Wysokość dotacji dla niepublicznej formy wychowania przedszkolnego

Rada gminy nie może ustalać wysokości dotacji dla niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (np. punktu przedszkolnego) w tej samej wysokości, która wynika z ustawy. Musi przestrzegać upoważnienia ustawowego. Może ustalić stawkę dotacji, ale jedynie w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych ‒ uchwała Kolegium RIO w Rzeszowie z 10.5.2022 r. (Nr XII/852/2022; […]

Czytaj więcej

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali z zasobu gminnego z zapisami dotyczącymi lokalu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych

Rada gminy w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących do zasobu gminnego nie może zaniechać ustalenia warunków dla lokalu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Przepisy OchrLokU wymagają, aby rada gminy przestrzegała zakresu ustawowego upoważnienia. Muszą zostać określone warunki lokalowe dla osób niepełnosprawnych ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z 26.4.2022 r. opubl. 6.5.2022 r. (Nr PNK.I.4130.53.2022; […]

Czytaj więcej

Okres świadczenia za pomoc dla obywateli Ukrainy będzie wydłużony o kolejne 60 dni

Państwo nadal będzie wspierać finansowo – za pośrednictwem gmin – osoby, które zobowiązują się zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom narodowości ukraińskiej

Czytaj więcej

Senat proponuje wprowadzenie zmian w finansowaniu przewozów dzieci niepełnosprawnych

Nowe zasady rozliczeń w zakresie kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych zmieniłyby dotychczasowe niekorzystne warunki refundacji dla rodziców tych dzieci. Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe może jednak spowodować zwiększenie wydatków z budżetów gmin, z których pokrywany byłby zwrot kosztów przewozu dzieci

Czytaj więcej

Wzrost nauczycielskich pensji od 1 maja br.

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP nowelizacją Karty Nauczyciela od 1.5.2022 r. do 31.12.2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zostało zwiększone o 4,4 proc. W konsekwencji szykuje się zmiana rozporządzenia płacowego dla nauczycieli. Nie będzie ona jednak dotyczyć wyłącznie wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Czytaj więcej

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wniosku o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia ma charakter dostosowawczy do nowelizacji specustawy. W karcie możliwe będzie podanie tylko numeru PESEL

Czytaj więcej

Zmiany z zakresu pomocy społecznej w nowelizacji specustawy dla uchodźców z Ukrainy

Z mocą od 24.2.2022 r. wprowadzono kolejną nowelizacja specustawy dotyczącej uchodźców z Ukrainy. Wśród zmian można wskazać m.in. wskazanie, że w sprawach świadczeń dla osób udzielających pomocy uchodźcom nie stosuje się przepisów o postępowaniu administracyjnym. Uproszczono też możliwość przygotowania do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka dla obywateli polskich, którzy zdecydują się […]

Czytaj więcej

Domowy punkt wychowania przedszkolnego z dotacją z budżetu gminy w związku z zapewnieniem wychowania przedszkolnego dla dzieci narodowości ukraińskiej

Projekt nowelizacji specustawy – tj. ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje uproszczenia w systemie edukacji przedszkolnej wraz z dotowaniem z budżetu samorządowego.

Czytaj więcej

Kolonie i półkolonie dla uczniów narodowości ukraińskiej organizowane przez samorząd ‒ finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

Projekt nowelizacji specustawy – tj. ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje organizację wypoczynku feryjnego finansowanego z budżetu państwa.

Czytaj więcej

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury „Laboratorium przyszłości” szansą dla szkół publicznych i niepublicznych

Zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły zyskają możliwość ubiegania się o specjalne środki na wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów oraz innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności