IBPBI/1/415-292/10/AP – Interpretacja indywidualna z dnia 09-06-2010

Skutki podatkowe zbycia gruntu wniesionego w formie aportu do spółki komandytowej oraz wybudowanego na tym gruncie budynku

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

IBPP1/443-72/10/LSz – Interpretacja indywidualna z dnia 29-04-2010

Interpretacja indywidualna z dnia 29-04-2010

Czytaj więcej

IPPP1/443-1096/09-4/IG – Interpretacja indywidualna z dnia 09-02-2010

Interpretacja indywidualna z dnia 09-02-2010

Czytaj więcej

IPPP1/443-1249/09-2/AP – Interpretacja indywidualna z dnia 09-02-2010

Czy otrzymana dotacja stanowi podstawę opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

Czytaj więcej

IPPP1/443-1169/09-4/AP – Interpretacja indywidualna z dnia 09-02-2010

Czy z faktury na zakup ww. samochodu Wnioskodawca może odliczyć 100% podatku VAT, oraz czy będzie mógł odliczać podatek VAT od paliwa zakupywanego do tego samochodu?

Czytaj więcej

IPPP3/443-1042/09-4/KB – Interpretacja indywidualna z dnia 09-02-2010

Interpretacja indywidualna z dnia 09-02-2010

Czytaj więcej

IPPB5/423-717/09-2/PS – Interpretacja indywidualna z dnia 09-02-2010

Interpretacja indywidualna z dnia 09-02-2010

Czytaj więcej

ITPB1/415/863a/09/AD – Interpretacja indywidualna z dnia 09-02-2010

Czy wniesienie do spółki jawnej aportu nie skutkuje powstaniem przychodu u udziałowców na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych