzenie obecnie stosowanych definicji, np. wypadku związanego ze służbą, dodanie nowych definicji, np. uszczerbku na zdrowiu, a także wprowadzenie zmienionych zasad ustalania wysokości odszkodowań – to niektóre elementy nowej ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze […]

Czytaj więcej

Uznanie orzeczenia lekarskiego z poprzedniej firmy i inne zmiany proponowane w czwartym pakiecie deregulacyjnym

Kończą się prace rządowe nad czwartym pakietem deregulacyjnym. Gotowy projekt ustawy trafił niedawno do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Przewidziano w nim m.in. możliwość honorowania orzeczeń lekarskich z poprzedniego miejsca zatrudnienia, zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu świadczenia dowozu do zakładu pracy na koszt pracodawcy oraz zniesienie obowiązku sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazywanych […]

Czytaj więcej

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Zdrowia w sprawie nowych regulacji prawnych w zakresie czasu pracy pracowników medycznych

Z początkiem lipca wejdą w życie zmiany w zakresie czasu pracy niektórych pracowników medycznych, zgodnie z którymi pracowników korzystających dotychczas ze skróconego czasu pracy (tj. radiologii, medycyny nuklearnej, radioterapii, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej i prosektoriów) zaczną obowiązywać „zwykłe” normy czasu pracy dotyczące pracowników podmiotów leczniczych.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozporządzeniem w sprawie warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Projektowane rozporządzenie ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie MZ z 28.6.2013 r.

Czytaj więcej

Wyższe i waloryzowane świadczenie pielęgnacyjne: ustawa trafiła do Prezydenta

W głosowaniu 24 kwietnia 2014 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawę podwyższającej świadczenie pielęgnacyjne. Poprawki dotyczyły mechanizmu corocznej waloryzacji świadczenia, którego nie przewidziano w wersji ustawy uchwalonej przez Sejm. Obecnie, ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Czytaj więcej

Coraz bliżej wejścia w życie przepisów o transgranicznej opiece zdrowotnej

Do Sejmu trafił projekt zmian w przepisach, korty umożliwi osobom ubezpieczonym zwrot kosztów leczenia we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych