Elektroniczny zapis na akcje

Od 18.4.2020 r. obowiązują przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 wprowadzające zmiany także w Kodeksie spółek handlowych, które dotyczą m.in. elektronicznych zapisów na akcje.

Czytaj więcej

Wydłużenie terminów administracyjnych dla kierujących pojazdami

Ustawą z 9.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art.72) rozszerzono wsparcie wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej. W ramach tych zmian przedłużono m.in. terminy na realizację obowiązków nałożonych na obywateli w związku z posiadaniem lub kierowaniem pojazdami samochodowymi.

Czytaj więcej

Doręczenie pisma elektronicznego w postępowaniu administracyjnym

Od 18.4.2020 r. obowiązują przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, które dotyczą m.in. pism wydanych prze organ administracji publicznej w formie dokumentu elektronicznego.

Czytaj więcej

Rozporządzenie z dnia 19.4.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 19.4.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Czytaj więcej

Zestawienie zmian w podatkach wynikających z uzupełnienia tarczy antykryzysowej

Ustawa z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, została podpisana przez Prezydenta 17.4.2020 r. Ustawa ta uzupełnia dotychczas wprowadzone zmiany, w związku z występująca epidemią. Zostały wprowadzone kolejne udogodnienia m.in. w zakresie podatków. Ustawa, co do zasady, wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Od 15.4.2020 r. obowiązują nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej. Zmiany wynikają z rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.4.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Czytaj więcej

Wsparcie dla organizacji pozarządowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ustawą z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono również ułatwienia dla organizacji pozarządowych. Dotyczą one przede wszystkim możliwości ochrony miejsc pracy.

Czytaj więcej

Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla kolejnych grup podmiotów na podstawie przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0”

W związku z uchwaleniem tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0” dopuszczono możliwość objęcia zwolnieniem z podatku od nieruchomości za część 2020 roku kolejnych grup podmiotów.

Czytaj więcej

Odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd – na podstawie przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0”

Nowelizacja przepisów tzw. tarczy antykryzysowej wprowadza nowe rozwiązania w zakresie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Czytaj więcej

Nowe zasady ustalania terminu wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok – na podstawie przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0”

Nowelizacja przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 przedłużyła termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych