Projekt Tarczy 4.0 – zmiany w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje zmiany w zasadach gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

Ministerstwo Rozwoju przygotowało założenia do projektu ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.

Czytaj więcej

Więcej kontroli PIP dopiero ustaniu epidemii

Państwowa Inspekcja Pracy zajmuje się teraz tylko najcięższymi naruszeniami praw pracowniczych. Inne sprawy zostały odłożone na później.

Czytaj więcej

Wsparcie finansowe dla małych firm

Dostępne są już środki finansowe na wsparcie małych firm. Bez konieczności przedstawiania faktur rozliczeniowych, biznesplanu ani zaświadczeń. Uproszczone procedury oraz obniżone do minimum oprocentowanie właśnie weszły w życie.

Czytaj więcej

Dostosowanie do obowiązujących standardów placówek dla bezdomnych – termin przedłużony tarczą 3.0

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. przedłuża termin przystosowania do wymaganych standardów ogrzewalni, noclegowni lub schronisk dla osób bezdomnych.

Czytaj więcej

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, także podmiotów mających tytuł prawny do zabytków

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. wprowadza możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zatrudnianych przez podmioty mające tytuł prawny do określonego zabytku.

Czytaj więcej

Organy administracji publicznej mogą realizować zadania z zakresu pomocy społecznej mimo obowiązujących ograniczeń

Od 16.5.2020 r. obowiązuje kolejne rozporządzenie w sprawie ograniczeń związanych z panującym stanem epidemii COVID-19.

Czytaj więcej

Odliczysz kawę, ale tylko dla pracowników

Wydatki na kupno kawy czy kanapek są kosztem uzyskania przychodów tylko, jeśli korzystają z nich osoby zatrudnione na umowie o pracę. Nie można odliczać wydatków na poczęstunek dla zleceniobiorców (Interpretacja indywidualna z 17.4.2020 r., 0111-KDIB1-3.4010.24.2020.1.IM).

Czytaj więcej

Nowe zasady zwolnienia ze składek ZUS

Weszły w życie nowe zasady wnioskowania o zwolnienie ze składek ZUS z powodu epidemii koronawirusa. Oprócz limitu przychodowego wprowadzony zostaje również limit dochodowy. Limit ten liczony będzie jednak inaczej niż wcześniej zapowiadano.

Czytaj więcej

Wzrasta liczba zablokowanych kont

Organy kontroli skarbowej chętnie korzystają z możliwości zablokowania konta firmowego. Ministerstwo Finansów podało dane w odpowiedzi na interpelację poselską.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych