Treści wspierające funkcjonowanie organizacji w trakcie pandemii

Sytuacja związana z epidemią wpływa na różne sfery życia, w tym na funkcjonowanie instytucji państwowych oraz pracę osób w nich zatrudnionych. Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało publikacje, które są pomocne we wdrażaniu przepisów Tarczy antykryzysowej dostosowujących działanie jednostek samorządu terytorialnego do funkcjonowania w stanie epidemii z uwzględnieniem skorzystania z pakietu pomocowego. Przedstawiamy rozwiązania z zakresu prawa pracy, […]

Czytaj więcej

Praktycznie o ochronie danych osobowych

Publikacja systematyzuje wiedzę i wskazuje, jak należy interpretować określone wymogi RODO dzięki odniesieniu się do praktyki i uwzględnieniu wytycznych Grupy Roboczej Art. 29. Wskazuje, jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku. Najważniejsze atuty książki to m.in.: praktycznie podejście do analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania, precyzyjne opisanie zadań inspektora ochrony danych i znaczenia takiej […]

Czytaj więcej

Prawo ochrony środowiska. Komentarz 2019, wyd. 3

Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe i wyczerpujące omówienie zagadnień z przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu jest również praktyczny. W wyczerpujący sposób pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: ochrony jakości i ograniczeń w korzystaniu ze środowiska, pozwoleń na wprowadzanie […]

Czytaj więcej

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

Publikacja powstała jako przewodnik dla osób pełniących funkcję radnego. Jej celem jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących działania samorządu terytorialnego, z którymi osoby sprawujące funkcje publiczne będą spotykały się podczas całego okresu wykonywania swojego mandatu. W wydaniu opisujemy wszystkie najważniejsze aspekty pracy radnego, poczynając od kwestii objęcia mandatu i określenia praw i obowiązków radnego, a także […]

Czytaj więcej

Praktycznie o podatkach

Komentarz stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu ogólnego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających, a także zobowiązań podatkowych. Kompleksowe opracowanie ułatwi rozumienie zawiłych kwestii prawa podatkowego, w tym istoty konkretnych regulacji oraz zmian dotyczących wątpliwości interpretacyjnych. Publikacja pozwoli odkryć istotę organów podatkowych oraz ustalić powiązania wewnętrzne przepisów OrdPU i jej relacji do innych […]

Czytaj więcej

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych

Do 30.3.2019 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2018 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją. W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem […]

Czytaj więcej

Prawo farmaceutyczne. Komentarz

Kolejne wydanie komentarza do ustawy– Prawo farmaceutyczne zawiera szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu prawa farmaceutycznego oraz przykłady wyjaśniające poszczególne rozwiązania i mechanizmy. Wyjaśniono kompleksowo m.in.: zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, w szczególności z uwzględnieniem wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania, zasady nadzoru organów nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, warunki prowadzenia […]

Czytaj więcej

Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz

Zagadnienia poruszone w publikacji stają się wyjątkowo aktualne wobec problematyki implementacji postanowień dyrektywy o handlu elektronicznym, a także nowych rozwiązań prawnych przygotowywanych w związku z tworzeniem jednolitego rynku cyfrowego. W tym kontekście publikacja może być pomocna w zrozumieniu zasad funkcjonowania rynku usług świadczonych elektronicznie. Celem komentarza jest poszerzenie wiedzy czytelników związanej z funkcjonowaniem Internetu oraz […]

Czytaj więcej

Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

Publikacja omawia zadania i kompetencje sekretarza w JST, w tym wymagania i ograniczenia formalno-prawne w jego w pracy. Zbiór niezbędnych zagadnień dotyczących m.in. czasu pracy sekretarza, dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, uprawnień urlopowych, zasad organizowania służby przygotowawczej oraz zasad dokonywania ocen okresowych pracowników. Zawiera ponad 80 wzorów dokumentów z zakresu zarządzania personelem w urzędzie, ochrony danych […]

Czytaj więcej

Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Publikacja stanowi omówienie przepisów ustawy o związkach zawodowych. W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, które zaczną obowiązywać z dniem 1.1.2019 r.   W publikacji omówiono zagadnienia związane z: tworzeniem związków zawodowych, uprawnieniami związków zawodowych, reprezentatywną organizacją związkową, zakładową organizacja związkową, odpowiedzialnością […]

Czytaj więcej
12
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności