Orzeczenia o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa

W związku ze stanem epidemii, aktualnie lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji. Taki stan reguluje podpisane rozporządzenie MRPiPS z 26.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej

Zmiana przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek oświaty w okresie epidemii

25 marca 2020 r. zmienione zostały przepisy regulujące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania, spowodowanego zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nowe regulacje mają w jeszcze większym stopniu przygotować system oświaty do pracy w okresie epidemii.

Czytaj więcej

Dotowanie niepublicznych jednostek oświaty w okresie zawieszenia zajęć

Resort edukacji wydał komunikat, w którym zwrócił uwagę, że w okresie zawieszenia zajęć, ustalanie wysokości oraz przekazywanie z budżetów gmin i powiatów dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty powinno, co do zasady odbywać się na dotychczasowych zasadach

Czytaj więcej

Obniżenie minimalnej sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych

W związku z koronawirusem i jego szczególnym wpływem na branżę turystyczną przedstawiono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Czytaj więcej

Informacja o pacjencie w dobie epidemii

Wiele podmiotów leczniczych staje w obliczu epidemii choroby COVID-19 z większą niż zazwyczaj potrzebą informowania bliskich pacjentów o stanie ich zdrowia. Należy pamiętać, że wyjątkowa sytuacja w jakiej znalazła się służba zdrowia, nie wyłączyła stosowania generalnych zasad, wynikających zwłaszcza z ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Czytaj więcej

Nowe przepisy określające funkcjonowanie jednostek oświaty w czasie epidemii koronawirusa

Z dniem 25.3.2020 r. zaczną obowiązywać przepisy pozwalające na prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z trwającą epidemią koronawirusa

Czytaj więcej

Zmiana przepisów w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty

Z dniem 20.3.2020 r. wprowadzono zmianę w przepisach dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem epidemii tzw. koronawirusa. Głównym celem zmian jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty do 10.4.2020 r.

Czytaj więcej

Komunikat MC: Rodzina jest najważniejsza – narodziny dziecka zgłaszajcie online

Mimo ograniczeń, w wielu miejscach życie toczy się takim samym trybem jak dotąd. Każdego dnia na świat przychodzą dzieci, których narodzenie trzeba zgłosić. Rodzicu, nie musisz w tej sprawie wybierać się do urzędu – zostań w domu, zrób to online.

Czytaj więcej

Wypłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego a podatek dochodowy

Wypłacone przez gminę odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego jest przychodem z innych źródeł dla osoby, która je otrzymała i nie korzysta ze zwolnienia od podatku

Czytaj więcej

Realizacja i rozliczanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej w związku z COVID-19

Centrala NFZ wydała komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazując na możliwość wykorzystania systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych