Likwidacja godzin karcianych – już od następnego roku szkolnego?

W MEN trwają prace nad projektem nowelizacji Karty Nauczyciela. Jedna z planowanych zmian dotyczy rezygnacji z konieczności realizowania przez nauczycieli godzin karcianych. Zmiana miałaby wejść w życie od 1.9.2016 r.

Czytaj więcej

Zmiana postępowania dyscyplinarnego nauczycieli – w MEN trwają prace

Resort edukacji pracuje obecnie nad projektem nowelizacji Karty Nauczyciela. Jedna z planowanych zmian dotyczy zasad prowadzenia postępowania dyscyplinarnego nauczycieli. Postępowanie w nowym kształcie ma być bardziej efektywne, rzadziej też mają zdarzać się przypadki jego nieuzasadnionego przeciągania

Czytaj więcej

Rządowe założenia zmian w ustawie o działalności leczniczej

Doprecyzowanie zasad postępowania w razie zadłużenia szpitala, uregulowanie kwestii przekazywania zysku w szpitalach, w których Skarb Państwa, samorząd lub uczelnia medyczna ma ponad 50% udziałów oraz zmiana zasad kontroli szpitali – to najważniejsze zmiany przewidziane w przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia założeniach zmian w ustawie o działalności leczniczej.

Czytaj więcej

Zmiany w systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustawach

Zasadniczo od 12.12.2015 r. obowiązują zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy z 9.10.2015 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 1991). Część przepisów tej nowelizacji weszła w życie 12.12.2015 r., część od 1.1.2016 r., kolejne będą wprowadzane etapami do 2018 r. Oprócz zmian w ustawie z 28.4.2011 r. o […]

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela – likwidacja godzin karcianych i zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym

Resort edukacji rozpoczął prace nad największą od dłuższego czasu nowelizacją Karty Nauczyciela. Projektowane zmiany nie są co prawda tak rewolucyjne jak te, nad którymi pracował MEN we wrześniu 2013 r., jednak z punktu widzenia nauczycieli wprowadzą kilka istotnych nowości. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić likwidację tzw. godzin karcianych oraz długo oczekiwane zmiany w zasadach […]

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w 2016 r.

1.1.2016 r. weszło w życie rozporządzenia regulujące sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w 2016 r. Chociaż większość rozwiązań została oparta na dotychczas funkcjonujących rozwiązaniach, nowe rozporządzenie przewiduje także kilka nowości w porównaniu z poprzednim rokiem, w tym zwłaszcza w zakresie wydatków przeznaczanych na edukację domową.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

W ostatnim czasie zmieniły się przepisy dotyczące zasad dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Rozszerzeniu uległ katalog zadań, które mogą być finansowane z tego funduszu. Pociągnęło to za sobą konieczność zmiany odpowiednich przepisów wykonawczych

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty – 6-latki z powrotem w przedszkolach

27.12.2015 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o systemie oświaty mająca na celu przede wszystkim ponowne podwyższenie wieku rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego do poziomu 7 lat. Przy okazji jednak ustawa nowelizująca wprowadza szereg innych zmian, które zostały opisane poniżej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych