Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii sprzedawanej w drodze aukcji w 2021 r.

12.1.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające maksymalne ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii sprzedawanej w drodze aukcji w 2021 r.

Czytaj więcej

Wyrok TK stwierdzający niezgodność wysokości opłaty od skargi na orzeczenie KIO

W Dzienniku Ustaw z 8.12.2020 r. poz. 2186 ogłoszono wyrok TK z 2.12.2020 r., SK 9/17. Jest on wynikiem skargi kon­stytucyjnej spółki Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” sp. z o.o. o zbadanie zgodności art. 34 ust. 1 KSCU w zakresie, w jakim wprowadza wymóg uiszczenia opłaty sądowej od skargi na orzeczenie KIO w wyso­kości, która może uniemożliwić […]

Czytaj więcej

Czas pracy i dni wolne od pracy w 2021 roku

Koniec roku, to moment, w którym planujemy działania na przyszły w oparciu o czas pracy. Co wnika z kalendarza?

Czytaj więcej

Wskazano organ KAS do wykonywania zadań dotyczących schematów podatkowych

Od 29.12.2020 r. obowiązuje rozporządzenie wskazujące organ KAS, który będzie zajmował się realizacją zadań związanych z informacjami na temat schematów podatkowych.

Czytaj więcej

Można złożyć wniosek o odroczenie zakupu kasy online

Od 1.1.2021 r. kolejna grupa podatników jest zobowiązana korzystać z kas fiskalnych online. Dotyczy to m.in. podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem przez stacjonarne placówki. W związku z epidemią branże gastronomiczna i restauracyjna przeżywają szczególne trudności. Pojawiła się więc możliwość złożenia wniosku o przedłużenie terminu na zakup kasy online.

Czytaj więcej

Nowe Prawo zamówień publicznych a doręczenia elektroniczne

W Dzienniku Ustaw z 22.12.2020 r. ogłoszono ustawę z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), w której w art. 142 dokonano dwóch zmian w przepisach nowego Prawa zamówień publicznych. Zmiany w zakresie PZP wchodzą w życie z dniem 1.7.2021 r.

Czytaj więcej

Kwalifikacja rynkowa dotycząca identyfikowania predyspozycji zawodowych włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) włączono kolejną kwalifikację rynkową. Tym razem chodzi o kwalifikację rynkową dotyczącą identyfikowania predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji.

Czytaj więcej

Dłuższe terminy składania wniosków do programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Samorządy mają więcej czasu na składania wniosków do przyszłorocznej edycji programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”oraz „Opieka wytchnieniowa”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie nowelizacji nowego Prawa zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw z 17.12.2020 r. poz. 2275 opublikowano ustawę z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wchodzi ona w życie 1.1.2021 r., a zatem przewidziane w niej zmiany dotyczące m.in. nowej PZP wchodzą w życie w takim samym […]

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa 6.0. Jakie wsparcie można otrzymać z ZUS

Na postawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. można uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności