Objaśnienie dotyczące wyboru formy opodatkowania

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe w sprawie wyboru formy opodatkowania.

Czytaj więcej

Wzór zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego

Od 1.11.2019 r. obowiązuje zmieniony wzór zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnych.

Czytaj więcej

Nowy wzór deklaracji VAT-14 dostosowany do zmian w pakiecie paliwowym

Dodany do ustawy o VAT przepis art. 103 ust. 5aa znacznie rozszerza zakres stosowania tzw. pakietu paliwowego, jeśli chodzi o liczbę towarów objętych tym specjalnym sposobem rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Spowodowało to konieczność wprowadzenia zmian we wzorze deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych […]

Czytaj więcej

Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa

Od 23.10.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników jednostek, w ramach gospodarowania nabytym lub powierzonym tym organom lub jednostkom mieniem Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Ponowne przedłużenie terminu złożenia CIT-8

Od 29.10.2019 r. obowiązuje rozporządzenie przedłużające ponownie termin złożenia zeznania CIT-8.

Czytaj więcej

Opłata za wydanie Wiążącej Interpretacji Stawkowej

Opłatę za wydanie Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) podatnicy w wysokości 40 zł wpłacają na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej. Możliwość wnioskowania o wydanie WIS i uiszczania z tego tytułu opłat obowiązuje do 1.11.2019 r.

Czytaj więcej

„Austriacki znany lekarz” a RODO

Na stronie internetowej austriackiego Urzędu ds. Ochrony Danych, który stanowi organ nadzorczy w rozumieniu Rozporządzenia 679/2016/UE pojawiła się informacja o decyzji w sprawie postępowania wobec osoby, która prowadziła platformę wyszukiwania oraz oceny lekarzy.

Czytaj więcej

Edycja 2019–2020 programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Z zamieszczonej na stronach rządowych informacji wynika, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020.

Czytaj więcej

Od 1 listopada obowiązują nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy wprowadza wzór deklaracji podatkowej mającej zastosowanie do preparatów smarowych. Zacznie obowiązywać od 1.11.2019 r.

Czytaj więcej

Informacje dotyczące Wykazu podatników VAT

Od 1.1.2020 r. wprowadzony zostanie obowiązek zapłaty kontrahentowi na rachunek wskazany w „Wykazie podatników VAT”. Od tej daty, jeśli podatnik, dokona zapłaty na rachunek spoza Wykazu, będzie podlegał negatywnym konsekwencjami w podatku dochodowym oraz z odpowiedzialności solidarnej w VAT.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych