Okna można zamurować pustakami szklanymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że inwestor mógł użyć dowolnych materiałów budowlanych, żeby wypełnić nałożony przez nadzór budowlany obowiązek (wyr. II SA/Gd 460/19).

Czytaj więcej

Kontrole znowu z pełną mocą

Inspektorzy wrócili od 22 czerwca do wykonywania swoich zadań w pełnym zakresie. Taką decyzję podjął Główny Inspektor Pracy.

Czytaj więcej

Zniszczenie budynku nie powoduje wygaśnięcia użytkowania wieczystego

W uchwale z 13.3.2020 r. (III CZP 65/19) Sąd Najwyższy przyjął, że zniszczenie budynku nie powoduje wygaśnięcia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu, który znajdował się w tym budynku.Uchwała jest wynikiem rozstrzygnięcia pytania prawnego skierowanego przez Sąd Okręgowy (działający jako Sąd II instancji) o następującej treści: Czy zniszczenie całego […]

Czytaj więcej

Ochrona poszkodowanych konsumentów przez lichwiarskie pożyczki wprowadzona w przepisach o COVID-19

W nowelizacji ustawy z 2 marca 2020 r. o COVID-19 wprowadzono również nowelizację kodeksu cywilnego, która ma ograniczyć nadużycia lichwiarskie w zakresie udzielania pożyczek (tzw. „chwilówek”) w wyniku których dłużnik często traci swój majątek wskutek niespłacenia w terminie stosunkowo niskiej kwoty pożyczki.

Czytaj więcej

15 rozwiązań w sferze zatrudnienia z tarczy antykryzysowej 4.0

Co zawiera nowa odsłona tarczy? Przymusowe wykorzystywanie zaległych urlopów. Zawieszenie obowiązków związanych z funduszem socjalnym. Ograniczenie świadczeń wypłacanych osobom, które tracą zatrudnienie. To tyko niektóre rozwiązania.

Czytaj więcej

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne

Obywatel może zakwestionować ważność decyzji administracyjnej udzielającej zezwolenia na realizację budowy drogi, powołując się na okoliczności, że nie zostały spełnione wymogi unijnego prawa, jeżeli to naruszenie dotyczy go bezpośrednio.

Czytaj więcej

Darowizna pieniędzy na zakup komputerów nie rodzi skutków VAT dla obdarowanego

Gmina otrzyma darowiznę od spółki prawa handlowego w kwocie 30 000 zł na zakup komputerów na cele oświatowe. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Czy darowizna będzie miała wpływ na VAT?

Czytaj więcej

Określenie podstawy opodatkowania otrzymanego dofinansowania

Ustalenie kwoty VAT należnego od otrzymanego dofinansowania należy skalkulować metodą „w stu” – potraktować dotację jako kwotę brutto.

Czytaj więcej

EROD o aplikacjach służących do ustalania kontaktów zakaźnych

Podczas 32. posiedzenia plenarnego, Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła oświadczenie w sprawie interoperacyjności aplikacji do ustalania kontaktów zakaźnych.

Czytaj więcej

Organ wyznaczony do prowadzenia systemu teleinformatycznego przekazującego naczelnikowi urzędu skarbowego dokumenty egzekucyjne

30.7.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie wyznaczające organ właściwy do prowadzenia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych lub wymaganych informacji.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności