Upał w pracy. Jak temu zaradzić?

Ostatnio pojawiły wyjątkowo upalne dni. Skok temperatury może sprawić, że wydajność w pracy może zmaleć. Co zrobić, aby temu zapobiec? Jakie w związku z tym dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcach? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w przepisach prawa pracy.

Czytaj więcej

Wsparcie rehabilitacji społeczno-zawodowej w walce z COVID-19

Dnia 7.8.2020 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisana została umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Głównym celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON.

Czytaj więcej

Kara upomnienia za przetwarzanie danych uczniów

Prezes UODO nałożył karę upomnienia za przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osobowych uczniów przez szkołę w związku z przeprowadzeniem wśród nich w roku szkolnym 2019/2020 wywiadów pod nazwą „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”. Badania ankietowe dotyczyły ich sytuacji osobistej.

Czytaj więcej

MF: Już 900 mln zł dla OPP. Kolejny rekord pobity

Jak informuje Ministerstwo Finansów w 2020 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP) już blisko 900 mln zł. To o 25 mln zł więcej niż rok wcześniej i kolejny rekord w ramach wspierania OPP 1% z deklaracji PIT.

Czytaj więcej

Bon turystyczny zachęca do założenia profilu w ZUS

Jednego dnia na Platformie Usług Elektronicznych ZUS zarejestrowało się 100 tysięcy użytkowników – wszystko dzięki bonowi turystycznemu.

Czytaj więcej

Informacje przekazywane przez dłużników do organu egzekucyjnego

Od 30.7.2020 r. obowiązuje rozporządzenie, które określa szczegółowy zakres informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia środków pieniężnych przekazanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności, a także sposób przekazywania organowi egzekucyjnemu informacji.

Czytaj więcej

USA: Ograniczenie wykorzystywania technologii rozpoznawania twarzy

Dane biometryczne pracowników oraz konsumentów nie będą mogły zostać wykorzystane przez prywatne firmy bez wyraźnej zgody osób, których dotyczą.

Czytaj więcej

Adnotacja w sprawie zbiegu oraz dokonywanie doręczeń elektronicznych między organami egzekucyjnymi

Od 30.7.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające szczegółowy zakres danych zawartych w adnotacji w sprawie zbiegu oraz sposób jej sporządzania, a także sposób dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym.

Czytaj więcej

Funkcjonowanie szkół od 1.9.2020 r. – nowe wytyczne GIS

5 sierpnia 2020 r. zostały przedstawione wytyczne GIS dla szkół i placówek oświatowych, które będą miały zastosowanie od 1.9.2020 r. Jednocześnie planowane są zmiany w prawie pozwalające na elastyczną zmianę organizacji funkcjonowania szkoły w przypadku stwierdzenia zakażeń koronawirusem.

Czytaj więcej

Organ upoważniony do przekazywania 1% PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego

Od 31.7.2020 r. obowiązuje rozporządzenie wskazujące organ upoważniony do przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz OPP.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych