Dofinansowanie do wycieczki pracowniczej z ZFŚS a przychód dla uczestników wycieczki

W przypadku, gdy pracodawca dofinansuje wycieczkę pracowniczą ze środków ZFŚS, po stronie pracowników będących uczestników takiej wycieczki nie powstaje przychód ze stosunku pracy.

Czytaj więcej

Przesyłki w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Od 13.6.2020 r. obowiązuje rozporządzenie wydane w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Czytaj więcej

RODO w szkolnej ławce – czyli co szkoły muszą wiedzieć o naruszeniu ochrony danych

Wyjaśnieniu najczęstszych problemów związanych z naruszeniem ochrony danych w placówkach oświatowych poświęcony był wykład on-line pt. „RODO w szkolnej ławce – vademecum naruszeń”, zorganizowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych 9 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie instrukcji wypełniania sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej

Od 11.6.2020 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu dotyczącym m.in. sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. W instrukcji sporządzania tego sprawozdania dodano m.in. informacje związane z panującą epidemią COVID-19, a także związaną z nią pomocą kryzysową.

Czytaj więcej

Jest zgoda KE: 7 500 000 000 zł na dokapitalizowanie firm

Polski Fundusz Rozwoju uruchomi plan wsparcia kapitałowego dla MŚP oraz dużych firm w związku z pandemią COVID-19. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, to był ostatni element projektu pod wspólną nazwą Tarcza Finansowa PFR, który oczekiwał zgody Brukseli. Wsparcie dla polskich firm, objętych tym programem, będzie mogło być wypłacane już w czerwcu.

Czytaj więcej

Jest projekt prawa holdingowego

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego działająca przy Ministerstwie Aktywów Państwowych opracowała przepisy, które mają usprawnić zarządzanie grupami spółek. Podmioty zależne będą mogły podejmować niekorzystne dla siebie działania, jeśli ma to być z korzyścią dla całej grupy.

Czytaj więcej

Przesyłki w głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Od 13.6.2020 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Czytaj więcej

Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego. Zgoda rodzica na przetwarzanie danych zbędna

W przypadku prowadzenia przez szkoły dzienników lekcyjnych zgoda rodziców nie stanowi podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą do przetwarzania danych w dokumentacji szkolnej jest przepis prawa.

Czytaj więcej

Nadzór nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Od 12.6.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające zakres obowiązków organów ewidencyjnych w zapewnieniu Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) wykonania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Czytaj więcej

Można budować taras bez zezwolenia?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozstrzygnął, że inspektor nadzoru budowlanego może wstrzymać prace, jeśli taras jest wznoszony bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia (sygn. akt II SA/Rz 1373/19).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych