Strona w postępowaniu w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do magazynowania lub składowania w świetle orzeczenia WSA

Kto ma status strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do magazynowania i składowania – najnowsze orzeczenie WSA.

Czytaj więcej

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Jeżeli skarżąc decyzję strona postępowania składa również wniosek o wstrzymanie zaskarżonej decyzji, musi uzasadnić ten wniosek. Brak prawidłowego uzasadnienie uniemożliwi sądowi wstrzymanie wykonania decyzji.

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w liczbach – raport z Wielkiej Brytanii

Druga rocznica powstania RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych to dobry moment na podsumowanie ostatniego roku pod kątem statystyk związanych z bezpieczeństwem danych.

Czytaj więcej

Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych

Co roku w czerwcu ZUS rozpoczyna waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych, w tym waloryzacje kapitału początkowego. Środki rosną wtedy o określony procent.

Czytaj więcej

Dodatek solidarnościowy przyznawany w związku z negatywnymi konsekwencjami COVID-19 a dochód ustalany na potrzeby świadczeń opiekuńczych

Dnia 20.6.2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z 19.6.2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Celem tego dodatku jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19.

Czytaj więcej

Umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez gminę – kto jest płatnikiem podatku dochodowego?

Gmina, zawierając ze zleceniobiorcami umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Udostępnienie przez pracodawcę sali zabaw dla dzieci pracowników a powstanie przychodu ze stosunku pracy

Korzystanie z sali zabaw udostępnionej przez pracodawcę dla dzieci pracowników nie powoduje, że u pracowników powstanie przychód ze stosunku pracy. Nie ma w tym przypadku przypisania wartości świadczenia konkretnemu pracownikowi.

Czytaj więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Posłowie zaproponowali zmiany w związku z koniecznością uregulowania spraw zwrotów związanych z roszczeniami przedwojennych właścicieli, którzy utracili własność na rzecz państwa w wyniku wywłaszczenia na mocy dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. O szczegółach piszemy poniżej.

Czytaj więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zakłada zmiany w przepisach KPA w zakresie stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych.

Czytaj więcej

Dotacje celowe z budżetu gminy na instalację ogniw fotowoltaicznych a zwolnienie od podatku dochodowego

Jeżeli gmina przyzna dotację ze swojego budżetu na dofinansowanie instalacji ogniw fotowoltaicznych, beneficjent takiej dotacji skorzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych