Zasiłek opiekuńczy a działalność gospodarcza

Przedsiębiorcy, któremu zachoruje dziecko lub żona, ZUS wypłaci zasiłek opiekuńczy. Taki sam zasiłek przysługuje w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły czy przedszkola. Ponadto, w czasie sprawowania opieki nad członkiem rodziny, przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS.

Czytaj więcej

Prowadzenie przez szkoły podstawowe zajęć w okresie epidemii a możliwość uzyskiwania oświadczeń o stanie zdrowia – analiza przepisów RODO

Rozpoczęcie prowadzenia zajęć dla klas I–III w szkołach podstawowych, a także prowadzenie dobrowolnych konsultacji dla uczniów wiążę się z koniecznością zapewnienia uczniom przez szkołę bezpieczeństwa. Z tego względu wiele szkół zaczęło uzależniać możliwość udziału lub wstępu do szkoły od składania przez rodziców uczniów oraz pracowników i osób trzecich różnego rodzaju oświadczeń – dotyczących m.in. stanu […]

Czytaj więcej

Ubezpieczenie zdrowotne: brak obowiązku informacyjnego przy zgłaszaniu członków rodziny pracownika

Ponieważ pozyskiwanie danych członków rodziny pracownika zgłaszanych przez pracodawcę do ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zapewniają odpowiednią ochronę ich praw, pracodawca może skorzystać zezwolnienia z dopełniania wobec nich obowiązku informacyjnego.

Czytaj więcej

Termin publikacji sprawozdania organizacji pożytku publicznego przesunięty do połowy października

Do połowy października 2020 r. przesunięto termin opublikowania sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP. Przedłużenie tego terminu wynika z realizacji przepisów antykryzysowych.

Czytaj więcej

Projekt Tarczy 4.0 – zmiany w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje zmiany w zasadach gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Projekt Tarczy 4.0 – zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym

W dniu 22.5.2020 do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zmienia również przepisy geodezyjno-kartograficzne.

Czytaj więcej

Dostosowanie do obowiązujących standardów placówek dla bezdomnych – termin przedłużony tarczą 3.0

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. przedłuża termin przystosowania do wymaganych standardów ogrzewalni, noclegowni lub schronisk dla osób bezdomnych.

Czytaj więcej

Organy administracji publicznej mogą realizować zadania z zakresu pomocy społecznej mimo obowiązujących ograniczeń

Od 16.5.2020 r. obowiązuje kolejne rozporządzenie w sprawie ograniczeń związanych z panującym stanem epidemii COVID-19.

Czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna także dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – i inne zmiany w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w tarczy 3.0

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. dotyczy zmian w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Czytaj więcej

Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach do 6 czerwca

Resort edukacji zdecydował się na przedłużenie zawieszenia zajęć w jednostkach oświaty do 6 czerwca. Przy okazji umożliwiono przywrócenie prowadzenia zajęć w klasach I-III szkół podstawowych w formie stacjonarnej, a także prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych