Przesunięcie terminów wykonania obowiązków sprawozdawczych w związku z epidemią koronawirusa

Od 31.3.2020 r. obowiązują przepisy specustawy dotyczące przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19, m.in. w zakresie przesunięcia terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych przewidzianych przepisami ustaw o rachunkowości i finansach publicznych.

Czytaj więcej

0113-KDIPT1-2.4012.133.2020.1.AM – Interpretacja indywidualna z dnia 03-04-2020

W zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Czytaj więcej

0113-KDIPT1-2.4012.134.2020.1.JS – Interpretacja indywidualna z dnia 03-04-2020

W zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania

Czytaj więcej

Zmiana KoronawirusU w związku z epidemią koronawirusa i jej wpływ na zamówienia publiczne

W Dzienniku Ustaw z 31.3.2020 r. została ogłoszona ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Czytaj więcej

Rozwiązania realizowane przez ZUS po ogłoszeniu Tarczy Antykryzysowej

1 kwietnia weszły regulacje składające się na tzw. Tarczę Antykryzysową mające na celu zmniejszenie skutków szerzącej się pandemii koronawirusa. Do wsparcia przedsiębiorców w zachowaniu miejsc pracy, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej mają także przyczynić się rozwiązania realizowane przez ZUS.

Czytaj więcej

Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący udzielania zamówień publicznych w związku z COVID-19

W dniu 1.4.2020 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE Komunikat Komisji „Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19” (2020/C 108 I/01), dalej: Wytyczne.

Czytaj więcej

Kara za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli

Prezes UODO nałożył 20 tys. zł. kary na Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach, związaną z branżą telemarketingową, za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. Dodatkowo właścicielowi spółki grozi za to odpowiedzialność karna.

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące udzielania teleporad oraz organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Z dniem 1.4.2020 r. weszła w życie ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ustawa zmienia przepisy systemu ochrony zdrowia w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące wypłacania środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych po 31.3.2020 r.

Z dniem 1.4.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzenie określa zmiany dotyczące wypłacania środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych po 31.3.2020 r.

Czytaj więcej

Doprecyzowanie przepisów dotyczących dotowania niepublicznych szkół w okresie epidemii koronawirusa

Kilka dni po wejściu w życie doszło do doprecyzowania przepisów określających zasady dotowania niepublicznych szkół w okresie epidemii koronawirusa. Zmiana weszła w życie z dniem 31.3.2020 r. z mocą od dnia 1.3.2020 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych