Zwiększenie środków na realizację Karty Dużej Rodziny

Dnia 23.10.2019 r. wchodzi w życie większość przepisów nowelizacji wprowadzającej m.in. zwiększenie środków na realizację większości zadań przewidzianych w ramach Karty Dużej rodziny, a także zmianę zasad ustalania wysokości odpisów na ZFŚS w 2019 r.

Czytaj więcej

Realizowanie usług społecznych przez centra usług społecznych

Dnia 1.1.2020 r. wchodzą z życie przepisy ustawy określającej zasady: przyjmowania przez gminę programów usług społecznych, tworzenia, zadania, organizację oraz zasady działania centrum usług społecznych, a także realizowania programów usług społecznych przez centrum.

Czytaj więcej

Od 11.9.2019 r. uzyskanie dyplomu zawodowego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje według nowych zasad

11 września 2019 r. weszło wżycie opublikowane dzień wcześniej w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1731 rozporządzenie MEN z 30.8.2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie dotyczące rekrutacji do szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw z 11.9.2019 r. pod pozycją 1737 opublikowano rozporządzenie MEN z 21.8.2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, które z dniem 1.1.2020 r. zastąpi rozporządzenie MEN z 16.3.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek […]

Czytaj więcej

Zmiana w nowym rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

19 września 2019 r. doszło do zmiany obowiązującego od 6.9.2019 r. rozporządzenia MEN z 27.8.2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.).

Czytaj więcej

Nowa ustawa dotycząca sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami

12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12.4.2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078). Jej zadaniem jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu miejsce ich zamieszkania i typ szkoły.

Czytaj więcej

Nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019

W związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli wprowadzone zostało rozwiązanie przejściowe dotyczące sporządzania sprawozdania za 2019 r.

Czytaj więcej

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w przepisach dotyczących rehabilitacji niepełnosprawnych

Dnia 20.9.2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w przepisach dotyczących rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych i funduszu solidarnościowego.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie sądowej kontroli domów pomocy społecznej

Dnia 4.10.2019 r. wchodzi w życie zmiana przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która dotyczy kontroli domów pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące osób przebywających w placówkach pomocy społecznej

Dnia 4.10.2019 r. wchodzi w życie część zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej, które dotyczą m.in. pobytu osób w placówkach pomocy społecznej. Część nowych przepisów wejdzie w życie 1.1.2020 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych