Wzory deklaracji VAT dotyczących nowych środków transportu

Z 1.7.2020 r. wchodzą w życie nowe wzory deklaracji VAT dotyczące nowych środków transportu.

Czytaj więcej

Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach do 6 czerwca

Resort edukacji zdecydował się na przedłużenie zawieszenia zajęć w jednostkach oświaty do 6 czerwca. Przy okazji umożliwiono przywrócenie prowadzenia zajęć w klasach I-III szkół podstawowych w formie stacjonarnej, a także prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Czytaj więcej

„Odmrożenie” postępowań administracyjnych i sądowych wskutek wejścia w życie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

W piątek 15 maja 2020 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw tzw. tarcza antykryzysowa 3.0., czyli ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875). Na mocy tej ustawy wprowadzono zmiany do tzw. ustawy o koronawirusie, […]

Czytaj więcej

Posiadanie spółki zależnej w UE nie oznacza automatycznie istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności – wyrok TSUE w sprawie C-457/18

Przepisy art. 44 dyrektywy 2006/112/WE oraz art. 11 ust. 1 i art. 22 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 należy interpretować w ten sposób, że usługodawca nie może wywieść istnienia na terytorium państwa członkowskiego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej spółki z siedzibą w państwie trzecim z samego faktu, iż spółka ta posiada w […]

Czytaj więcej

Dochód z działalności gospodarczej organów łowieckich można przeznaczyć na zwalczanie epidemii

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. umożliwia przeznaczenie dochodów z działalności gospodarczej kół łowieckich na zwalczanie panującej epidemii.

Czytaj więcej

7 rozwiązań w sferze zatrudnienia z tarczy antykryzysowej 3.0

Od 16 maja 2020 r. kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę mogą być wyższe o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu. Od tego dnia zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca nie wymaga zmiany dokumentu legalizującego jego pracę w Polsce.

Czytaj więcej

Wynagrodzenia osób wykonujących pracę i poddanych obowiązkowej kwarantannie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, w noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadza zmiany do kilkunastu aktów prawnych w celu zapobiegania negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19, m.in. w zakresie wynagrodzenia pracowników i osób wykonujących pracę i poddanych obowiązkowej kwarantannie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, w noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w […]

Czytaj więcej

Wznowienie realizacji badań bezpośrednich u lekarzy orzeczników od 11 maja 2020 r.

Od 11 maja 2020 r. przywróciliśmy realizację badań bezpośrednich przez lekarzy orzekających w ZUS. Przywracanie badań bezpośrednich w ZUS będzie realizowane etapowo, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, w korelacji z regulacjami prawnymi i zaleceniami rządowymi.

Czytaj więcej

Stanowisko CNIL w kwestii systemów monitorujących zakażonych COVID-19

Francuski organ ds. ochrony danych osobowych wydał opinię dotyczącą projektu aktu normatywnego regulującego kwestie systemów informatycznych służących monitorowaniu osób zarażonych koronawirusem.

Czytaj więcej

MR: CEIDG – od miesiąca rośnie liczba aktywnych firm

Ministerstwo Rozwoju podaje, że z najnowszych danych z rejestru CEIDG, że od 12 kwietnia notujemy stopniowy wzrost liczby przedsiębiorstw, które wznawiają prowadzenie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych