Stanowisko RIO w zakresie zasad wnoszenia opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ostatnim czasie pojawiały się wątpliwości dotyczące sposobu wnoszenia płatności przez osoby fizyczne za specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kontekście uiszczania opłat za te usługi na konto ośrodka pomocy społecznej lub na konto gminy. Niektóre urzędy wojewódzkie kwestionują bowiem wnoszenie tego typu opłat na konta ośrodków pomocy społecznej

Czytaj więcej

Zmiany w nadzorze pedagogicznym weszły w życie

Z dniem 4.9.2021 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących sprawowania nadzoru pedagogicznego. W ich rezultacie usunięte zostały dwie formy sprawowania – ewaluacja i monitorowanie. Poszerzony został natomiast zakres kontroli sprawowanej przez organy nadzoru pedagogicznego i dyrektorów jednostek oświaty

Czytaj więcej

Organizacja szczepień w szkołach – z punktu widzenia RODO

Dnia 17 sierpnia 2021 do placówek oświaty w całej Polsce przyszedł List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia. W samym liście całkowicie pominięto kwestie związane z ochroną danych osobowych. Poniższy artykuł omawia najważniejsze kwestie związane z tym […]

Czytaj więcej

Nowe progi kwot w świadczeniach rodzinnych od 1.11.2021 r.

W Dzienniku Urzędowym RP w dniu 13.8.2021 r. pod poz. 1481 ukazało się rozporządzenie z 13.8.2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Czytaj więcej

Pracodawcy będą mogli wysłać na bezpłatny urlop niezaszczepiona osobę. Regulacja w przygotowaniu przez resort zdrowia

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiły się założenia do ustawy nowelizującej ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące nadania pracodawcom uprawnień związanych z możliwością weryfikacji, którzy pracownicy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. Patrząc na kalendarz […]

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych

Od 14.8.2021 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych dotyczące obowiązujących od 1.11.2021 r. wysokości dochodu stanowiącego podstawę ubiegania się o zasiłki: rodzinny i specjalny opiekuńczy, a także wysokości świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna.

Czytaj więcej

Błędne zapisy uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Rada gminy określając wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może wprowadzić wymogu podania danych tzw. Karty Dużej Rodziny czy przedłożenia tej Karty.

Czytaj więcej

Dotacja dla JST na realizację programu zdrowotnego leczenia niepłodności a konieczność zastosowania właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu pojawiła się ciekawa uchwała tej Izby z 28.7.2021 r. (Nr 19/1189/2021) odnośnie wadliwego stosowania klasyfikacji budżetowej. Rada gminy zmieniając uchwałę budżetową dokonała różnych zmian w sferze wydatkowej budżetu. Wśród tych zmian była również pozycja dotycząca dotacji ujętej w dziale 851, rozdziale 85149 i w paragrafie 2330. Chodziło […]

Czytaj więcej

Można czasowo umieszczać cudzoziemców w mniejszych zbiorowych pokojach lub celach

Od 13.8.2021 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym na czas do 12 miesięcy można umieszczać cudzoziemców w zbiorowych pokojach lub celach mieszkalnych o powierzchni mniejszej od 4 m2, ale nie mniejszej niż 2 m2.

Czytaj więcej

Informacja o szczepieniu pracownika przeciwko COVID-19 jawna dla pracodawcy. Projekt ustawy gotowy

Z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia wynika, że jest już gotowy projekt ustawy dzięki któremu pracodawcy będą mogli zweryfikować, którzy pracownicy zaszczepili się przeciwko COVID-19. Projekt powinien być procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które jest zaplanowane na połowę września. To oznacza, że w październiku tego rodzaju uprawnienie otrzymać powinni pracodawcy w Polsce. Warto podkreślić, że o takie […]

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności