Trwają prace nad zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla JST z przeznaczeniem na dodatkowe nauczanie

Na stronach sejmowych ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wskazany projekt przewiduje wprowadzenie tylko jednej regulacji prawnej, ale za to istotnej z punktu widzenia samorządów i wykonywanych przez nie zadań z zakresu edukacji

Czytaj więcej

1 kwietnia 2021 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie wsparcia budowlanych inwestycji samorządowych

W dniu 1.4.2021 r. weszło w życie rozporządzenie z 25.3.2021 r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 595). Przewidziane w nim rozwiązania mogą wesprzeć gminy […]

Czytaj więcej

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Ruszył program wsparcia organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową oraz poprawą sytuacji na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej

Dotacja dla JST na podręczniki – nowe terminy na wnioski w 2021 r.

W Dzienniku Ustaw RP (Dz.U. z 2021 r. poz. 577) ukazało się rozporządzenie z 24.3.2021 r. Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. Rozporządzenie to weszło w życie 1.4.2021 r.

Czytaj więcej

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w przedszkolach – co najmniej do 11.4.2021 r.

Od 29.3.2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie regulujące zasady funkcjonowania jednostek oświaty w okresie epidemii. Chociaż jest to całkiem nowy akt prawny, od poprzednio obowiązującego różni się głównie istnieniem ograniczeń w prowadzeniu stacjonarnych zajęć w przedszkolach oraz przy realizowaniu praktycznej nauki zawodu.

Czytaj więcej

Wyższe dodatki dla pracowników socjalnych i zmiany w odpłatności za korzystanie z pomocy społecznej – zmiany ustawy o pomocy społecznej

Dnia 17.3.2021 r. sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Planowane są zmiany dotyczące pracowników socjalnych, zniesienie odpłatności za korzystanie z niektórych usług, zmiany co do sposobu ustalanie wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Planuje się też podwyższenie kary za prowadzenie nielegalnej placówki.

Czytaj więcej

Wzór informacji i sprawozdania dotyczących marnowania żywności – do 31.3.2021 r. organizacje pozarządowe muszą przekazać dokumenty

Od 18.3.2021 r. obowiązują wzory: informacji o wykorzystaniu środków pochodzących z opłaty za marnowanie żywności oraz sprawozdania o sposobie zagospodarowania otrzymanej żywności. Obowiązek składania tych dokumentów przewidują przepisy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Czytaj więcej

Wpływ planowanego wzrostu wysokości dodatku dla pracowników socjalnych pracujących w terenie na wydatki JST

Do Senatu trafiła właśnie uchwalona przez Sejm ustawa z 17.3.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społeczne (druk nr 348). Ustawa ta wprowadza wiele różnych nowych rozwiązań organizacyjnych dotyczących szeroko pojętej pomocy społecznej, które będą skutkowały w sferze działalności jednostek organizacyjnych samorządu.

Czytaj więcej

Świadczenia przysługujące rodzinie zastępczej oraz pomoc dla osoby usamodzielnianej – zmiany od 1 czerwca 2021 r.

Opublikowano nowe kwoty świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.

Czytaj więcej

Zmiany terminu szczepień osób, które przeszły COVID-19 oraz kolejności szczepień w etapie pierwszym

Z dniem 11.3.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 10.3.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 436). Rozporządzenie wprowadza zmiany co do terminu szczepień osób, które przeszły COVID-19 oraz co do kolejności szczepień w etapie pierwszym.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności