Ograniczenie w funkcjonowaniu szkół położonych w żółtej i czerwonej strefie

Począwszy od 19.10.2020 r. zmianie uległ sposób funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w okresie epidemii. Wyjątki dotyczą m.in. szkół specjalnych, internatów, szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Czytaj więcej

Świadczenia wyrównawcze dla osób represjonowanych

Od 15.10.2020 r. można już składać wnioski o wypłatę świadczenia wyrównawczego. Świadczenie przysługuje osobom mającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego

W dniu 14.10.2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 17.9.2020 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Ustawa wprowadza zmiany dotyczące organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego.

Czytaj więcej

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Znana jest już wysokość tzw. dochodu z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Czytaj więcej

Wkrótce mijają terminy na wnioskowanie o zwiększenie subwencji oświatowej

Z opublikowanych przez MEN „Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020” wynika, że w październiku miną ostatnie terminy, w których można wnioskować o zwiększenie subwencji oświatowej

Czytaj więcej

Ministerstwo Rozwoju robi podsumowanie: tarczy antykryzysowa, mały ZUS Plus, bon turystyczny

Odchodząca minister Jadwiga Emilewicz podsumowała swoje działania w resorcie rozwoju, m.in. związane z ratowaniem polskich firm dotkniętych kryzysem na skutek epidemii koronawirusa i poinformowała o nowych planach. Trwają mocno zaawansowane prace m.in. nad ulgą na robotyzację czy fundacją rodzinną.

Czytaj więcej

Nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, które ma zacząć obowiązywać od 20.2.2021 r.

Czytaj więcej

Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w zakresie działalności gospodarczej

Od 25.9.2020 r. obowiązują przepisy określające tryb postępowania w sprawach dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Określono też wzór wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki.

Czytaj więcej

Świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych na 2020 r. – program rządowy

Dnia 24.9.2020 r. weszła w życie uchwała Rady Ministrów w sprawie programu rządowego pn. „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020”. Przy czym perspektywę programu zakreślono do 2030 r.

Czytaj więcej

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021

To już ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dofinansowanie na usługi opieki wytchnieniowej. W edycji 2020-2021 organizacje pozarządowe mogą je składać tylko do 30 września br.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych