Dodatki mieszkaniowe i energetyczne nie podlegają egzekucji

Dnia 19.1.2021 r. wchodzą w życie przepisy wyłączające z egzekucji administracyjnej i z egzekucji sądowej dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.

Czytaj więcej

Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą

Od 1.1.2021 r. obowiązują przepisy dotyczące uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą. Zmiany dotyczą nauczycieli języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, którzy pracują w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub uczą tych przedmiotów w innych formach nauczania prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą

Czytaj więcej

Zakres informacji we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji

20.2.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie o szczegółowym zakresie informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej

Program Senior+ na lata 2021–2025

Od 12.1.2021 r. obowiązuje uchwała ustanawiająca wieloletni program „Senior+” na lata 2021–2025.

Czytaj więcej

Zmieniono „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Opublikowano zmianę uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Czytaj więcej

Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Od 8.1.2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające wzory szeregu dokumentów stosowanych w egzekucji administracyjnej, przy czym przewidziano różne terminy stosowania niektórych wzorów dokumentów egzekucyjnych.

Czytaj więcej

Dłuższe terminy składania wniosków do programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Samorządy mają więcej czasu na składania wniosków do przyszłorocznej edycji programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”oraz „Opieka wytchnieniowa”.

Czytaj więcej

Zmiana zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2021 r.

21.12.2020 r. opublikowane zostały nowe przepisy, które będą stanowić podstawę do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 r. na podstawie specjalnie w tym celu przygotowanych wymagań egzaminacyjnych. Rozwiązanie to ma stanowić odpowiedź na konieczność przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w okresie trwającej epidemii. Rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie 22.12.2020 r.

Czytaj więcej

Kwalifikacja rynkowa „Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami” włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Kolejną kwalifikację rynkową włączono do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (dalej: ZSK).

Czytaj więcej

Nadzór i kontrola w pomocy społecznej – ważne zmiany!

Dnia 2.1.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające m.in. organizację i tryb przeprowadzania kontroli i sprawowania nadzoru w pomocy społecznej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności