Koronawirus: rząd zapowiada pomoc dla samorządów

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała m.in. uelastycznienie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, większy udział powiatów w dochodach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i zmiany w zamówieniach publicznych

Czytaj więcej

SKO musi merytorycznie ocenić decyzję organu pierwszej instancji – nie wystarczy powołanie się na wyrok TK

Rozpatrując odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji SKO ma obowiązek wnikliwego rozpatrzenia merytorycznej strony zagadnienia będącego przedmiotem takiej decyzji. Nie wystarczy powołać się na wyrok Trybunału konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisu, na którym oparł się organ pierwszej instancji.

Czytaj więcej

MF: Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie epidemii koronawirusa

Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowało informacje przydatne do sporządzania i badania sprawozdania finansowego. MF równocześnie zachęca do przesyłania zapytań związanych z korzystaniem z rozwiązań przewidzianych w pakiecie Tarczy antykryzysowej.

Czytaj więcej

Otwarcie żłobków i przedszkoli – wytyczne GIS

Od 6 maja mogą działać znowu placówki, sprawujące opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Przed ich otwarciem muszą jednak spełnić warunki, określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj więcej

Nieruchomości ‒ co nowego w judykaturze: postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Co jest przedmiotem badania w postępowaniu wszczętym na wniosek użytkownika wieczystego w sprawie zasadności aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego?

Czytaj więcej

Wniosek do Komisji Europejskiej na zerowy VAT

W związku z trudną sytuacją na rynku księgarskim spowodowaną epidemią Covid 19, Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej o umożliwienie wprowadzenia zerowej stawki VAT na książki drukowane na podstawie art. 395 dyrektywy 2006/112/WE.

Czytaj więcej

Czynny żal można złożyć elektronicznie

W związku epidemią Covid 19 wprowadzono zmiany w zakresie formy składania czynnego żalu za naruszenie przepisów podatkowych. Czynny żal można złożyć też w formie elektronicznej.

Czytaj więcej

Prawo geodezyjne: inwestorzy mają mieć lepiej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Po wejściu w życie przepisów ma zniknąć część ograniczeń w realizowaniu inwestycji.

Czytaj więcej

Sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

W sytuacji kiedy będzie dokonywany np. pomiar temperatury ciała danej osoby, czy też będą gromadzone dane dotyczące jej stanu zdrowia, a następnie informacje te będą utrwalane, przekazywane i gromadzone, wówczas będzie następowało przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych.

Czytaj więcej

Ceny referencyjne energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r.

19.5.2020 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające ceny referencyjne energii elektrycznej pochodzącej z odnawianych źródeł energii w 2020 r., a także przepisy dotyczące okresów wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych